måndag 29 september 2008

Bollen är rund


Som tongivande aktör i en värld som länge var platt, har nu kyrkan fallit till föga och konstaterat att även bollen är rund:

Fotboll I

Fotboll II
Fotboll III

Fotboll IV

Fotboll V

Fotboll VI
Fotboll VII

Fotboll VIII

Fotboll IX

Fotboll X

Fotboll XI

Fotboll XII

Dagen


Svenska kyrkan och vigselrätten

Åsa Regnér ryter till i SvD Brännpunkt om kyrkornas vigselrätt. Jag ger henne helt rätt: Religiösa samfund ska inte sköta myndighetsutövning. Ann-Cathrin Jarl, ärkebiskopens kaplan i Svenska kyrkan är snabb att svara:”Alternativet med en först en civilrättslig registrering och sedan en religiös ceremoni är inte aktuellt för oss. Vi vill ha kvar vigselrätten”.

En fullt förståelig reaktion. För när en vigsel i kyrkan av allt fler motiveras enbart med lokalens tjusighet, parad med önskemål om ett nedtonat prat om Gud, har kyrkan anledning att dra öronen åt sig. I framtiden, när den kyrkliga vigselns juridiska funktion försvunnit, och det som återstår är välsignelsen och tron på den apostoliska trosbekännelsen, kan insikten om kyrkans egentliga budskap få ett besvärande antal att se sig om efter alternativ.

Dagen

SvD

Dagen

Dagen

torsdag 18 september 2008

Sverige behöver Rana Karimzadeh

Sverige behöver Rana Karimzadeh. För vem annan än Rana och hennes landsmän kan med trovärdighet vittna om och bekämpa det politiska förtryck och religiösa vansinne som idag exploderar i Iran och andra islamiststater? Efter den senast tidens rapporter från Iran, råder det ingen som helst tvekan om att hon med största sannolikhet riskerar att straffas, torteras och i värsta fall avrättas om hon återvänder dit.

Klädd i muslimsk slöja och med en ögonbindelförsedd ung iransk man, demonstrerade jag med HEF på sommarens Prideparad under parollen: ”Avrätta inte våra barn för deras kärlek”. Vi bars fram på en våg av jubel, applåder och visslingar.

Vi hade naturligtvis lika väl kunnat skriva: ”Avrätta inte våra barn för deras kamp för mänskliga rättigheter”. Jag är övertygad om att Rana Karimzadeh idag har del av det fantastiska stöd och de sympatibevis som publiken visade då.

Nu handlar det om att förmå det officiella Sverige att avsäga sig rollen som den Iranska diktaturens handgångne män. Ni har vårt stöd för att ändra beslutet, låt Rana Karimzadeh stanna i Sverige!

DN

tisdag 16 september 2008

En gudstjänst för mycket


Idag har Göran Rydland och jag en debattartikel i Sydsvenskan

En gudstjänst för mycket

I en tid när inte ens skolbarn tvingas att fira skolavslutning i kyrkan, undrar vi när Sveriges riksdagsledamöter får motsvarande frihet vid riksmötets öppnande?

Tidigare års kallelse till gudstjänst i Storkyrkan är numera ändrad till en inbjudan. Ett steg i rätt riktning. För det finns anledning att påminna om regeringsformens inledande skrivning: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. En riksdagsledamot har valts till ett politiskt förtroendeuppdrag som representant i en lagstiftande församling. Riksdagen bör därför stå emot de krafter som hävdar att: All makt utgår från Gud. Speciellt då kyrkans första budord strider mot religionsfriheten.

Staten och Svenska kyrkan gick skilda vägar år 2000. Det är hög tid att den insikten även når talmannen och riksdagsdirektören. Eller som någon sa: Vi har fattat ett beslut, men inte dess innebörd. När talmannen och riksdagsdirektören inbjuder till gudstjänst, så undrar man vem som givit dem uppdraget att agera ombud för ett trossamfund? Och varför trycks en inbjudan till gudstjänst och gudstjänstprogram i riksdagstryckeriet?

