fredag 4 december 2009

Konfessionella inslag i skolan enligt (Kd)

Erik Slottner är politiskt sakkunnig på Kristdemokraternas riksdagskansli. Han svarar så här på min fråga* om konfessionella inslag i skolan enligt den nya skollagen:

Din fråga handlar om konfessionella inslag medan texten du refererar till handlar om att utbildningen ska vara icke-konfessionell, det är alltså två olika saker vilket är viktigt att komma ihåg. Även om utbildningen ska vara icke-konfessionell och religiöst objektivt kan en skola ha konfessionella inslag. [sic!] Det är också de konfessionella inslagen som utmärker en skola med konfessionell inriktning och inte att själva undervisningen är konfessionell. Konfessionella inslag kan exempelvis vara morgonsamling, bordsbön eller gudstjänstbesök. Dessa inslag ska dock vara frivilliga för eleven.

Som du säkert förstår har inte Kristdemokraterna som parti uttalat exakt vad av dina olika exempel som är inslag respektive undervisning men jag ska efter så god förmåga som möjligt göra en bedömning. Jag svarar efter varje exempel nedan."

Jag bad Erik Slottnet ta ställning till samma autentiska exempel från den offentliga skolan som jag skickade till Folkpartiet. Till skillnad från (Fp) kunde (Kd) svara i detalj. Detta är i alla fall den politiskt sakkunnige Erik Slottners kommentarer till mina frågor:

Skolpräst (”väcka intresse för kristen tro och konfirmationsundervisning”)
"Det beror helt på om det sker som undervisning eller utanför schemalagd undervisning. Om det sker utanför schemalagd undervisning är det ett religiöst inslag."

Skolpastor (”min närvaro är en evangelisation i sig”)
"Det beror helt på om det sker som undervisning eller utanför schemalagd undervisning. Om det sker utanför schemalagd undervisning är det ett religiöst inslag."

Skolevangelist (”undervisar låg- och mellanstadiet i kristen tro”)
"Det beror helt på om det sker som undervisning eller utanför schemalagd undervisning. Om det sker utanför schemalagd undervisning är det ett religiöst inslag."

Skolkyrka (i betydelsen rum med skylten ”Skolkyrka” inredd för bön och andakt)
"Konfessionellt inslag"

Bibelundervisning (ledd av troende kristna i uttalat syfte att väcka intresse för Bibeln)
"Det beror helt på om det sker som undervisning eller utanför schemalagd undervisning. Om det sker utanför schemalagd undervisning är det ett religiöst inslag."

Teater med kristet innehåll (Guds röst hörs i en i högtalare i taket på kyrkan)
"Konfessionellt inslag"

Läsa trosbekännelsen under ett rollspel i kyrkan
"Konfessionellt inslag"

Ta med elever på Gudstjänst
"Konfessionellt inslag"

Låta en präst välsigna elever (oavsett plats)
"Konfessionellt inslag"

Erik Slottner mailar mig igen och förtydligar att det i förslaget till ny skollag, så ska frivillighet råda för eleven om han eller hon vill delta i konfessionella inslag:

Kristdemokraternas ingångsvärden har dock varit att valet ska ligga i skolformen. Har man som elev väl valt en konfessionell skola får man också acceptera att delta i de aktiviteter som skolan anordnar. Vi har dock valt att i regeringen acceptera det förslag som nu ligger.

Svaret från Erik Slottner rätade ut några frågetecken åt mig och skapade genast några nya. Alltså har han fått en ny fråga från mig: "Anser Kristdemokraterna att detta även gäller offentliga och icke-konfessionella skolors utbud av konfessionella inslag? Hur hanterar man då som elev, de exempel jag mailade dig om? Jag vill påpeka att alla mina exempel faktiskt kommer från den allmänna skolan. Har eleverna rätta att tacka nej/lämna klassrummet/utebli från rollspel i kyrkor etc?"

Jag anser nämligen att det är mycket viktigt för den icke-konfes- sionella skolans trovärdighet, att varje elev är medveten om att allt som kan betecknas som ett konfessionellt inslag, är högst frivilligt och inte ställer något som helst krav på närvaro. Om det är så?

Sen kan man ju allvarligt fundera över hur något kan gå från att vara ett icke-religiöst till ett religiöst inslag bara för att det ligger utanför schemalagd undervisning? (Fråga 1-3, 5) Men här har jag kapitulerat. Det finns trots allt en gräns för hur mycket logik och konsekvens man kan påräkna från en kristdemokrat.

.................................
*Min ursprungsfråga till Kristdemokraterna löd så här: Vi ska få en ny skollag. I inledningen till det förslag som varit ute på remiss, hittar man följande:
1 kap. 3§ ”Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.”
Min fråga är: Vad är enligt (Kd) ett ”konfessionellt inslag” i skolan?

.

3 kommentarer:

Eva-Marie sa...

Hej
Pust och stön, vad snackar de om?
På lektions tid eller utanför? det är väl sju resor värre om det ligger på lektionstid med en prelle som messar!!?
vänligen ,eva-marie

Camilla Grepe sa...

Nollkoll, total tankeröra eller medvetna dimridåer - det är frågan?

Eva-Marie sa...

Hej
Lutar nog åt medvetna dimridåer! om man är konspiratorisk så lutar det åt en medveten strategi. Illa.
vänligen, eva-marie