onsdag 15 maj 2013

Trafikböter från Italien

Den här bloggen handlar till största delen om religion och vidskepelse. Till min stora förvåning visar det sig att sökbegreppet "Trafikböter från Italien" genererar en avsevärd trafik. Vatikanen är uppenbarligen allvarligt hotad som bluffbusinessens Mekka i den delen av världen.

(Jo, jag har skrivit om märkliga böter i Italien också. Du hittar det här.)

Nytt nummer av Bright


Ett nytt nummer av Bright är på väg och beräknas nå prenumeranterna i slutet av maj. Passa på att prenumerera om du inte redan gör det. Nu får du alla nummer från starten, samt de kommande tre nya (totalt tio utgåvor), för 300 kronor.

Betala på Pg 59 30 68-0
eller Bg 737-3061

torsdag 2 maj 2013

Raka besked från biskop Antje om skolavslutningar i kyrkan

Intressant nog har en biskop i Svenska kyrkan, i det här fallet Antje Jackélen, inga som helst problem att förtjänstfullt förtydliga att valet av kyrkolokalen inte handlar om skolornas eventuella utrymmesbrist, om nu någon till äventyrs trodde det. I avvaktan på Wejryds stundande pensionering, har hon sålunda satt ner foten i en fråga av existentiell dignitet för Svenska kyrkan:

"Läroplaner för både grundskola och gymnasium lyfter fram vikten av ”kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar”. Det framhålls också att eleverna ska ”ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner”. Kort sagt, i en globaliserad värld har vi inte råd att fostra en generation religiösa analfabeter. Detta är också tydligt i FN:s barnkonvention, som starkt betonar alla barns rätt till andlig utveckling.

Frågan är om Skolverket håller med om att just skolavslutningarna ska utformas som kristna, religiösa traditioner?? Kanske är det lugnare att förlägga de lektionstillfällena till klassrummet eller studiebesök under terminerna istället? Kan ju bli lite knepigt med läxförhör och betygssättning, om inte annat.

Vad gäller mina barns rätt till "andlig utveckling", så ger Regeringsformen 2:2 oss rätt att slippa sköta den inom ramen för besök i Svenska kyrkans tempel. Även biskopen borde vara så påläst på kyrkans egna dokument att hon vet att sekulär lag går före kyrkans regelverk när dessa krockar.


Dagen

Kyrkans Tidning