Agerar riksdagen i ett konstitutionellt vakuum i kölvattnet på kyrka-statseparationen? Ja, det verkar faktiskt så. Riksdagens utredningstjänst bekräftar att traditionen med riksdagsgudstjänster är oreglerad, vilket aktualiserar behovet av en konstitutionsdomstol. Grundlagsutredningen har anledning att titta närmare på det.

Av talmannen krävs att han är politiskt neutral i riksdagen. Han ska också vara religiöst neutral. Inte heller riksdagsdirektören får utsätta riksdagen för politisk eller religiös påverkan. Det är en kränkning av de politiskt valda ledamöternas integritet, att de ska behöva ta ställning till om de vill delta i en gudstjänst - eller avstå.

En lojalitetskonflikt uppstår för statsminister, regering och riksdagsledamöter eftersom kungafamiljen närvarar i Storkyrkan. Det är den enda familj i Sverige som inte har religionsfrihet.
I bodelningen mellan staten och kyrkan fick kyrkan behålla kungen och makten över hans trostillhörighet. Kyrkan utnyttjar detta. I väntan på att även kungafamiljen får religionsfrihet, bör riksdagen känna sig fri att hålla riksmötets öppnande sekulärt.

Kyrkan agerar politiskt korrekt, men det spelar ingen roll hur många imamer, rabbiner, katoliker eller missionsförbundare man än bjuder in att medverka i gudstjänsten. Det leder ändå bara till ett oundvikligt gränsdragningsproblem. Vilka trossamfund ska i framtiden passera nålsögat? Det finns 74 fristående trossamfund, så var drar man gränsen och på vilka kriterier? När kommer turen till Scientologerna och Svenska Asatrosamfundet?

Riksdagens lojalitetsförklaring i Storkyrkan är passé. I en tid när religiösa krafter gör sig gällande, är det fel väg att försvara sig med traditioner. Sverigedemokraterna surfar på en främlingsfientlighet där religion spelar en betydande roll. Det bästa försvaret mot dessa krafter är ett sekulärt och religionsneutralt samhälle.

Det är först när vi kan skicka våra barn till samma skolor och våra riksdagsledamöter till riksmötets öppnande - utan att någon av dem ska behöva göra våld på sin livsåskådning - som vi har nått det målet.


Göran Rydland och Camilla Grepe

Debattartikeln är publicerad i Sydsvenskan 16 september 2008

Dagen 23 sept
Aftonbladet 17 sept
Dagen 17 sept
Dagen 17 sept
Dagen 16 sept
DN 16 sept
Ny Teknik

19 sept: Det är många gudstjänster för mycket nu. Tidningen
Dagen skriver om en annan.


måndag 15 september 2008

Börskrascher och värdet av våra förväntningar

Nej, inte heller denna gång handlar det om pengar som upphör att existera när börserna dyker. Det är värdet på våra förväntningar som sjunker.

SvD
DN

Sarah Palin och den blinda lojaliteten

Martin Gelin skriver i SvD 15 sept om Sarah Palin, som under sin tid som borgmästare i Wasilla drog (den selektiva) omtanken om skattebetalarna till sin yttersta extrem:

"Det är väl allmänt känt vid det här laget att Sarah Palin tycker att våldtäktsoffer som blir gravida ska tvingas behålla barnet. Men det verkar inte vara lika känt att hon även tycker att de, efter att ha blivit våldtagna, ska betala för den medicinska undersökningen själva."

Elise Claeson i samma tidning tycker att kvinnor ska hjälpa varandra och beskärmar sig därför över att det finns kvinnor som sågar Sarah Palin:

"Inte ens liberala feminister är särskilt glada åt att en fembarnsmamma kan vara ett hjärtslag från presidentposten."

Nej, just det Claeson, det räcker nämligen inte med att man är kvinna och fembarnsmor för att få stående ovationer. Det betyder också något vilken politik man bedriver.

"Ingen hade kunnat drömma om att en konservativ älgjagande lantis, som inte ens gått på Yale, skulle kunna nå maktens topp."

Där ligger en del av problemet med valet av Sarah Palin som vicepresidentkandidat. Hade hon någonsin kommit i fråga - om hon hade varit en han?


