lördag 7 februari 2009

Konfirmationsundervisning i skolan

Den 7 februari hade jag en debattartikel i Sundsvalls Tidning

Märkliga turer kring konfirmationsundervisning i skolan

Får man ha konfirmationsundervisning på skoltid? När eleverna i årskurs åtta på Nivrenaskolan i Njurunda fick möjlighet att välja detta som elevens val, ilsknade man till på Skolverket. Enligt läroplanen ska undervisningen vara fri från religiös påverkan.
Den nystartade Skolinspektionen begärde senare in ett yttrande från skolan och rektor Göran Wallin kommenterade i Dagbladet den 20 december: "Vi har inte någon konfirmationsundervisning i den bemärkelsen".

För enligt Svenska kyrkans krav på konfirmationsundervisning ska det ingå en andakt och någon sådan får man inte ha i skolan. Så tillsammans med församlingen har Nivrenaskolan istället skapat ämnet Livskunskap. Som valbart ämne innehåller det, enligt Wallin, den "yttre kärnan" i konfirmationsundervisningen. Det finns alltså inte längre några konfessionella delar i undervisningen. Den konfessionella delen, då man bekänner sin tro, har i stället flyttats utanför skoltid och till en annan lokal.

Nu har Skolinspektionen, enligt Dagbladet den 3 februari, sagt sig vara nöjd med det nya upplägget och tycker inte att det finns skäl att driva ärendet vidare. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att man anser att Nivrenaskolan har vidtagit de åtgärder som krävs för att tillgodose läroplanens krav, samt att andakten sker i "en angränsande lokal".

Det här låter ju bra om det inte vore så att "angränsande" får sägas vara ett tänjbart begrepp, i det här fallet tvärs över gatan. Skolverket har dessutom sedan tidigare tillåtit förekomsten av så kallade "skolkyrkor". Speciella rum där eleverna tillåts att hålla andakt och gudstjänst. Så med Livskunskap sist på schemat för dagen, kan man i princip invänta att det ringer ut, byta rum och fortsätta med den konfessionella delen av konfirmationsundervisningen med andakt och tillbedjan.

Så här enkelt är det att med separata myndighetsbeslut kringgå bestämmelsen om att undervisningen i skolan ska vara fri från religiös påverkan. Blir Nivrenaskolans upplägg prejudicerande kan Svenska kyrkan nu på bred front kliva in med konfirmationsundervisning i den förment icke-konfessionella skolan.

Olof Lönneborg är kyrkoherde i Njurunda församling.
Den 11 september 2008 säger han till Kyrkans Tidning att han "är övertygad om att församlingen kommer att få färre konfirmander om de inte får bedriva konfirmationsundervisning under skoltid." Man får gratulera, det blev ett-noll till Svenska kyrkan den här gången.


Mer av samma sort

Inga kommentarer: