torsdag 17 februari 2011

Disputation i sängkammaren

Det är notiser som den här som gör att jag undrar om inte Svenska kyrkan håller på att bli katolsk igen? Intresset för folks sexliv har de i alla fall gemensamt.

9 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Brrr. De får hålla sig borta från mitt sovrum i alla fall.

Camilla Grepe sa...

@Patrik
Man ser i andanom hur prelaterna står i full ornat och bevakar att kopulerandet sker i gudibehaglig ordning... Fniss!

Anonym sa...

endast missionärsställningen är tillåten

Camilla Grepe sa...

@Mikko
Med släckt lampa. (Pilutta prelaterna...)

Anonym sa...

inget förspel (undantag om mannen har svårt att få upp den)

Anders sa...

Hur ser kopulerandet ut för att det ska vara gudibegaligt?
Varför bara missonären - står det i Bibeln?
Måste nog vara OK med lampan släckt.
Varför inget förspel?
Fniss

Anonym sa...

Jag har blivit blockerad av dagen för att jag inte håller med dom om att ateism skulle vara en religion

Anonym sa...

Lautsi mot Italien (ansökan nr. 30814/06)
har förlorat. Finns det någon risk att vi får krucyfix i skolorna ?

Göran Rydland sa...

Soile Lautsi inlämnade den 27 juli 2006 in en anmälan mot Italien till Europadomstolen. Med hänvisning till Europakonventionens artikel 2 i protokoll nr 1 (rätt till undervisning) och artikel 9 (tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet), klagade hon på närvaron av krucifix i de klassrum i den statliga skolan, där Soile Lautsis söner tidigare hade gått.

Förstainstansrätten fann i domen den 3 november 2009, att det hade varit en kränkning av artikel 2 i protokoll nr 1 i förening med artikel 9.

Italiens regering begärde att fallet skulle hänskjutas till Grand Chamber, vilket beviljades och en hearing ägde rum i Strasbourg.

Vid Europadomstolens slutliga dom den 18 mars 2011 i Grand Chamber fann domstolen, att ingen kränkning skett av Europakonventionens artikel 2 i protokoll nr 1 och att inget separat ärende föll under artikel 9.

Domstolen konstaterade, att det inte råder någon konsensus inom Europarådets 47 medlemsstater beträffande krucifix i klassrum och fann därför, att beslutet att vidmakthålla eller inte vidmakthålla denna religiösa tradition var en angelägenhet, som i princip ryms inom ramen för varje enskild stats skönsmässiga bedömning.

Italienska staten kan alltså, med hänvisning till den aktuella domen, hävda att den historiska traditionen i Italien med krucifix i klassrum ska vidmakthållas.

Någon motsvarande historisk tradition att vidmakthålla finns inte i Sverige och det är osannolikt att någon, med hänvisning till domen Lautsi mot Italien, lyckas införa denna italienska tradition i svenska skolor.