Dagen


söndag 14 september 2008

Ofrivilliga medlemmar i Svenska kyrkan

"Varannan svensk ofrivillig medlem i Svenska kyrkan". Detta skriver tidningen Dagen och refererar till en opinionsunder- sökning som redovisas i TV8-programmet Schyman. Intervjupersonerna har fått svara på frågan:

- Om du inte som barn hade blivit medlem i Svenska Kyrkan tror du då att du senare i livet hade gått med i Svenska Kyrkan eller tror du inte det?

Resultatet visar att 50 procent svarar nej. Svenska kyrkans representanter i programmet menar att det låga förtroendet mycket väl kan bero på kvinnoprästmotståndet vilket även programledaren Gudrun Schyman är inne på som trolig förklaring:

- Svenska kyrkan investerar oerhört stora resurser på att finputsa sitt varumärke, men kanske borde man istället satsa på att bli trovärdiga i att utrota kvinnoprästmotståndet och bli en jämställd kyrka.

Frågan är ju intressant. Jag gör ett djupdyk på nätet och scannar av bloggosfärens utbud av prästinnor. Jag får napp direkt och får ta del av en prästinnas tankar:

- Kantareller är i sanning ett bevis på Guds existens.

Efter helgens fynd av lömsk flugsvamp, nöjer jag mig med att konstatera att kyrkans beslut att avskaffa Helvetet var förhastat.Dagen

Dagen


lördag 13 september 2008

Rädda Ranas liv!

Ibland nås man av nyheter som är så hisnande i sin enfald att man drar efter andan. Jag får ett mail som berättar att den kända regimkritikern Rana Karimzadeh riskerar att utvisas från Sverige. Migrationsdomstolen har fattat sitt beslut. Nu står hoppet till att Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Rana har varit ordförande i Stockholmsavdelningen av den regimkritiska föreningen "Iranska Flyktingars Riksorganisation", och sitter i styrelsen för Hekmatist, ett oppositionellt parti som verkar utanför Irans gränser.

För oss som är insatta i det arbete som Rana bedriver, råder det ingen som helst tvekan om att hon med största sannolikhet riskerar att straffas, torteras och i värsta fall avrättas om hon utvisas till Iran.

Det är möjligt att det officiella Sverige inte har något intresse av att motarbeta de brott mot mänskliga rättigheter som sker i Iran.

Men varför har myndigheterna så svårt att förstå, när de blir den som håller i den, som håller i repet?


Rana Karimzadehs blogg om islam
Rana Karimzadehs blogg om imamer

Pressmeddelande på Newsdesk
Upprop på Facebook


DN Dagen

Dagen 16 sept

SvD 16 sept

Påven välsignar Sarkozys intresse för religion

Få har väl missat att påven varit på besök i Frankrike. Landet som är en sekulär republik, gjorde åtskillnad på stat och religion redan 1905. Det har därför väckt starka reaktioner när Nicolas Sarkozy uppmanat till ”ny reflektion” om vad sekularismen innebär för den franska staten.

Dagens Nyheter skriver idag 13 sept:
Påven underströk i sitt tal Frankrikes kristna rötter. Politik och religion bör hållas åtskilda, sade han, samtidigt som det är nödvändigt att mer inse trons viktiga roll ”för skapandet av ett grundläggande etiskt samförstånd inom samhället”.

Det etiska samförståndet ska enligt påven uttryckas genom att Sarkozy som EU-ordförande proklamerar stöd till de mänskliga rättigheter från befruktningen till en naturlig död.

Rätten att bestämma över sin egen kropp står som väntat inte på påvens dagordning.

fredag 12 september 2008

Våldtäkter och rättegångsgudstjänster

Tidningen Dagen uppmärksammar problemet att alltför få anmälda våldtäkter leder till åtal. Tillsammans med Göran Rydland har jag tidigare skrivit om hur den uråldriga traditionen med rättegångsgudstjänster, kan påverka rättsskipningen i de fall våldtäkten sker inom kyrkan:

Religiös tradition hot mot rättssäkerheten

Rädda skolan från kreationismens fördumning

Är det rimligt att tro att hela naturvetenskapen är en bluff? Eller ännu värre, att forskare mörkar resultat som strider mot den naturvetenskapliga världsbilden?

