måndag 17 juni 2013

Skolinspektionen godkänner bön och välsignelse i Haningeskola

Idag kom beslut från Skolinspektionen i ärende Dnr 41-2013:1410.
Beslutet innebär att Vikingaskolan i Haninge inte gjorde fel som lät prästen be och välsigna eleverna. I nästa nummer av Bright, 2-2013,  kommer en artikel som refererar hela ärendet.