lördag 31 oktober 2009

Vatikanen: "Halloweens farliga budskap"

Halloween är antikristligt och har ett farligt budskap säger Katolska kyrkan. Det är med stigande misstro man ser denna,
som man kallar hedniska tradition, breda ut sig över världen.

"Det är terror, rädsla och död” som omhuldas i Halloweenfirandet/.../Halloween har underströmmar av ockultism och är absolut antikristligt

Detta kan vi läsa i en artikel i påvestolens officiella tidning L’Osservatore Romano. Reaktionen förefaller fullt plausibel i beaktande av Vatikanens egna intressen inom området ockultism och ohälsosamt intresse för döden. Konkurrens är aldrig kul.

SvDDagenDN

fredag 30 oktober 2009

Trosbekännelsen - ett fall för Skolinspektionen

Smålandsposten hörde av sig igår med frågor om min anmälan till Skolinspektionen. Nu rasslar det in kommentarer till artikeln.

Så sent som den 28 oktober pratade jag med en jurist på Utbildningsdepartementet. Jag ville bland annat få en definition på vad som är ett konfessionellt inslag i undervisningen. Juristen tvekade lite inför frågan och sa sen "att läsa trosbekännelsen är i alla fall inte tillåtet." Därför ska det bli spännande att se vad Skolinspektionen tycker om påhittet att låta elever läsa trosbekännelsen som en del av ett rollspel. Vilka oanade möjligheter döljer sig inte här?

Tillägg 1 nov:
Ytterligare kommentarer finns under inlägget med min anmälantorsdag 29 oktober 2009

Hägglund har hällt myror i mitt huvud

Jag hittade en helt underbar kommentar till min debattartikel i Sundsvalls Tidning, den om Göran Hägglund och hans "verklighetens folk". Läs Liza-Maria Norlins text högt, så får du en glad stund. "Jag är det nya svenskläraret..."
Nej, jag skojar bara. Liza-Maria är ju riksdagsledamot (Kd)."Nej tack till trånga ramar!

Det är intressant att läsa Camilla Grepe i Sundsvalls Tidning och de myror hon upplever att Göran Hägglund hällt i hennes huvud. Sedan i somras har Göran Hägglund fört en intressant diskussion som tagit skruv i många tidningar och gått i spinn på sanktionerade tyckarsidor. Grepe tycker sig ha kommit på det underliggande lömska motivet: det är någon sorts kristen person med knuten näve i byxfickan som grumligt ska mobiliseras.

Här avslöjar också Grepe sin egen kategoriserande syn på dem som hon vill ska förknippas med Görans diskussion. Det kanske är så att kristna inte känner igen sig i det personporträtts ramar Grepe vill passa dem i? De allra flesta troende jag känner går inte omkring med en känsla av att vara hårt ansatta och förolämpade av kampanjer, ”vi mot världen”. Det är snarare så att man skrattar lite åt dumma bloggar eller möjligen såras. Desto tråkigare är att läsa och skrivas på näsan hur man är av debattörer i Sundsvalls tidning. Jag tänker inte kalla Grepe för elit men det är ändå betänkande att hon ägnar sin spalt åt att fundera över Görans myror och sedan gör så djärva tolkningar om vad ”vanliga troende” är för några.

Det är troligen ganska vanligt att som jag uppröras över att jag förvägras valfrihet för vilken barnomsorg jag vill välja för mina barn. Socialdemokraterna i Sundsvall vill inte att vår familj ska få använda vårdnadsbidrag, har skurit ner på antalet dagmammor och tar bort de få kvarvarande platser på öppna förskolan. Man tror sig veta vad som är bästa lösningen för vår familj.

Kristdemokraterna kan aldrig se det som vare sig kulturelits eller politikers privilegium att detaljstyra folks liv. Inte heller ser vi folk som offer för dessas härjanden. Däremot tror vi att folk många gånger kan klara sig utan alla propåer och karaktärstecknanden som tyvärr kännetecknar många spaltutrymmen."


Texten publicerad med vänligt medgivande från författaren.

onsdag 28 oktober 2009

Skolkyrkan bygger Maginot-linje mot Islam

Nu ökar i snabb takt utbudet av aktiviteter där skolbarn bjuds in till kyrkan. I kyrkans egna dokument är man öppen med sitt syfte: Barn är en högintressant målgrupp i ansträngningarna att stoppa medlemsflykten. Att fånga upp dem i skolan är rationellt och församlingarnas erbjudanden till skolorna är också omfattande.

Målet är att barnen ska känna att det är naturligt att vända sig till kyrkan och genom positiva upplevelser fås att känna sig hemmastadda i miljön. Men de skolor som besvarar församlingarnas inviterna medverkar till ett förhållande som håller på att bli problematiskt: Att man vänjer sig vid tanken att skolan har en religiös medaktör och att man börjar uppfatta religiösa inslag i skolan som helt naturliga företeelser.

De kristna traditionerna i skolan försvaras ofta med argument om svenskhetens bevarande. Vi som debatterar kyrkans närvaro i skolan får ofta höra att det inte alls handlar om religion, utan om "vårt kulturarv" och "vår tradition". Men det är ett tveeggat vapen i ett mångkulturellt land. För när kyrkan etablerar sig i skolan, öppnar den inte bara upp för kristendom, utan för religiöst inflytande överhuvudtaget.

