lördag 18 februari 2012

Politiskt rävspel

För tre veckor sedan hade KD en extra partistämma där Mats Odell utmanade Göran Hägglund om partiledarskapet. Om Hägglund före detta datum hade vikt ner sig i frågan om tvångssteriliseringar skulle de konfessionella krafterna i partiet, "Livets Ord-falangen", med stor sannolikhet fått vind i seglen.

Det scenariot måste ha varit en mardröm för den övriga Alliansen som trots allt behöver ett relativt sekulärt KD för att vinna nödvändiga röster. Symbiosen med KD hålls vid liv med hjälp av "Kamrat fyra procent" så även KD har anledning att foga sig för att få delta vid maktens köttgrytor.

Reaktionerna från den övriga borgerligheten på lagförslaget från socialminister Hägglund i januari, gav en del att läsa mellan raderna. De osade av taktisk manöver i syfte att rädda kvar honom som partiledare. Kristdemokraterna kommer alltid att vara ett intellektuellt släpankare för Alliansen, då de internt driver frågor med hänvisning till religiösa argument, men utåt måste framstå som sekulära. Göran Hägglund må vara skensekulär, men han är nödvändig för det fortsatta samarbetet.

Det beslut som tidigare presenterats i frågan om steriliseringskravet, var med stor sannolikhet en samförståndslösning i väntan på Kristdemokraternas extra partikongress. När nu Hägglund har räddats kvar som partiledare, kan frågan tas upp på nytt.

Jag har tidigare förutspått att KD även denna gång skulle körs över, precis som i äktenskapsfrågan. Mycket riktigt, i dagens DN Debatt viker man ner sig, om än till synes, på eget initiativ. Det var duktigt gjort Hägglund, du börjar lära dig spelets regler.

DN
DN
DN 
DN
SvD
Newsmill

torsdag 16 februari 2012

Kommentar överflödig.... ni känner mig.


Facit för er som nödvändigtvis behöver det

måndag 13 februari 2012

Har ditt företag en värdegrund?

Säg det företag eller den statliga myndighet som inte håller sig med en värdegrund i dessa dagar. Blotta frånvaron av värdegrund är sannolikt lika allmänt förekommande som en snödriva i helvetet. Lite uppiggande värdegrundsimplementering sätter alltid guldkant på  chefens vardag.

Själv intresserar jag mig för värdegrunden i den svenska skolan. I den nya skollagen hänvisar man till att värdegrunden har sitt ursprung i "den etik som förvaltats genom kristen tradition och västerländsk humanism". Skolan ska lägga grunden för ett framtida yrkesliv, så värdegrunden bör ju även den följa eleven på livets väg.  För inte ska väl skolan vara en isolerad refug för den värdegrund som vilar i en etik som förvaltats av kristen tradition?

Här öppnar sig vid närmare eftertanke oanade möjligheter att kanalisera kristenhetens ambitioner in i landets alla företag och statliga verk. Arbetsplatspräst, verkspastor och myndighetskyrka. Det kanske vore något? Bibeläventyret skulle bli en given succé. Om inte annat skulle landets alla chefer och generaldirektörer kunna få fina tips från Bibelsällskapet om hur man effektivast möjligt lär ut budskapet med rap, sång, dans och trollerier. Värdegrunden skulle sitta som berget i hela det svenska arbetslivet och godiset och klisterlapparna garanterat höja motivationen hos medarbetarna.

Visserligen skulle detta allokera resurser från den oundgängliga skolmissionen, men vem har sagt att inte en traditionsutarmad anställd på ett statligt verk eller myndighet skulle må bra av ett besök i kyrkan inför semestern eller nästa kick off? Ett gudsord har ingen anställd mått dåligt av och det handlar ju inte om religion, utan om vår tradition. Den som inte vill vara med kan vabba. All eventuell oro för en ansökan om tjänstledighet, är för övrigt fullständigt obefogad. Alla vet ju att nästa lönegrundande medarbetarsamtal, i likhet med skolans betygsättning, sker fullständigt sakligt och objektivt.

Amen

SvD
SvD
SvD 
SvD
DN