tisdag 25 januari 2011

Förutsägbart och korkat från Brunne och Klein

Inom loppet av några timmar får vi oss till livs två S-märkta prästers lika samsynta som förväntade kommentar till religionskritik. Eva Brunne avslutar sin debatt med Åkesson (SD) i Engelbrektskyrkan med följande ord: ” Välj inte det sämsta hos de andra och jämför det med det bästa hos dig själv”.

Lika vackert sagt som cyniskt resonerat: Hur tänker de som passerade Drottninggatan när det smällde? De trettiofem som kom i vägen för självmordsbombaren i Moskva tänker inte alls, för de är döda, men resten lär ha ont. Möjligtvis tillåter sig de ha synpunkter på det sämsta inom islam, även om detta icke torde vara sanktionerat av biskop Brunne. Vänd andra kinden till, din sprängskadade islamofob.

Några timmar senare står så Helle Klein i Godmorron Sverige och förfasar sig över att den nya tidskriften SANS ”spelar främlingsfientliga krafter i händerna”. Som vanligt är det inte religionens fel någonting, överhuvudtaget någonsin. Nä, hur skulle det vara det för ännu en representant för just religion? Återstår att hänvisa till det behändiga begreppet ”kulturell tradition”. Det senare underförstått "patriarkalt". Vad trons folk vägrar inse är att religion och den kulturella traditionen förhåller sig till varandra som härdare och bas i ett tvåkomponentslim. Blanda för att uppnå ett specifikt syfte och det blir jävligt svårt att skilja det ena från det andra.

Vi behöver som vanligt inte gå längre än till vårt eget samhälle för att se hur korten blandas bort i syfte att flytta fokus från kärnfrågan. Endast ett fåtal erkänner idag att skolavslutningarna sker i kyrkan av religiösa skäl. Nej, idag ska vi dit med hänvisning till kultur och tradition. Men i kyrkorummet blir den kulturella traditionen även en fråga om religionen. Den som toppar med paradargumentet att "så har vi alltid gjort" ska kanske ta det försiktigt i debatten med de som hävdar individens frihet. Den principen bör gälla även om inga övriga jämförelser tillåter sig göras mellan sharialagens bestraffning av våldtagna kvinnor och en svensk skolavslutning med bön och välsignelse.

Dagen 
SvD
Dagens Nyheter
SvD
.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Detta kanske inte direkt kan relateras till Brunne och Klein, men religon handlar det om...

Hämtat från Brännpunkt, SVD:
Representanter från Humanisterna och andra sekularister upprepar envist sitt mantra att religionen har gjort sitt i samhället och att gudlöshet leder till befrielse. Men denna trosbekännelse går tvärs emot slutsatser från aktuell forskning. Det skriver bland andra debattörerna Christina Doctare och Ivar Gustafsson.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gud-lever-i-aktuell-forskning_5891553.svd

e askestad sa...

bästa camilla, ett inlägg som jag publicerat på annat ställe men som även kan vara av intresse här:

den intellektuella nivån i sverige är ett gott uttryck för den nivellering som pågått i åtminstone ett århundrade – en nivellering vars koppling till moderniteten som sådan nog måste konstateras.

problemet med islam är självklart dess brist på tolerans, om man så vill dess primitivitet, som är påtaglig i dess urkund (jfr mohammed i koranen med exempelvis jesus i evangelierna) och ett högst bärande element i dess läror och praktiker än idag; synen på kvinnan är en av många aspekter av denna iögonfallande primitivitet. problemet med ”humanisterna”, d v s med de flesta sentida dyrkare av modern (eller snarare av en populariserad 1800-tals variant av) västerländsk vetenskap är likaledes deras intolerans. oförmågan till att inte bara förstå utan även acceptera att man inte förstår, att det finns sådant vi som människor och individer, situerade i biologi, natur, kultur och historia, inte kan greppa, att världen helt enkelt inte slutar där den egna näsan slutar, utan i själva verket i mångt och mycket tar vid bortom vår förståelse av den. ”humanisterna” är ett lite rörande och krampaktigt uttryck för en slags inverterad primitivitet, en modernitet som imploderat, som uppfylld av sitt eget perspektiv (med tillhörande ”förnuft”) givit efter för ett skriande behov att förklara allt utifrån det lilla man med säkerhet kan säga.