Vi står inför en situation då olika religiösa aktiviteter och skoltraditioner, bildligt bänder upp skolporten även för andra religioner med intresse att nå barnen. Den dag det är självklart att en skolavslutning ska ske i kyrkan, endast för att en lokal majoritet av elever och föräldrar vill det, kommer det att vara svårt att säga nej till motsvarande krav om ett avslutningsfirande i en moské.

Det vore därför önskvärt om kyrkan höll fingrarna borta från skolan och lämnade barnen ifred. Det är djupt olyckligt att skolan tillåtits att bli en bricka i ett fult spel mellan en kyrka på dekis och xenofoba mörkerkrafter. Ytterst är det dock skolledarna som måste axla det ansvar som kyrkan själv ignorerar. Skolan måste hållas fri från allt religiöst inflytande. Det är endast en icke-konfessionell skola som fullt ut förmår att respektera det enskilda barnets rätt till religionsfrihet.
Illustration: Peter Zettergren
Från boken "Den blomstertid nu kommer... Ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka - skola" Utgiven av Sveriges Kristna Råd, Bilda och Sensus


Maginot-linjen kan du läsa om här.

Skadestånd ny födkrok för elever?

Visst är det bra att det finns ett Barn- och elevombud, men ibland undrar man om myndigheten navigerat fullständigt vilse i pann- kakan. BEO berättar på sin hemsida:
"Två elever har kränkt varandra, den ena verbalt – den andra fysiskt. Skolan har känt till kränkningarna men inte lyckats förebygga och åtgärda dem. Nu kräver Barn- och elevombudet Järfälla kommun på skadestånd för båda elevernas räkning."

Det är inga små belopp det handlar om, 86.500 respektive 61.500 kr. Är det detta som kallas win-win? Det ska bli intressant att se om tricket sätts i system av kreativa elever med talang för rollspel och behov av pekuniärt tillskott till veckopengen. Järfälla kommun och dess skattebetalare torde däremot kunna hålla sig för skratt.

Själv funderar jag på ett budgetalternativ: Vem som helst som känner sig kallad får skrika jävla satkärring till mig (jävla invand- rare går också bra, det är i alla fall delvis sant) så kan jag fakturera 30.000 kr direkt utan inblandning av vare sig kommunen eller någon ombudsman. F-skattsedel finns.

Källa: Barn- och elevombudet

SVT

tisdag 27 oktober 2009

Men Mona, vi bara väntar ju på att få jobba!

Mona kisar med ögonen, snörper ihop munnen och lägger huvudet på sned. Så kommer bredsidan: ”Vi äldre kan jobba längre”.
Tack, Mona. Den visste var den tog. Som en välriktad spark mitt i magen. Hur vore det att för ett ögonblick släppa den generation som faktiskt har jobbat hårt ett långt liv och istället rikta uppmärksamheten mot oss andra? Mot oss som utgör en brokiga skara välutbildade och arbetsvilliga i alla åldrar. Vi som inget annat önskar än ett fast jobb där vi i bara farten kan dra in kulor till sjukvården, äldreomsorgen och pensionssystemet? Förutom en ack så efterlängtad, förutsägbar, inkomst till oss själva. Jag anmäler mig frivillig här och nu. Hör av dig så får du mitt CV.


GP

måndag 26 oktober 2009

Ny Generation lanserar kollektiv skithus-bön

Livets Ords ungdomsorganisation Ny Generation på Alléskolan i Åtvidaberg har kommit på en i sanning kreativ idé. I brist på gemensam tid för bönestunder, har gänget synkroniserat sina toalettbesök. Då ber man. Dock meddelas icke om övriga synergieffekter uppnås vid samma tillfälle.

Mer om Ny Generations koppling till Livets Ord.
Lyssna på Livets Ords skolchef om evolutionen
Lyssna på samma person om varför den vanliga skolan är livsfarligDagen

Krister Renard på Livets Ords skolkonferens

Det ska hållas "Nordisk Skolkonferens för Kristna Skolor" på Livets Ord i Uppsala i dagarna. En av talarna kommer att vara Krister Renard. Det är intressant att ta del av vad han ska föreläsa om:

"Gymnasielärare, författare och debattör Krister Renard talar över ämnet En hållbar kristen världsbild. Renard har efter många års erfarenhet, i möte med elever på gymnasienivå och högskola sett att förenklade förklaringsmodeller, som svar på livets många svåra frågor inte håller vid en närmare granskning eller i kontakt med vidare studier på högskolan. Detta kan skapa förtroendekris för studenter från kristna hem och skolor gentemot sin bakgrund. Föreläsningen kommer att beröra ett antal områden som är viktiga för skolans undervisning och mål att ge eleverna en grund som det går att hålla fast vid och utveckla. Renard uttrycker det så här: ”Hur ska vi ge våra elever en kristen världsbild som håller livet ut och som tål att konfronteras med andra världsbilder?"

Ja, det är en grannlaga uppgift att förse det uppväxande släktet med en världsbild som tål att konfronteras med utbildnings- systemet och världen utanför. Speciellt som man vet att man själv sitter inne med Sanningen. Då är det inte lätt att vara ödmjuk.

Man ser scenen framför sig: En hel vetenskapsvärlds alla skarpa hjärnor har jobbat häcken av sig i århundraden för att ta reda på hur det hela hänger ihop. Men när de trodde att de äntligen var något på spåren kommer Krister Renard & Co och knackar dem på axeln:
"Ni kan sluta nu, grabbar, jag har Svaret!"

Lite gulligt faktiskt. Helt osökt kommer jag att tänka på en annan av våra Eviga Sanningar: "Om kartan och terrängen inte överensstämmer, så är det kartan som gäller." Bara så ni vet.

söndag 25 oktober 2009

Vad har Grundsunda församling för sig i skolan?

Vad sysslar egentligen Grundsunda församling med? Och hur stämmer deras medverkan i skolan med skollag och läroplan?
Sen när har vi öppnat skolan för "skolevangelister"? Varsågod att ta del av några exempel. Fundera sedan över om den allmänna skolan kan kallas icke-konfessionell, när det ser ut så här:

"Vi arbetar alla för att kyrkans grundläggande uppgift skall bli utförd! Samtliga anställda i Grundsunda församling bidrar i sitt arbete direkt eller indirekt till att församlingens grundläggande uppgift i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission blir utförd. Präster och diakoner fullgör sina uppdrag i trohet mot avgivna vigningslöften." (Källa)

"Jag har också ett engagemang som skolevangelist där jag f.n. är vald av församlingen och frikyrkoförsamlingarna i Grundsunda inom Husums ekumeniska råd (HKS). Som skolevangelist besöker jag låg- och mellanstadiet i 4 skolor en gång i månaden. Det innebär 23 klassbesök i månaden
."(Källa)

"Det ekumeniska arbetet känns för mig angeläget. I Grundsunda församling samarbetar kyrka och frikyrka i Husums ekumeniska samarbetsråd. Bl.a. har samarbetsrådet gemensam skolevangelist som regelbundet besöker församlingens skolor för att ge kristen undervisning." (Källa)

"Ett annat samarbete, som visat sig vara effektivt för att nå utanför kyrkväggarna, är skolkyrkan. Den gemensamma föreningen består av ett 40-tal församlingar från både frikyrkorna och Svenska kyrkan. Skolkyrkan är ett känt begrepp bland skolorna i Örnsköldsviksområdet och föreningen har schemalagda tider då man är på plats på fyra gymnasier och ett antal högstadieskolor". (Källa)

"Vi var också inne på detta med för mycket ur ett annat perspektiv när jag fick ta del av ert gedigna arbete ute på skolorna. Här förverkligar ni ju föresten ännu en vision – att dagens barn och unga skall få del av vårt kyrkliga arv - en rättighet de faktiskt har enligt skolans läroplan. Håkan Udds alla klassbesök och det ekumeniska skolkyrkoarbetet är ett gott exempel både på engagemanget som kyrkan skall ha i samhället och samarbetet som kyrkan skall ha med andra samfund.

Men även här kan det bli för mycket. För många besök i klasserna på låg och mellanstadiet gör att det inte finns resurser, ork och utrymme – kanske inte ens efterfrågan - att även möta högstadiet. Det har vi också pratat om och det gläder mig att det finns tankar på att göra en rejäl satsning på konfirmandarbetet som en del i att möta den problematiken. Jag hoppas också att ni kan fördela era resurser på skolan på ett sådant sätt att även högstadieungdomarna får möta kyrkan på skolan..


Vi har alltid i kyrkan sagt att barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har och de också är vår framtid. Detta framtidsperspektiv har blivit ännu viktigare att lyfta fram nu när kyrkan inte längre är bunden till staten. Har man som barn och ung kommit i kontakt med kyrkan på ett positivt sätt blir det mer självklart att stå kvar som medlem som vuxen. Satsning på barn och unga är en satsning på framtiden, en framtid som kommer fortare än vi tror. Den satsningen måste alltid vara ett prioriterat område i vår kyrka.
" (Källa)

Jaha? Det här alltså här skon klämmer: "Har man som barn och ung kommit i kontakt med kyrkan på ett positivt sätt blir det mer självklart att stå kvar som medlem som vuxen." Money talks, precis som vanligt med andra ord? Tack för att ni talar klarspråk, i en tid då ert erbjudande allt oftare presenteras som förtäckt xenofobi, inlindat i verbala dimridåer om "vår tradition och vårt kulturarv".

..................................................................
Tack till Göran Rydland som tipsade!

torsdag 22 oktober 2009

Täby kommun. JO-anmälan dnr: 5945-2009

.
Anmälan till Riksdagens ombudsmän / JO

Jag anmäler härmed Täby kommuns barn- och grundskolenämnd.

Täby kommun tillåter att de kommunala skolorna tar med elever på religiösa teaterföreställningar i kyrkan i Täby församling. Jag anhåller om att JO granskar om detta strider emot de grundlägg- ande fri- och rättigheter som beskrivs i Regeringsformen RF 2:2.

Med min redogörelse för övriga omständigheter som grund, anhåller jag om att JO redogör för var gränsen går för när RF 2:2 är tillämplig i de kommunala skolornas samarbete med de fristående trossamfundens så kallade ”Skolkyrkor”.

Bakgrund
Täby kommuns låg- och mellanstadieskolor (F-5) inbjuds årligen till teaterföreställningar med kristet tema i Täby församlings regi.

Citat om teaterföreställningarna:
Täby församlings nysatsningar på teater och musikal anses av många inom Svenska kyrkan vara en föregångare för att finna nya vägar att förmedla tro samt att öppna kyrkan för nya människor och generationer. Arbetet har fått stor respons och får människor att strömma till kyrkan.” Källa: www.superstarmusic.se/maria_lindgren.htm
(Webbsidan är numera bortplockad. Genom att söka på citatet ovan finner man en cachelagrad version)

Citat ur Täby församlingsinstruktion:
Mission. Församlingens missionerande verksamhet sker genom en ständig ideologisk och andlig medvetenhet i allt arbete med Jesu dopbefallning som grund. Praktiskt tar detta sig uttryck i genom församlingens /…/ skolkyrkoarbetet och konfirmandundervisningen.” Källa: Täby församlings församlingsinstruktion på www.tabyforsamling.com

Täby församling inbjuder även till gudstjänster för förskolan. Dessa bevistas av flera tusen förskolebarn årligen. Skolorna erbjuds besök i åk 7 då Skolkyrkan berättar om konfirmationsarbetet. I gymnasieskolorna Tibble och Åva finns en skolpräst som deltar i undervisningen samt rör sig i skolans lokaler. Detta sker bland annat ”för att kunna skapa en personlig relation med elever och lärare”. Källa: Täby församlings hemsida / Barn & Ungdom / Skolkyrkan www.tabyforsamling.com

Motiv

Jag anser att Täby kommuns skolor brister i saklighet och objektivitet i undervisningen när man ensidigt gynnar trossamfundet Svenska kyrkan, genom att låta varje årskull elever (F-5) årligen bevista kyrkans olika teaterföreställningar. Skolan erbjuder inget reellt alternativ till dessa teaterbesök. Teater- besöken står därför i direkt strid med Regeringsformen RF 2:2 § :

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva tillkänna sin åskådning i … religiöst … eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för … annan meningsyttring eller att tillhöra … trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

Täby församlings kyrkoherde Johan Blix är tydlig i sitt besked till mig att föreställningarna i kyrkan har ett kristet innehåll. Det framgår att man inte kan ta del av föreställningens budskap, med mindre än att man bevistar föreställningen. Kyrkoherden själv betonar att föreställningarnas innehåll kan ”variera från gång till gång” och därmed i praktiken inte kan granskas.

Jag vill uppmärksamma på en otillbörlig religiös påverkan i våra kommunala skolor. Detta är allmänt förekommande och har tilltagit under senare år genom etablerandet av Skolkyrkor, skolpräster och skolpastorer. Jag anser att, om trossamfunden vill nå våra barn, skall kontakten ske direkt med oss föräldrar och inte bakom vår rygg med hjälp av kommunernas skolor.

Enstaka studiebesök (i högre årskurser) i andra religioners helgedomar, uppväger inte denna dominans för aktiviteter i Skolkyrkans regi. Gudstjänster, teaterföreställningar och prästers medverkan i undervisningen ger inte heller samma möjlighet till saklig och objektiv kritisk granskning från elevernas sida, som ett studiebesök erbjuder.

Sammanfattning
Barnens integritet kräver att skolan utgör en ideologisk, politisk och religiös frizon. När skolan lämnar över delar av undervisning- en till trossamfunden blir den konfessionell (bekännande). Täby församling bedriver mission på obligatorisk skoltid i Täby kommu- nala skolor. Citaten och källhänvisningarna ovan styrker detta. Ett fundament för den allmänna skolan är att den är ickekonfessionell. Det är en avgörande förutsättning för en obligatorisk skola att föräldrarna kan vara förvissade om att detta efterlevs, eftersom skolobligatoriets legitimitet i annat fall äventyras.

Vi kan i det åberopade fallet se hur två regelverk ställs mot varandra:

Ur Regeringsformen 2:2§:
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva tillkänna sin åskådning i … religiöst … eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för … annan meningsyttring eller att tillhöra … trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

Ur Kyrkoordning för svenska kyrkan / Församlingens uppdrag / Församlingens uppgifter 2:1§:
Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission."

I inledningen till kyrkoordningen kan man också läsa följande:
I kyrkoordningen knyts teologi och juridik samman./…./Vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningens bestämmelser bör de principer gälla som är vedertagna för samhällets rättsordning i övrigt.


Jag önskar veta vilken av dessa bestämmelser som JO anser gäller för den kommunala obligatoriska skolan i Sverige?

Anmälare
Camilla Grepe
Reduttvägen 36
187 68 Täby
Telefon: 08-7324555
E-post: camilla.grepe(at)telia.com

--------------------------------------------------------------------------------
Från: Johan Blix [mailto:johan.blix@svenskakyrkan.se]
Skickat: den 20 oktober 2009 13:52
Till: camilla.grepe@telia.com
Kopia: Maria Lindgren; Gunilla Börjeson
Ämne: SV: Manus

Hej Camilla!

Det finns inga tryckta utskrivna manus till föreställningarna, däremot finns det ett innehåll i teatrarna. Det innehållet är både allmänmänskligt och kristet.Du är själv välkommen till föreställningarna så du kan ta del av innehållet.Föreställningarna situationsanpassas dessutom så att det som sägs kan variera från gång till gång.Föreställningarna är offentliga-vi har aldrig utestängt någon som vill komma.Jag anser inte att Marias anteckningar som hon gör som en del i skapandet av teaterföreställningarna är kyrkliga handlingar som upprättats i församlingen -de är snarare att betrakta som ett levande och föränderligt arbetsmaterial.

Det är inte så att alla texter som skolbarn möter är "allmänna handlingar" i juridisk mening.Kriteriet på en "allmän handling"(kallas ibland för "offentlig handling") är att den upprättats vid eller inkommit till en myndighet. Liknande bestämmelser finns i Svenska kyrkan.Du kan begära att få alla protokoll fån kyrkofullmäktige eller kyrkoråd eller nämnder-även om du inte är medlem i Svenskla kyrkan. Men som sagt arbetsmaterialet som ligger till grund för testerföreställningarna har inte denna karaktär.

Med vänlig hälsning
Johan Blix
kyrkoherde
--------------------------------------------------------------------------------
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunilla Börjeson
Skickat: den 20 oktober 2009 12:04
Till: Johan Blix
Ämne: VB: Manus
--------------------------------------------------------------------------------
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Camilla Grepe [mailto:camilla.grepe@telia.com]
Skickat: den 20 oktober 2009 09:40
Till: Gunilla Börjeson; Täby församling
Ämne: Manus

Hej igen Gunilla!
Vid närmare eftertanke skulle det vara intressant att ta del av samtliga manus som ligger till grund för skolkyrkans teateruppsättningar.
Kan du maila alla dessa till mig så vore jag mycket tacksam.
Jag förutsätter att texterna är offentliga, då de ingår i arrangemang för den allmänna skolan.

Med vänliga hälsningar
Camilla Grepe
--------------------------------------------------------------------------------
Från: Camilla Grepe [mailto:camilla.grepe@telia.com]
Skickat: den 20 oktober 2009 09:22
Till: 'Gunilla Börjeson'; 'tabyforsamling@svenskakyrkan.se'
Ämne: Manus

Hej Gunilla!
Jag är intresserad av att ta del av manus till er teaterpjäs "Kraften".
Om du har möjlighet att maila den vore jag mycket tacksam.

Med vänlig hälsning
Camilla Grepe

Vederlövs skola. Anmälan till Skolinspektionen, dnr: 41-2009-3343

.
Anmälan riktar sig mot:

Vederlövs skola i Växjö och dess rektor Torbjörn Öberg

Bakgrund:
Elever i Vederlövs skola har under en skoldag genom rollspel fått uppleva hur människor levde 1880.

I intervju med skolans rektor Torbjörn Öberg framgår att initiativet kommer från kyrkan i Vederlöv. Händelsen har dokumenterats av Smålandsposten (Bilaga 1)

Vad anmälan gäller:
Cirka två minuter in i filmen får man se en flicka ställa sig upp i kyrkan och läsa trosbekännelsen. (Bilaga 1)

Argument för anmälan:
Att låta en minderårig elev läsa trosbekännelsen under obligatorisk skoltid är i strid med Grundlagen. Att händelsen utspelade sig under ett rollspel är ingen ursäkt, utan förstärker intrycket av manipulation från kyrkans och skolans sida. En förälder ska inte behöva ta en diskussion med skolans personal och därmed riskera en god relation med barnets lärare. En förälder ska vara trygg i förvissningen om att den allmänna skolan är icke-konfessionell.

Regeringsformen RF 2:2 §:
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

Anmälare:
Camilla Grepe
Reduttvägen 36
187 68 Täby
Telefon: 08-732 45 55
E-post: camilla.grepe(at)telia.com

Bilagor:
Bilaga 1): Smålandsposten

Bilaga 2): Tidsresan

Bilaga 3): Skolkyrkan i församlingen

Bilaga 4): Svenska kyrkan

Bilaga 5): Växjönytt


....................................................................
Tack till Göran Rydland som tipsade!

Mediebevakning
Smålandsposten 30 okt:
Trosbekännelsen - ett fall för Skolinspektionen

Hotbrev i lådan den 10 november


onsdag 21 oktober 2009

Vill du värva småbarn till Svenska kyrkan i Gustavsberg och Värmdö?

Då har du chansen nu! Arbetsförmedlingens webbsajt Platsbanken annonserar efter en person som vill jobba med detta. Det är Svenska kyrkan i Gustavsberg och Ingarö som söker en barnpedagog.

Så här beskriver man arbetsuppgifterna. (Mina rödmarkeringar):

Församlingens barn och familjearbete är brett och vi har kontakt med många av våra församlingsbor. Vi samarbetar med andra i vår kommun som socialtjänsten, BRÅ, flyktingenheten, landstinget, skolor och förskolor m.fl. Församlingen är en naturlig del det kommunala arbetet.

Vi arbetar med föreläsningar för föräldrar och skolpersonal och fyller då vår kyrka. Vi har kvinnofrukostar, ordnar Öppet hus för alla åldrar, erbjuder vid behov stöd till enskilda eller grupper och har Familjeläger. Deltagarna i familjelägret får vi kontakt med genom Värmdö kommun.

Förutom allt detta har vi löpande under veckorna ett stort kontaktnät genom våra musikgrupper och Öppna förskola där vi arbetar med flera spännande metoder. Sång och rytmik är en viktig del. Vi har tex. Babykonserter och sångsamlingar.
Våra barnmusikgrupper vänder sig till både små och lite större barn, de deltar med liv och lust i våra gudstjänster.
Kontakten med förskolorna och skolorna innebär att vi erbjuder olika samlingar under året. Vi har också en variant av livskunskap för klass 1-5 då de är en hel skoldag hos oss i kyrkan.

Du kommer vara en del i vårt arbetslag och arbeta med delar av verksamheten beroende på dina kunskaper. Du kommer att vara med och utveckla vårt arbete, särskilt skolarbetet eftersom det är under uppbyggnad.


Det här är onekligen en intressant information att ta del av. Inte minst för att det i Arbetsförmedlingens platsannons avslöjas att kommunen förmedlar uppgifter om kommuninnevånarna till det fristående trossamfundet Svenska kyrkan.

.................................................................
Tack till Göran Rydland som tipsade!

fredag 16 oktober 2009

Utomjording som utomjording

Vi kan historien. Plötsligt vet alla hur en utomjording ser ut. Eller hur? Den ser ut så här. Men nu vet vi även hur Gud ser ut. Det är tidningen Dagen som berättar den spännande nyheten om "This man". Det är sajten www.thisman.org som påstår att 2000 personer har drömt om ett ansikte de aldrig förr träffat eller sett. En figur med kraftiga ögonbryn och ovalformat huvud ska ha dykt upp i människors drömmar.

En sajt upprättades förra året om "mannen". Här påstår man att allt började 2006 med att en namnlös "välkänd psykolog" tog emot en psykiskt störd patient som tecknat en bild på en person som allt oftare dök upp i drömmar. Psykologen ska sedan ha haft teckning- en framme när nästa patient anlände. Även denna patient ska ha sagt att "mannen på bilden brukar ge mig råd".

Nåväl, här är Gud enligt denna källa. Men man ska som bekant inte underskatta den fantasi- fulla Homo sapiens ssp. religii. Så med tanke på hur många miljoner människor som nu kommer att drömma om den här bilden, så kommer Guds existens enligt mina beräkningar att med statistiskt säkerställd sannolikhet, vara bekräftad på torsdag morgon, vecka 44, klockan 7:38. Lokal tid, märk väl.
Sov gott och dröm sött, tillönskar jag mina kära bloggläsare.

Säkert slutförvar

Nu ser det ut som om de ofrivilligt invalda trots allt kommer att krypa till korset och infinna sig vid uppropet i respektive kyrko- fullmäktige. Det är bra. Hur ska de annars lära sig hur det går till här ute i det verkliga livet?

Med tanke på hur bra det här tricket fungerade, kanske man ska fundera på en fortsättning inför riksdagsvalet? Sätt Carola längst ner på Kd-listan och Blondinbella på motsvarande plats hos Moderaterna. Kan bli en liten skräll där. Med 349 platser i riksdagen finns det visserligen inte adekvat sysselsättning till alla ledamöter*, men några ska ju trycka på knapparna också. Och så man vet var man har dem. I säkert slutförvar till nästa val.

*) I det avseendet är Riksdagen en god spegelbild av det övriga samhället.

Dagens Nyheter

DagenSvDSvD
SvD

torsdag 15 oktober 2009

Vald mot sin vilja

Man skulle kunna tycka att det var lite rörande - om det inte vore så enfaldigt. ”Dom garanterade mig att jag inte skulle komma in” sa Thomas Bodström. Onekligen en intressant kommentar för att komma från en advokat och före detta justitieminister. Tanken var tydligen att han skulle stå på listan till kyrkovalet för att, så att säga, göra den lite aptitligare. Ungefär som det där salladsbladet som restauranggäster regelmässigt petar åt sidan på tallriken.

Med Bodström var nu inte ensam i sitt uppdrag som garnering.
För både Beatrice Ask och Carl Bildt gick samma öde till mötes: Vald mot sin vilja. Calle lär väl fly landet - business as usual - men Bea förefaller faktiskt förtjust över det hela. Helst skulle jag se att hon stannade för gott i kyrkans hägn. Jag har ett horn i sidan på henne sedan hon genomdrev den där formuleringen om ”kristen etik” i läroplanen under sin tid som skolminister.

SvD

DagenDagenDagenDagen

onsdag 14 oktober 2009

Biskop Guldbrandzén har nya hotell att bojkotta

Ytterligare en hotellkedja att bojkotta för biskop Tony Guldbrandzén i Härnösand? Ni minns kanske spektaklet förra gången: Scandic meddelade att de efter närmare eftertanke inte ville favorisera någon speciell religion, utan erbjöd flera olika religioners heliga skrifter i ett bibliotek i hotellfoajéerna. Då tog det hus i helvete i Svenska kyrkan. Biskop Tony gick i bräschen och hotade med bojkott av Scandic. Inför detta hot vek sig Scandic-kedjan och lade tillbaka biblarna på hotellrummen.

Men minns ni vad som hände sen? Jo, Svenska kyrkan med biskop Tony i spetsen drog sig plötsligt till minnes att Scandic ju erbjöd film för vuxna i betalteve på rummen. Pillutta er, (eller motsvar- ande) sa kyrkan då, vi fortsätter att bojkotta Scandic. Så kan det gå. Har Ibis porrfilm i sitt interna teveutbud? Kanske värt att kolla för Svenska kyrkan innan man skrider till handling denna gång?

Tips: Ingemars Blogghörna ger er hela bakgrundshistorien till bibelbråket på Scandic!

Elisabeth Sandlund på Dagen är arg
Dagen

måndag 12 oktober 2009

Katolska kyrkan - ett institutionaliserat systemfel?

Nu vet vi att Katolska kyrkan spred skräck bland samhällets allra svagaste på Irland. Vi har fått ta del av vad som skett i USA. Frågan infinner sig osökt: Har de katolska prästerna, munkarna och nunnorna uppfört sig som dygdemönster i resten av världen?

SvD:
Bestulen på sin uppväxt


Ett varv till om Hägglunds "vanliga folk"

Denna bloggpost publiceras med anledning av att Göran Hägglund inte ger sig, utan kör vidare på sitt väl inkörda spår om den misshagliga ”kultureliten”. Dessutom anser han sig inte behöva namnge någon, eftersom de utpekade enligt honom:

"bekräftar sig själv genom att lägga andras liv tillrätta och förstöra det offentliga samtalet med nonsens och kommissariefasoner".

KD-ledaren Göran Hägglund är mycket nöjd med att han lyckats provocera "kultureliten" låter tidningen Dagen meddela. Så gör Hägglund till sist tillägget som jag väntat på:

"liberaler och marxister som vill skala av det offentliga rummet allt som kan kopplas till en tro:
- Det kommer bli ett tämligen tomt rum.


Tro mig, den kommentaren har jag väntat på. Så här är, i sin helhet, mitt bidrag till det offentliga samtalet, efter att jag så gruvligt har låtit mig provoceras av Göran Hägglund:


Det är något lurt med Hägglunds utspel om eliten

Det är något lurt med KD-ledaren Göran Hägglunds utspel om ”Sveriges radikala elit”. Göran Hägglund skjuter åt alla håll samtidigt. Alla kan känna sig träffade och många kan känna sig skyldiga. Han har satt myror i huvudet på oss. Vad menar karln egentligen? Sedan när skulle kultureliten börjat detaljstyra folks liv? Det brukar väl vara politikernas privilegium.

Och vad rör oss knasiga förslag från oppositionen? Det är ju därför de är i opposition, för att Alliansen gör jobbet så mycket bättre. Spelar vi med i dramat ”Kamrat fyra procent”? Eller är syftet ett annat? Ligger det något dolt under texten, snarare än mellan raderna?

Om man tänker sig in i rollen som offer för det hån och den misstänksamhet han beskriver, så klarnar det kanske. Göran Hägglunds eget ”vanliga folk” är troende. Det är en grupp som upplever sig så hårt ansatt i sin tro att man myntat begreppen kristofobi och militant ateism. Som förolämpats av kampanjer som Humanisternas ”Gud finns nog inte”. Och som förtjust kastat sig över Inger Johanssons blogg ”Sanningen måste fram” bara för att en tid senare tvingats inse att den var en parodi. Göran Hägglund själv snubblade till när han kritiserade bloggen för påståenden som visade sig vara autentiska citat från hans egna riksdagsmän.

Göran Hägglunds dilemma illustreras i blixtbelysning av Sanna Rayman i Svenska Dagbladets ”Korseld” från Almedalen. Efter inledande frågor av typen ”skulle Gud rösta på Kristdemokrat- erna” och ”ska politiken vara sekulär” (vilket Hägglund instämde i) kom så den försåtligt minerade frågan från Rayman:

– Hur gammal är jorden?
Hägglund kastar sig bakåt i stolen, skakar på huvudet och skrattar:
– Jag har ingen aning, nej jag har ingen aning.

Det skulle vara lätt att låta händelsen falla i glömska, om det inte vore för att den så precist ringar in problemet. En sekulär politiker skulle kunna ge samma svar och kommit undan med skammen för brister i allmänbildningen. För Göran Hägglund är det värre: Han har alldeles för ofta två svar på samma fråga. Hägglund går balansgång på slak lina mellan den bibeltrogna och den vetenskapliga världsbilden. Den övriga Alliansen har all anledning att hålla tummarna för att han når hela vägen fram.

Göran Hägglund vet vad han gör, när han i svepande ordalag gör sina utspel. Framför allt rehabiliterar han självkänslan i de egna leden. Det är där den ”radikala eliten” kommer in i bilden. Den, vars minsta gemensamma nämnare är att den är en röst i samhällsdebatten. Vill man skapa motsättning mellan något diffust ”ni där uppe” och ”vi här nere” fungerar den utmärkt som ställföreträdande slagpåse att avreagera sig på.

Men han trålar också i grumligare vatten. Göran Hägglund slängde ett saftigt köttben till den underdog många av oss bär inom sig. Vi får se hur långt det räcker den här gången. Kanske är det hans smala lycka att några av oss faktiskt behöver få stöd i uppfattningen att ”eliten” är hånfull, att genusteoretiserande är prilligt och att tavlor ska föreställa något – om än inte nödvändigtvis älgar i solnedgång och gråtande barn.


Publicerad i
Norran 27/9
Sundsvalls Tidning 29/9

Liza-Marie Norlin (Kd) tycker om mina skriverier här.

Inget verkligt drama förrän hjälten dör

Sanna Rayman gör en träffsäker iakttagelse på ledarplats i SvD.
Det handlar bland annat om hur människor reagerar på larmen om svininfluensan. Hur konspirationsteorierna gror och misstänk- samheten mot det officiella Sverige växer. Rayman iakttar klarögt en tilltagande tjurskallig mentalitet med behov av att vara cool och tillbakalutad i alla lägen, men noterar också problemet:

Medier och regeringsmakt. Varje människa med självaktning liksom bara måste misstro dem. Det tillhör samtida kutym. Och visst är det nyttigt med lite skepsis. Men ibland är gränsen mellan sunt kritisk och dumt kritisk tunn och slirig.”

Ibland undrar jag över hur mycket vi präglats av amerikanska actionthrillers i vårt sätt att hantera världen omkring oss. Ett happy end närmast förutsätter att ett antal mer eller mindre identitetslösa statister ska dö. Smärtan och sorgen är reserverad för huvudrollsinnehavarna. Så kommer dödsfall i influensa bland riskgrupperna att rationaliseras bort ur vårt medvetande – just med hänvisning till att de ingick i riskgruppen. En sorts livets statister med uppgift att offras i pandemiernas realitydrama.

Så länge allt rullar på förutsägbart kan vi alltså kosta på oss att sitta på åskådarplats och häckla rullen efter humör och förmåga. Men vad händer den dagen hjälten i strid med ett förväntat manus drabbas och dör? Är det någon mer än jag som tror att någon Zlatans (eller motsvarandes) dödsfall i influensa skulle skapa rusning till vaccinationscentralerna?

SvD

Dagens Nyheter

***** Svenska Hollywoodfruar i Sverige *****

Missa inte den grymt roliga parodin på Anna Anka & Co:

Svenska Hollywoodfruar i Sverige

&
Svenska Hollywoodfruar i Sverige II

Starring:
Anna Blomberg
alias "Kåta Gun" från Kvarteret Skatan

fredag 9 oktober 2009

Domprost Åke Bonnier till storms mot hårtork

Domprost Åke Bonnier har burrat upp sig på tidningen Dagens debattsida. Nu är han arg, det märks. För han har varit på bokmässan i Göteborg och förolämpats av Unga Humanister Västs ogudaktiga tilltag att praktisera avdop:

De erbjöd i sin monter möjlighet till avdop genom ett läst ritual, vattenbegjutning och avtorkande med hårtork - ett ritual som väldigt lätt kunde tolkas som ett direkt angrepp mot de olika kyrkornas doptradition.

Här slår domprosten huvudet på spiken: Visst är detta ett angrepp på kyrkornas doptradition. Hade han tänkt aningens längre än näsan räcker, hade han insett att han faktiskt är svaret på spåret när han dundrar vidare:

Man måste ha respekt för andras trosövertygelser även om man inte delar dem och så länge de inte ger uttryck för en människofientlig livsåskådning.

Hade han sansat sig fem fjutt hade han nämligen insett att den det berör – barnet själv – ju faktiskt aldrig blivit tillfrågad om sin trosövertygelse. Snarare är det alltför ofta uttalat icke-troende, men mähäiga och gullighetsoptimerande föräldrar som haft svårt att kliva ur de djupa hjulspår som konvention och ohämmad vana kört ner dem i. (Dessvärre lever också många i den felaktiga tron att dopet är till för att under lite tjusiga former ge barnet ett namn, vilket alltså är fel.)

Vän av ordning kommer nu att invända att dopet minsann inte är uttryck för någon människofientlig livsåskådning. Jag vill hävda att det faktiskt är det. På senare tid har vi sett hur präster försökt bagatellisera vad dopet står för, till exempel Annika Borg:

Lite vatten på det mjuka huvudet, några böner, en berättelse om en man som satte barnen i centrum. En tro på att livet är större och att barnet får vila i en beskyddande hand.

Harmlöst, trevligt gulligt och rart? Nej knappast. Dopet är i själva verket en ritual där man med utövande av vit magi läser orden:

Sänd ditt ord och din Ande, så att de som nu ska döpas i detta vatten blir renade från syndens skuld

”Syndens skuld”? Vad är det om inte en människofientlig inställning att se det nyfödda barnet som behäftad med syndens skuld? Hallå, hör ni ens vad prästen säger under dopritualen?

Den Danske kirke är här föredömligt rak på sak. Där vänder sig prästen till bäbisen och frågar: ”Avsäger du dig Djävulen?
Raka puckar och klara besked med andra ord. Men föräldrarna får svara i barnets ställe. Barnet kanske skriker sin protest i högan sky, men vem bryr sig väl om ett barns uppfattning?

Det Unga Humanister gör i sin avdöpningsritual är att sätta upp en skrattspegel för kyrkan och dess magiska dop. Kan ni, så kan vi, är budskapet. Avdopet med den beramade hårtorken är inget annat än en lek med den magi som i så hög grad präglar kyrkan.
Åke Bonniers förtrytelse är bara kvittot på en lyckad aktion:

Samtidigt finns det gränser för vad man som kristen stillatigande kan acceptera och den gränsen, menar jag, är nådd och näst intill överträdd av Unga Humanister Väst när man på bokmässan helt respektlöst lanserade ett avdopsritual.

Grrr!!! Unga Humanister Väst träffade mitt i prick med sitt påhitt. Det är bara att gratulera

Dagen
Ett bra svar till Åke Bonnier från Lars Karlsson i Unga Humanister Väst
Dagen
Dagen

söndag 4 oktober 2009

Jag tar inte organen med mig när jag dör

Tidningen Dagen redovisar svenskens ovilja att donera sina organ. Är det för att vi är så rädda för döden? Vara som det vill med den saken, men som bekant har kristna en hel del problem med just döden. Döden får inte vara slutet, utan uppståndelsen ska alltid hägra. Själv är jag ateist och fullt nöjd och upptagen med det liv jag har här och nu. Kanske var det därför jag hade så lätt att anmäla mig som organdonator?