Det är ett av argumenten när religiösa kreationister vill att skolan ska lära ut skapelseberättelsen och evolutionsteorin parallellt i skolans biologiundervisning. Men kreationism är inte en vetenskap. Kreationism är en religiös uppfattning. Sedan några år höjs röster för att det ska råda "rättvisa" mellan de två synsätten, men det är ett argument som leder helt fel. Eller ska även geografin, i rättvisans namn, undervisa om att jorden är platt?

Biologin i skolan har två uppgifter: Som allmänbildning för flertalet och som kunskapsgrund för blivande naturvetare.
De senare är oerhört betydelsefulla för ett välstånd som skrämmande många tar för självklart. Miljontals timmar har ägnats åt forskning inom biologins olika inriktningar för att uppnå den medicinska standard som vi drar nytta av idag, och kommer att få tillgång till i framtiden, om vi inte sågar av den kunskapsgren vi sitter på.

Släng ut mobilen, datorn, medicinerna och allt annat vi tar för givet, så kanske det går att föra en seriös diskussion om nyttan av forskning och vetenskap. För var hade vi befunnit oss idag om detta vetenskapsförakt fått fäste under 1700-talets upplysningstid? Det är skrämmande att vi har hamnat i den absurda situationen att behöva värna skolan från religiös fördumning.


Dagen
Dagen

onsdag 10 september 2008

När Jesus är ute åker clownen in

Eller hur ska vi annars tolka denna inflation i clowner i olika religiösa sammanhang:

Här har vi en
och här är en till
och här är ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
och ännu en
...
...och sist, men inte minst - ännu en! (Snyggast av alla!)

Varenda kyrka med självaktning håller sig med en clown idag. Ett tidens tecken tydligen. Ett lik på väggen och en clown vid altarringen.
Har nattvarden bytts mot Mariakex och jordgubbssaft? Frågorna hopar sig. Vad ska barna tro? Hur ska detta tolkas??

Eller är det här vi finner svaret?

Nej, den här bilden föreställer inte en clown, den föreställer Helle Klein.

Dagen 090122
Rev 17 sept:
Dagen
Dagen

Carin Stenström slutar på Världen idag

Carin Stenström på Världen idag vill att alla andra ska leka mamma-pappa-barn, men bara på det sätt som hon bestämmer.
Tidningen Dagen berättar att hon nu lämnar jobbet som chefredaktör. Jag firar med en debattartikel som tidigare publicerats i Västerbottens-Kuriren 08-01-31:

Äktenskap

Sällan har väl en rubricering skapat ett sådant tumult som det som nu yttrar sig i äktenskapsdebatten. ”Bevara äktenskapet” heter det från religiöst håll, som om det egna äktenskapet på något sätt var hotat. Protestmöten har hållits för att hävda det man kallar ”tvåkönsprincipen”, vilken man anser vara fundamental för den mänskliga fortlevnaden.

Men stopp ett tag. På vilket sätt skulle en mindre utpekande benämning av en juridiskt bindande samlevnadsform kunna påverka människors lust och vilja att yngla av sig? Oavsett om man är hetero eller homo? Att överhuvudtaget blanda in barnen är att blanda bort korten, för barn har fötts och kommer alltid att födas av människor med längtan efter barn, så detta kan knappast kräva en särskiljande benämning på föräldrarnas samlevnadsform, snarare tvärtom. Den minsta reproducerande enheten för människans fortbestånd kommer för överskådlig framtid att fortsätta att vara den fertila kvinnan och spermien.

Så vad handlar saken egentligen om? Är det rädslan och obehaget när den sista skillnaden i benämning försvinner, den som idag skiljer partnerskapet från äktenskapet? Att därmed inte längre specifikt kunna utpeka könen hos de kontrahenter som ingår en juridiskt bindande avtal med varandra? Eller med andra ord, ställas inför det plågsamma i att ”de där” ska få göra samma sak som vi andra, ingå äktenskap för att visa att man hör ihop.

Handlar det alltså i grunden om att exklusivt få särskiljas från människor vars kärlek man inte vill erkänna? Då är det inget annat än diskriminering. Vanans makt gör oss blinda för det uppenbara, men vi skulle se det tydligt om vi hade en speciell vigselordning för till exempel par som av något skäl inte kunde få barn. För hur var det nu med samhällets fortbestånd?