nivelleringen, och den sociala upplösningen (eller individualiseringen, som eufemismen och mantrat lyder) ger religioner – och möjligen islam i synnerhet – den moderna vilsna människan åter en mening, ett meningsfullt sammanhang att relatera till och finna en plats i. ”humanisterna”, en variant av denna vilsenhet i moderniteten, påminner inte lite om somliga dårar, som i rädsla för utsikten – för den svindel som den kan innebära – blir stirrande på närmaste föremål och euforiskt slår fast att han funnit en fast punkt i tillvaron. lätt blir det i ett sådant upplyst läge att ”spela allan”, att mycket självsäkert, och nästan lite ”rebellisk”, börja förklara hur saker egentligen ligger till.

sedan slår livet en dag ned med full kraft.

Camilla Grepe sa...

Ska jag tolka det som att när "sedan slår livet en dag ned med full kraft" är ni religiösa så avtrubbade att ni inte behöver bry er?

Erik M sa...

Trevligt med fler frilansare som är HEDNINGAR - Hell Oden !

Känner du till det Norska Hedningasamfundet, förresten - de har varit ateister i många år :)

http://tannhauser3.worldpress.com

e askestad sa...

i mitt inlägg ovan varken framgår det eller är av någon relevans huruvida jag personligen är "religiös" eller ej. det är detta intellektuell verksamhet handlar om - att ställa sakfrågorna i centrum, inte sin person, sin eventuella indignation, agenda, sina känslor och åsikter.

mitt misstag sålunda; fel forum.

Bengt Wikström sa...

Man kan inte samtidigt vara kristen och demokrat.

Regeringsformens första paragraf slår fast att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket."

Men som kristen vill man att all makt ska utgå från Gud.

I Guds rike existerar ingen demokrati och människan saknar avgörande inflytande och makt. Den ordningen tror alla seriösa kristna på.

Men inte vi – det svenska folket.

Kristna! Låtsas inte som om ni är en av oss. Ni har valt Guds rike. Inte vår demokrati.

Brunne och Klein kan inte representera Gud och svensk demokrati på samma gång. Deras slutmål är att utplåna demokratin och införa Guds envälde.

Ate Istén sa...

e askestad har höga tankar om sin intellektuella förmåga. Bortsett från några vettiga formuleringar om islam, är det mest rappakalja som askestad har fått fram. Det är minimalt med sakfrågor i framställningen, däremot en hel del åsikter, som askestad säger sig inte ställa i centrum. Askestad anstränger sig verkligen för att framstå som intellektuell, det dräller av "ambitiösa" formuleringar och ordval. Men det blir ganska löjligt.

Som "klockren humanist" känner jag inte igen mig i de märkliga beskrivningar som askestad fått ur sig. Oavsett om askestad anser sig vara religiös eller inte, så andas beskrivningarna en sann religiös andlighet och övertygelse.

Askestad kallar oss humanister "dyrkare av västerländs vetenskap och anklagar oss för intolerans. Detta är den typiska reaktionen från många religiösa på humanisters diskussioner och kritik.

Askestad menar också att vi humanister saknar förmåga att acceptera att vi inte förstår att det finns sådant vi som människor och individer inte kan greppa, och menar att världen i själva verket i mångt och mycket tar vid bortom vår förståelse av den. Även detta är ju ett typiskt drag hos religiösa, att inbilla sig att det finns någon slag andlig verklighet där det lär ska husera en högre makt som styr och ställer. I själva verket är det ju religiösa och/inklusive askestad som inte kan acceptera att vi inte kan förklara allt. I stället hänger man upp sig på flera tusen år gamla skrönor.

Nej, jag känner mig verkligen inte vilsen. Och jag kan leva med att inte veta hur allting hänger ihop. Men som "klockren humanist" med en naturvetenskaplig bildning känner jag mig trygg och lever ett gott och lyckligt liv utan behov av fantasivärldar och övernaturliga förklaringar.

e askestad sa...

oopsan! ja men då får väl ja ba plita så att det inte sticker i ögat på klockrene affe atle eller koocko eller va nu va han eller henne kan heta, du e ju bäst, det fattar väl vem som helst som kan lesa utan till å som e lycklig å lever utan nåra såna där fantasier å sånt dä å va men klart ja vet du ba

Ate Istén sa...

He he he. Här må man säga att sakfrågorna står i centrum! På sätt och vis riktigt lustigt. Ännu ett exempel på askestads ”intellektuella verksamhet”.