onsdag 6 april 2011

Är skolevangelisation skolevangelisation enligt Skolinspektionen?

I veckan som gick har man kunnat ta del av subtil humor, förmedlad av Kyrkans Tidning och Helsingborgs Dagblad:

"Stiftelsen för skolevangelisation Klippans Gymnasium" får ett bidrag på 50.000 kr för att avlöna en skolpastor för tjänst på skolan. Nu ska Skolinspektionen undersöka om den aktuelle pastorn ägnar sig åt - skolevangelisation.

Detta förnekas å det bestämdaste av bland annat skolevangelisten själv. Men, vi ska inte fördjupa oss i hur företrädare för Klippans gymnasium och dess skolevangelister hanterar det åttonde budet, utan nöjer oss med att  konstatera att det finns en överhängande risk att Skolinspektionen felaktigt låter sig övertygas om att en skolevangelist inte alls ägnar sig åt just skolevangelisation. Därför har vi gått till källorna för att se vad de aktuella skolpastorerna har sin ideologiska hemvist och hur uppdraget är formulerat:


Vad är ELU?

"Runt 1900 gick det fram en ungdomsväckelse i Sverige. Det finns många historier om hur unga människor gick miltals för att få samlas till väckelsemöten. Snart kom behovet av en gemensam organisation, och för att samla ungdomarna i södra Sverige bildade man 1905 Kristliga ungdomsförbundet i Sydsverige. Nu har drygt 100 år passerat, och idag heter vi ELU, Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom. Men visionen är den samma som för 100 år sedan: att samla unga människor kring Jesus!

ELU vill stå på evangelisk-luthersk grund och är en lågkyrklig rörelse där de flesta medlemmar har sin församlingstillhörighet i Svenska kyrkan.

Vad vill ELU?
ELU är en ungdomsorganisation som på ett ärligt och trovärdigt sätt vill sprida evangeliet om Jesus bland Sveriges ungdomar i dag.
Ungdomar söker, liksom man gjort i alla tider. De söker efter mening i sina liv, vilken väg de ska välja, vilken utbildning de ska gå, vem de ska dela livet med, osv. När man är ung ställs mycket på sin spets och man brottas med sin självkänsla och identitet. Det är därför ELU vill finnas. För att ge stöd och vägledning och visa på Jesus som meningen med livet. Det är också under denna period i livet som flest människor kommer till tro på Jesus.

ELU vill sprida det underbara budskapet om Jesus bland Sveriges ungdomar i dag. Vi arbetar mycket med skolevangelisation och vill stödja kristna ungdomar i deras vardag och leda dem till en kristen gemenskap. Vi ordnar läger och utbildar unga kristna ledare till tjänst i Guds rike. Genom olika media vill vi hjälpa unga människor att fördjupas i Bibeln och den kristna tron.

ELU har sitt ursprung i en ungdomsväckelse i början av 1900-talet, och det är vår bön och vision att väckelsen ska få fortstätta bland ungdomar i Sverige i dag. Vi ser att det sker och vi vill med stor tacksamhet jobba vidare för det – i Guds kraft och till hans ära. Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus (2 Tim. 2:1).

Vi vill kalla unga människor till gemenskap med Jesus, utrusta dem för ett kristet liv och sända dem till tjänst för andra. Verksamhetsområdet är i dag till stora delar begränsat till södra Sverige, men vår önskan är att ELU ska bli rikstäckande och nå ungdomar i hela landet med Guds ord.

Vad gör ELU?
ELU ansvarar för:
 • skolevangelisation och vill stödja arbetet i föreningarnas ungdomsgrupper
 • ungdomssekreterare och ungdomsledare som arbetar på skolor och i föreningar
 • ungdomsläger som anordnas under terminen eller på sommaren som uppföljning av konfirmandträffar – eller läger av mera ’äventyrskaraktär’
 • ledarutbildningen Asken, som vill forma kristna ledare som har sin grund och sina rötter i Gud och hans levande Ord – samtidigt som de runt sig skapar en växtmiljö där andra får komma till och mogna som ledare
 • tidningen Insidan, som vill hjälpa unga människor att fördjupas i Bibeln och den kristna tron
 • bibelläsningsplanen Accent som en hjälp i den dagliga bibelläsningen. Ordet accent betyder betoning – vi vill betona hur viktigt det är att regelbundet läsa Bibeln."

Dagen 
Humanistbloggen 
Lindenfors blogg 
Helsingborgs Dagblad

  måndag 4 april 2011

  En ny tidning mot religion och vidskepelse  Bright är ett ideellt projekt mot religion och vidskepelse
  Prenumerera genom att sätta in 150 kr (4 nr) på
  Pg 593068-0 eller Bg 737-3061
  Glöm inte att ange namn och adress
  Kontakta oss på mail:
  prenumeration@brightmagasin.se
  redaktion@brightmagasin.se

  I första numret av Bright kan du läsa om:
  HBT . Ateism . Vidskepelse . Riddarskolan . Rondellhunden . Katolska kyrkan . Anekdotbevisning . Krucifix i klassrum . Litteratur . Rättegångsgudstjänster . En kvinnokonferens i Kairo
  Egyptens hotade kulturarv . Religionskritiska pionjärer . Kyrkans grepp över skolan . Skapelsetroende NO-lärare . Kulturrelativism inom RFSU . Kåserier och essäer samt om en hel del annat…