måndag 2 februari 2009

En bibeltroende universitetsrektor

I oktober rasade debatten som bäst om Per Eriksson, bibeltroende och i dagarna nytillsatt rektor vid Lunds universitet. Eriksson fick jobbet på sina akademiska meriter och det anser jag var rätt.
Vad jag kunde se var det heller aldrig någon som krävde religiös åsiktsregistrering eller förbud mot anställning av bekännande kristna på statliga chefsbefattningar.

Däremot var vi många som ansåg att det fanns anledning att debattera hur en uttalat bibeltroende person på en av landets högsta befattningar inom utbildningsväsendet skulle hantera rågången mellan tro och vetande. Den frågan är inte ointressant.

Detta ogillades däremot av många troende som menar att kristna ska åtnjuta åsiktsimmunitet i samhällsdebatten. Men inte minst för att många kristna samfund har på agendan att få in troende på höga samhällsfunktioner så måste frågan kunna debatteras.

Kanske är frågan inte ens ett problem, utan just så enkel att
en tillräckligt välavlönad person klarar av att tro på Gud och Bibeln på sin fritid och vetenskap och evolution på arbetstid?

...............................................................
Bloggat av mig i ämnet:
Svårt med tro och vetande på Lunds universitet
Rektorsdebatten i Sydsvenskan
Rektorssåpan i Lund löddrar vidare...
En kreationist som universitetsrektor?
Svenska Evangeliska Alliansen
...............................................................
En rolig kommentar kom för övrigt från Ann Heberlein som jäm- ställde den trots allt självvalda religiositen med homosexualitet, kön, kulturell religionstillhörighet, etnicitet och handikapp:
Ann Heberlein surnar till i Expressen

Dagen

4 kommentarer:

Tommy Wasserman sa...

Du skriver att frågan kanske är "just så enkel att
en tillräckligt välavlönad person klarar av att tro på Gud och Bibeln på sin fritid och vetenskap och evolution på arbetstid"

Har du förståelse för om detta kan uppfattas som en implicit anklagelse mot Per Eriksson att han är en hycklare som är beredd att pga. pengar är beredd att kompromissa med sin tro, eftersom en "tro på Gud och Bibeln" (utan närmare definition) automatiskt måste stå i motsatsförhållande till vetenskap och evolution?

Camilla Grepe sa...

Eeh...?
Faktum är att jag hoppas att det uppfattas just så.

Tommy Wasserman sa...

Tack för ditt klarläggande på båda punkterna, det var tydligt.

... men tänk om det finns en annan lösning på ekvationen. Tänk om Per Eriksson skulle visa sig vara en hygglig prick och tänk om tron på Gud och Bibeln ...

Camilla Grepe sa...

Varför skulle inte Per Eriksson kunna vara en "hygglig prick"?