onsdag 22 januari 2014

Skollagsändring i långbänk

Hur går det med arbetet att ändra skollagen, som Björklund berättade om i ett pressmeddelande före jul? Ja, inte så bra, om man ska tro de källor på utbildningsdepartementet som jag varit i kontakt med i veckan. Något förslag verkar inte alls gå ut "inom kort", utan snarare kommer propositionen att presenteras först till sommaren. ”Men lagen kan i alla fall träda i kraft till 1 januari 2015” får jag veta.
Bra marscherat, för en lagändring som initierades i januari 2013… Nåja. Det kan ju bli regeringsskifte.

Jag passade på att fråga om det verkligen var nödvändigt med en lagändring, det kyrkliga firandet ska ju bli frivilligt, så varför då en ändring? Det som är frivilligt faller ju per definition utanför obligatoriet, så varför inte låta kyrkan sköta det på elevernas fritid? Nej, fick jag veta, det måste förtydligas att konfessionella inslag får förekomma. Idag lyder paragraferna så här:

” 6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell.

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

Notera skillnaden mellan utbildning och undervisning*. Undervisningen är en delmängd av utbildningen och i den allmänna skolan buntar man ihop begreppen idag. I religiösa friskolor gör man en uppdelning.

Nåväl. Om vi gör antagandet att regeringen sitter kvar, ska detta projekt alltså lotsas i hamn på något sätt. Vilket innebär ett uppbådande av all tillgänglig juridisk kreativ kompetens för att få till den skrivning som löser den gordiska knuten att göra den icke-konfessionella skolan lite lagom konfessionell. Men bara ibland och vid högtidliga tillfällen och naturligtvis bara utanför undervisningen. Ja, ni fattar. Hur detta ska genomföras blir en delikat nöt att knäcka. Eller så förklarar det varför projektet har en tvåårshorisont.

Jag kan inte se att man löser detta på annat sätt än att man delar upp även den allmänna skolan i utbildning och undervisning. Då får vi:
1. En konfessionell skola som får vara religiös utanför lektionstid
2. En icke-konfessionell skola som får vara så där lite lagom religiös utanför lektionstid.

Jag ser fram emot gränsdragningsbataljen om den lite lagom religiösa icke-konfessionella skolan. Verkligen. Det årliga skolavslutningsgrälet kommer att bli en institution och jag kan köpa klippkort till SVT Debatt. Riktigt roligt kommer det att bli att se hur man hanterar att Skolinspektionen redan godkänner bön och välsignelse. "Jo, man agerar i en gråzon" som min kontakt på utbildningsdepartementet suckade, med ett luttrat tonfall.

Lite kuriosa i sammanhanget är att konfessionella inslag i de religiösa friskolorna redan idag är frivilliga för eleverna att delta i. Det innebär att en elev i en religiös friskola alltså har ett betydligt bättre lagskydd mot ofrivilliga konfessionella inslag, än vad en elev i den allmänna skolan har. Det tål att tänka på.

Men även i den icke-konfessionella skolan ska de konfessionella inslagen bli frivilliga enligt Björklund. Det är bra. Vad säger de andra partierna om det? Ska det vara frivilligt att delta i religiösa inslag i den allmänna skolan? Ska det vara frivilligt att gå i kyrkan? Det kan faktiskt vara intressant att veta, så här inför valet.

Själv  förespråkar jag en tolkning av nuvarande lag, där icke-konfessionell betyder att skolan inte har samröre med konfessionella aktörer. Det räcker. Kyrkan kan bjuda in till vad den behagar, på elevernas fritid.*) §3 – undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden, och
– utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.

SvD

Tillägg den 16 januari 2013: Tillägg den 28 januari 2014: 

Nu har vi fått svar från utbildningsdepartementet. Detta visar att man redan dagen efter Björklunds pressmeddelande 16 december 2013 beslutat att förslaget inte alls skulle remitteras "inom kort" utan istället slutredovisas den 30 juni 2014.


Tillägg den 18 juni 2014: 

Björklund intervjuas i Kyrkans Tidning


 
Tillägg den 4 juli 2014:

Jag har idag varit i kontakt med utbildningsdepartementet som låter meddela att förslaget "kommer att presenteras någon gång under hösten", man kan däremot inte ange något datum.


Tillägg den 7 juli 2014:

Efterforskning hos utbildningsdepartementet (samma källa) visar att det faktiskt fanns ett beslut från den 13 maj att förslaget skulle slutredovisas den 30 december 2014.

Inga kommentarer: