torsdag 17 februari 2011

Disputation i sängkammaren

Det är notiser som den här som gör att jag undrar om inte Svenska kyrkan håller på att bli katolsk igen? Intresset för folks sexliv har de i alla fall gemensamt.

onsdag 16 februari 2011

Birro - ädelpekoralets okrönte mästare

Så mycket mer behöver egentligen inte tilläggas om Marcus Birro, än att han är en pålitlig leverantör när det gäller. Men frågan är om han inte idag svingade sig till oanade höjder i ädelpekoralets förlovade värld. Han avslutar sin snyftare om religionens elaka häcklare med ett djupsinnigt konstaterande:
"Mysteriet står kvar, även om du inte bryr dig om att lösa det."
Låt mig för enkelhetens skull konstatera att det största mysteriet är han vägra se yttringarna som en högst naturlig konsekvens av att vi inte längre bränns på bål för våra åsikter.

Expressen
Dagen
Dagen 
Dagen 
Vilks.net: Tårfyllt
Patrik Lindenfors blogg om Birro

söndag 13 februari 2011

Folkbildning

Missa inte Lena Anderssons krönika i Dagens Nyheter

"Det som behövs är att ta nästa steg och bryta upp kategorierna. När man begripit det avskyvärda i orientalism, rasism och sexism duger det inte att göra allt likadant fast åt andra hållet. Det som återstår är att behandla människor som principiella jämlikar. Det innebär att kvinnoförtryck inte är acceptabelt någonstans vem som än utövar det; att man försöker förstå dess mekanismer och vill göra något åt dem även till priset av att tradition och teologi förändras; att islam och muslimer är en del av Sverige, vilket medför att extra artighet och försiktighet i det offentliga samtalet upphör, då det är ett uttryck för distans och främlingskap."

.

torsdag 10 februari 2011

Skymning över Sotenäs kommun

Om framtidens historiker någon gång ska forska i upprinnelsen till den nyteokratiska eran i Sveriges tjugohundratalshistoria, så har de anledning att notera en till synes obetydlig händelse i en avlägsen landsortskommuns utbildningsnämnd.
I ett protokoll från ett arbetsutskott kan man läsa ett märkligt förslag: Nämnden föreslås att ”ge förvaltningschefen i uppdrag att för tidsperioden 2011-2015 boka och planera för jul- och vårterminsavslutningar i kyrkan”.

Det kan synas vara en obetydlig fråga, men förslaget innebär faktiskt att Regeringsformens paragraf om religionsfrihet skall tillåtas att sättas ur spel genom ett politiskt beslut i en kommunal nämnd. Eller i klartext: Politiker förväntas besluta att omyndiga elever under obligatorisk skoltid ska bevista ett religiöst tempel.

Skolavslutning i kyrkan är en starkt förankrad tradition för eleverna på Sotenässkolan. Vi markerar nu vad som ska gälla för den här mandatperioden”, säger Susanne Aronsson (M),
ordförande i arbetsutskottet i en kommentar till tidningen Bohusläningen.

Ett kinesiskt ordspråk säger: ”även i den minsta spegelskärva kan man se färgen på himlen”. Betraktar man Sotenäs kan man ana hur en teokratisk skymning åter börjar sänka sig över det sekulära landet i norr, som avskaffat statskyrkan och som berömmer sig för sin religionsfrihet. I ett begynnande halvdunkel tillåter sig nu politiker att ge direktiv för kommuninnevånarnas religiösa praktik.

Händelsen i Sotenäs kan naturligtvis förbli den lilla parentes av inskränkthet och dumhet som den rätteligen bör benämnas. Men den kan också bli det tidens tecken, som visar hur politiska och sociala motsättningar ges konstgjord andning genom förment religiös tillhörighet. För människan är märklig. Vi blickar bakåt på en historia som på alla sätt kan beskrivas som dynamisk och omvälvande, men tillåter oss att betrakta vårt nu som ett statiskt tillstånd som, med små justeringar, förväntas bestå för evig tid, som vore vi en gång för alla vaccinerade mot förändring och förtryck. Det är vi inte. Det finns anledning att hålla med Christopher Hitchens: ”Religionen förgiftar allt”


Källa:
Sammanträdesprotokoll 2011-01-27
§§ 1-8 UNAU § 01 Dnr UN 2010/069 

 Kyrkans ungdomsledare flyttar in i Sotenässkolan


Tillägg 2011-02-12
Uppsalas biskop Ragnas Persenius har tidigare gjort ett uttalande i  Dagens Nyheter men med ett något märkligt tillägg:

"Och genom kompletterande erbjudanden till förskola och skola kan barn och ungdomar ges möjlighet att i församlingen verkligen lära känna kyrkans tro och liv inifrån. Då kan de få personlig erfarenhet av kristen tro i församlingen."

Frågan är bara om detta verkligen är skolans uppgift? En rimligare formulering vore: "genom ett erbjudande till barnets familj" För kyrkan förväntas väl ändå inte ta skolan till hjälp i syfte att värva utanför de egna leden?
Det är för övrigt lite lurigt gjort av Ragnar att inleda och avsluta på det sätt han gör. Kanske hoppas han att vi inte ska orka läsa ända till slutet? (DN 2007-01-11).

tisdag 1 februari 2011

Pest eller kolera

Dilsa Demirbag Sten skriver idag i Expressen Kultur om händelseutvecklingen i Egypten. Artikeln har rubriken Aska och eld. I likhet med många andra artiklar och blogginlägg de senaste dagarna skulle den lika väl kunna ha rubriken Pest eller kolera. Att Dilsa nu får epitetet "diktaturkramare" kommer hon att överleva. Desto märkligare att så många andra aldrig verkar klara av att hålla fler än två alternativ i huvudet samtidigt. Att politiska preferenser inte per automatik ska kopplas till folkvald islamism eller sekulär diktatur (oavsett färg) utan att sekulär demokrati fortfarande kan vara ett alternativ att sträva efter. Till den senares odiskutabla fördelar hör att den oftare än de andra, har en bättre prognos att bestå som just "folkvald".

Humanistbloggen