tisdag 27 april 2010

Kristna evangelister tror på kol-14

Ni har väl inte missat den senaste sensationella nyheten* från den kristna världen? Man har börjar förlita sig på kol-14-datering.
Vad detta får för konsekvenser för kristna evangelisters uppfattning om jordens ålder har vi ännu inte hört något om, men vi väntar med spänning.

*Att några kristna evangelister anser sig ha hittat resterna av Noahs ark och därmed skulle ha bevisat att Bibeln är sann, är däremot ingen nyhet. Den dyker upp med skrattretande regelbundenhet i spalterna.

Dagen

lördag 17 april 2010

Det händer inte mycket här just nu...

Till min ogrumlade förtjusning, har jag sedan en tid ämnet trädgård både som hobby och arbete. I takt med att våren gjort sitt intåg har bloggandet minskat. Det är lika bra att inse att tiden just nu inte räcker till för allt jag vill göra. Därför sätter jag temporärt punkt i den här bloggen och kommer förhoppningsvis att hinna med några fler inlägg i bloggen Grepens Trädgård istället.

Jag nätverkar däremot som tidigare och är aldrig långt borta från datorn. Maila och kommentera gärna så ska jag svara efter förmåga. Enstaka inlägg kommer antagligen att droppa in, men framåt hösten hoppas jag vara i full fart igen.

På återhörande!

torsdag 1 april 2010

Giftskandal mörkas av politiker

Svenska folket hålls oinformerade om en av de största giftkatastroferna någonsin. Idag uppmärksammas klimatkrisen alltmer, men från politiskt håll talar man tyst om hur det scenariot samverkar med relativt okända miljögiftet vätehydroxid.

Ämnet används för besprutning av grödor och växter för att på konstgjord väg öka tillväxten för att uppfylla jordbruksindustrins vinstkrav. Ämnet tas upp av grödorna där det lagras i cellerna. Det är omöjligt att äta av de besprutade grödorna utan att få i sig ämnet.

De skadliga effekterna av vätehydroxid är väl dokumenterade:
- Vätskebalansen rubbas
- Urinavgången ökas
- Det går över i bröstmjölk.
- Det kan ge brännskador i sin gasform

Vätehydroxid tar sig igenom cellmembran in i cellerna. Den barriär som normalt ska skydda cellerna ifrån skadliga substanser klarar inte att stå emot mot ämnet. Det går ut i sjöar, älvar och hav och har påvisats i höga koncentrationer i surt regn. Det är dessutom en avgörande komponent i den process som orsakat de senaste årens omfattande algblomning.

Stora mängder inlagrad vätehydroxid frigörs vid snösnältningen och orsakar svåra skador på naturen. För höga nivåer av ämnet försvagar dammar och andra fördämningar och kan få dem att brista. Detta uppges enligt säkra källor ha skett vid ett flertal tillfällen.

Vätehydroxid växelverkar med andra miljögifter och kan i kombination med dessa komma att orsaka en världsomfattande klimatförändring enligt ett flertalet larmrapporter bland annat från FN:s klimatpanel IPCC. Statistiken visar att alla människor som någon gång fått sig vätehydroxid dör.

Nu är det dags att allmänheten agerar!
Kräv stopp för vätehydroxiden!

Uppmärksamma miljöminister Andreas Carlgren på frågan.
Maila detta inlägg honom och uppmana honom att ta tag i problemet:
andreas.carlgren@environment.ministry.se

Om du däremot anser att utbildningen i naturvetenskap bör förbättras i landets skolor, mailar du utbildningsminister Jan Björklund:
jan.bjorklund@education.ministry.se

Tillägg: Just det, så var det inte 1:a april längre... :-)
Dagens Nyheter
Dagen
BLT