Lyfter vi frågan till en politisk nivå så ser vi hur den riskerar att bli ytterligare ett släpankare för den borgerliga alliansen. På samma sätt som i abortfrågan kommer ett litet parti att tvingas göra avkall på sina vallöften och frågan är hur långt man kommer att kunna gå i eftergifter för att kunna stanna kvar som en trovärdig part i en alliansregering.

Ytterst handlar det här om hur vanskligt det är att lagstifta utifrån uppfattningen att religiösa idéer ska få påverka det sekulära samhället. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” heter det i regeringsformen. Därför är det idag mer angeläget än någonsin att regering och riksdag slår vakt om det sekulära rättssamhället genom att markera ett tydligt oberoende mot de krafter som hävdar att ”All makt utgår från Gud”.


Dagen 17 sept

När uppstod livet - för en ateist?

Ibland kan jag inte låta bli att tycka att livet som ateist är okomplicerat. Tidningen Dagen refererar till den debatt som pågår bland USAs katoliker med anledning av Joseph Bidens uttalande om när han anser att livet uppstår.

Som ateist vet jag att livet uppstod för mer än en miljard år sedan och att jag bara är en högst tillfällig gäst i det livet. Vid något tillfälle krälade ett litet kryp upp från havet för ett liv på landbacken. Mellan det livet och mig själv har det aldrig funnits något avbrott för något "icke-liv", utan den obrutna kedjan är en förutsättning för att jag sitter här idag. Det är kul att tänka på. Så funderar jag över hur många människor som aldrig blev till, bara för att slumpen aldrig sammanförde deras föräldrar. Men sen tänker jag på alla som faktiskt finns och då blir jag varm inombords, för många av dem tycker jag riktigt mycket om.

Roligast av allt är om de också är ateister, för då har vi en gemensam ur-släkting* i det där lilla krypet som fick den goda idén att gå iland. Det är inte utan att man förnöjt konstaterar, att tidens gång ibland gör en viss skillnad...
Men också att det vore nog så angeläget att intressera sig för alla dessa olika uttryck för livet som vi ser omkring oss idag, och vårda det, istället för en rastlös jakt efter varje oönskat embryo.

*= Religiösa är skapade av en gud, så där är jag lite osäker om släktskapet.


Dagen

lördag 6 september 2008

Offentlighetsprincipen utmanas

Offentlighetsprincipen tillsammans med allemansrätten hör till det som gör Sverige unikt. Men i båda fallen gäller att det åligger varje medborgare att handla med omdöme för att rättigheterna ska behålla sin trovärdighet och respekt i opinionen och i det allmänna medvetandet.

Arbogafallet och spridningen av förundersökningen, där bilder av döda barn ingår i materialet, är en oönskad men handfast lektion i hur offentlighetsprincipen fungerar i ett land med elektroniska motorvägar. Förundersökningen är en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Men konsekvenserna av Internets effektiva spridning gör att en normal tröghet i systemet satts ur spel.

Det vore högst osannolikt om inte det som hänt kommer att påverka utvecklingen framöver. Vi har redan sett början på en utveckling där myndigheter hanterar uppgifter på ett sätt som försvårar insyn. Bolagisering av offentlig verksamhet är ett exempel på detta.

Vi är alla medansvariga i det som nu sker. Genom att sprida bildmaterial som det i förundersökningen av Arbogamorden, skyndar vi på en utveckling där myndigheter i allt högre grad kommer att censurera sig själva. Kraven kommer att skärpas på varje person som tar beslut om vad som ska vara offentligt material och vad som ska vara sekretessbelagt.

Allmänheten behöver inte tillgång till bilder på mördade barn.
I Arbogafallet vilar ett mycket tungt ansvar på den person som inte insåg detta.


Artikel i SvD
Justitieministern kommenterar i SvD
Artikel i DN
Artikel i Aftonbladet
Ledare i Sydsvenskan
Ystads Allehanda
Trelleborgs Allehanda

Offentlighetsprincipen

fredag 5 september 2008

Dyra morötter i vårdgarantin

På DN Debatt idag skriver Göran Hägglund (kd) om vårdgarantin. Med ett ekonomiskt incitament på en miljard kronor ska landstingen förmås att leverera vård inom fastställda tidsgränser. Patienterna ska hjälpas till vård i andra landsting och ges ersättning vid inställda operationer.

En närmare titt visar att det handlar om generösa tidsgränser.
I praktiken kan man få vänta upp till ett halvår för behandling innan garantin faller ut. Vården kan man få vänta på ändå.

Är det ens konstruktivt att ta till skattemedel som morötter för att landstingen ska förmås att fungera som kommunicerande kärl för sina vårdresurser? Frågan är om förslaget överhuvudtaget angriper problemets kärna: Att utbud och efterfrågan på vård är i ständig obalans över landet.

Det bör finnas andra vägar att tackla problemet. Ett radikalt förslag är att lägga all specialistvård under en huvudman - staten. Då skulle man organisatoriskt skapa det gränslösa vård-Sverige som man nu skapar på konstlad väg. Tillsammans med ett förstatligande av sjukkassorna får man då en organisation med ett inbyggt incitament för snabb vård och rehabilitering.

För vem vinner på att folk går sjukskrivna med smärtor och inte kan arbeta? Absolut ingen i det nationella perspektivet. Att det ändå sker är ett resultat av kortsiktiga ekonomiska intressen i vårdkedjans enskilda delar.

Det handlar i all enkelhet om att göra det lönsamt för den som står för fiolerna att se till att folk blir friska. Kunskapen finns, men var finns viljan?

SvD 081023

Att rösta med könet

I dagens SvD går Per Gudmundson på spaning efter svensk politiks motsvarighet till Sarah Palin. Först frågar jag mig: Varför? Varför inte lika gärna leta efter svensk politiks manliga motsvarighet till Sarah Palin? För om det handlar om vackra politiker att känslomässigt gå i spinn på, så återstår mycket att önska på den kanten.

Sen tänker jag att det kanske är samma fenomen som den våta drömmen om bombnedslaget som gör entré i killarnas omklädningsrum: Tanken kittlar så skönt.

Som kvinna vet man att en utmärkande egenskap för män är deras ständiga inre dialog mellan hjärnkontoret och den lille vännen som de har mellan benen. Vid starka stimuli uppstår blodtrycksfall och syrebrist i hjärnkontoret och vännen tar över kommandot.

Därför får vi hoppas att inte heller amerikanska män kommer att rösta med könet när den första upphetsningen har lagt sig.

torsdag 4 september 2008

Räntefria fonder

Tidningen Dagen berättar om Sveriges första Islamfond. Fem imamer garanterar att spararnas pengar placeras i enlighet med islam. Det betyder att fonden inte investerar i företag som tjänar pengar på pornografi, alkohol eller – ränta!

Det senare ska bli intressant att se hur man klarar av. Att undvika investmentbolag är en sak, men när en hel verksamhet ska hålla sig undan den av islam förbjudna räntan, så kan man ana problem.

Att flera gånger per dag rulla ut bönemattan för att be i riktning mot Mecka är troligen ett marginellt hinder, i jämförelse med ränteförbudet, för den rättrogne muslim som vill skapa sig en bättre tillvaro genom eget företagande.

onsdag 3 september 2008

Bibeläventyret

Att rappa tio Guds bud är bara en av alla de metoder som Bibeläventyret använder för att lära ut Gamla och Nya Testamentet till barn i mellanstadiet. På Bibeläventyrets hemsida kan man bland annat läsa att:

Målet med Bibeläventyret är ...att bygga ett förtroende för Bibeln hos barn i skolan ...att hjälpa församlingarna att bygga goda relationer till skolan

Bakom Bibeläventyret står Svenska Bibelsällskapet. I deras måldokument står att deras uppgift är:

… att stärka Bibelns roll i samhälle och kyrka, att tillgodose behov av bibelinformation inom skola, press, media och samhällsfunktioner, att producera bibelanvändningsmaterial samt att medverka till att positiv attitydbildning skapas kring Bibeln, både som Guds uppenbarelse och som samhällets värdegrund.

Guds uppenbarelse och samhällets värdegrund?? När kommer skolan att släppa in McDonalds att medverka i hemkunskapen?