onsdag 30 mars 2011

Religiös sanning á la carte

Norska Kristelig Folkepartis vice ordförande Aud Kvalbein slår larm i tidningen Vårt Land: Livskunskapsämnet RLE, som har ersatt det ursprungliga kristendomsämnet, anser hon ger trosförvirrade elever som tror på "alla fem av gudarna."

Hon beskriver hur det i dagens norska skolor finns många som inte vet vad kristendom är, det härskar en religiös förvirring eftersom "skolan inte kan säga att något är sant." För att illustrera faran med detta berättar hon:
"Jag hörde nyligen om en liten pojke som blev tillfrågad om han trodde på Gud. Ja, sa han, jag tror på alla fem".

Lösningen på detta säger hon sig finna i den finska skolan som erbjuder en anpassad religionsundervisning som svarar mot elevernas föräldrars tro. Helt oavsett merarbetet för varje skola, ger detta onekligen en intressant inblick i hur en religiös politiker anser att begreppet "sant" bör hanteras.

 .

Inga kommentarer: