lördag 27 mars 2010

Släck lampan – och låt den förbli släckt

Det är dags för en favorit i repris. Det jag förra året naivt hoppades skulle bli en engångsföreteelse, biter sig envist kvar. Aningslöst att ens inbilla sig något annat, när jippot så koseligt kantas av stearinljus, Goda Samveten och ett till intet förpliktigande kollektivt myspys. Så här skrev jag för ett år sedan:

"Globala manifestationer börjar bli vår tids avlatshandel i präktighet. I självgodhet fäster vi ett kulört band på rockslaget istället för att skicka tjugan direkt till cancerinsamlingen. Med samma självgodhet släcker vi lampan under en timme på lördagskvällen för att fästa fokus på klimatfrågan.

I WWF:s aktion Earth Hour ska hela världen göra vågen med hjälp av strömbrytaren. Men efter en timme tänds lamporna igen och frågan är vad man uppnådde? En varaktig förändring till det bättre kräver konsekvens. Seriös blir man därför bara med det obekväma budskapet: Släck lampan – och låt den förbli släckt."

DN
SvD
SvD
SvD
SvD
Dagen
Dagen

fredag 12 mars 2010

Biskop på spaning efter den tid som flytt

Som två motpoler kretsar vi kring samma samtidsfenomen. Men min nyfikna och bekymmerslösa sekularitet och biskop emeritus Biörn Fjärstedts fromma längtan till de kristna rötterna kommer aldrig att mötas. Ändå möts vi i vårt intresse för vart Svenska kyrkan är på väg. Det är ingen liten fråga, ens som historiskt skede betraktat. Och som så ofta, behövs även här det långa tidsperspek- tivet för att kunna ge det en rättvis tolkning.

Jag väntar mig inte heller att biskop emeritus Fjärstedt skulle vara det minsta intresserad av mina reflektioner. Troligen uppfattar han mig enbart som hädisk. Skulle han däremot offra några minuter på mina tankar kring kyrkans roll skulle han kanske notera att vi, från våra skilda positioner, faktiskt debatterar samma fenomen.


Dagen
Dagen Dagen Dagen
.

torsdag 11 mars 2010

Rita din egen rondellhund

Dagens övning i inlevelseförmåga får bli att rita en rondellhund.
Det är enkelt. Ta en bit papper (vad som helst duger, ett kvitto, en bussbiljett eller annat lätt tillgängligt). Klottra ner något som med lite god vilja kan identifieras som en vovve. Komplettera med några raskt cirklande svep för att markera en turban. Påstå att detta föreställer profeten Mohammad. Voila! Med dessa snabba pennstreck har du faktiskt kvalificerat dig till ett prompt löfte om avdagatagande, från självaste Al-Qaida. Så enkelt är det. Lycka till!

(Att det troligen inte fanns vare sig (trafik)rondeller eller rondell- hundar för 1400 år sedan behöver man inte haka upp sig på.
Det är som alltid tanken som räknas)

Dagen
Dagen
Dagen
SvD
SvD

tisdag 9 mars 2010

Sju gripna för mordkomplott mot Vilks


Foto: Camilla Grepe.
(Bilden får publiceras under förutsättning att mitt namn anges.)
Konstnären Lars Vilks på seminariet "Till yttrandefrihetens försvar"
den 16 september 2007 i Berwaldhallen, Stockholm.
Seminariet genomfördes i ett samarbete mellan organisationerna Ex-Muslimer och Humanisterna Stockholm. Sveriges Radio och Säpo hade vänligheten att låta oss genomföra seminariet, trots att Al-Qaida veckan innan riktade ett mordhot mot Lars Vilks.


Den irländsk polis har meddelat att sju personer har gripits miss- tänkta för inblandning i en mordkomplott mot konstnären Lars Vilks. Al-Qaida ska ha satt ett pris på 100 000 dollar på hans huvud efter att han ritade en karikatyr av profeten Muhammed som rondellhund. Teckningen publicerades av bland andra Nerikes Allehanda vars chefredaktör också hotades livet.

Fyra män och tre kvinnor greps efter en utredning där såväl europeiska säkerhetsmyndigheter som CIA och FBI varit inblandade. De gripna uppges ursprungligen vara från Marocko och Jemen. De har flyktingstatus och vistas lagligt i Irland.

En personlig reflektion:
Under andra världskriget tvingades judar i det av tyskarna ockuperade Danmark, att bära en armbindel med judestjärnan. Jag minns hur glad jag blev när jag fick veta att även den danske kungen hade en sådan armbindel på sin rock under sina dagliga ridturer genom Köpenhamn. Jag önskar att vi kunde få se samma frimodiga uttryck av civil olydnad till stöd för den som är hotad idag. Om alla svenska dagstidningar publicerade teckningen vid samma tillfälle skulle det helt enkelt bli svårt att hota med repressalier.

Om vi däremot håller oss till just kungligheter och vår egen kung, vilken lyder under den Augsburgska trosbekännelsen, så är frågan om inte saken är som i en ask? Den gode konungen, som inte åtnjuter religionsfrihet för egen del, ska enligt denna trosbekännelse bekämpa "musselmaner". Ett delikat problem, helt oavsett att det handfast aktualiserar frågan om inte även kungen och hans familj ska betros med religionsfrihet?

Ledare i Dagens Nyheter

SvD
SvD
SvD
SvD
SvD
Dagen
Dagens Nyheter

Bloggen Nordic Dervish 2007 om seminariet i Berwaldhallen
.

fredag 5 mars 2010

Stackars Jan Björklund...

Stackars Jan Björklund. Det kan inte vara lätt. Här har han gjort vad han har kunnat för att motivera kristendomens särställning i kursplanen. Vad händer? Jo, valda delar av knäppgänget från Claphaminstitutet strömmar till för att bidra med bränsle i debatten. Frågan är bara om det inte var lite väl explosivt, det som hamnade på brasan? Att få med riksdagsledamoten in spe, Tuve Skånberg, i debatten bör ha åsamkat Björklund gråa hår.

Skånberg som är känd för sin motion om: "åtgärder för att motarbeta diskrimineringen av creationismen i massmedia, läromedel i grundskola, gymnasium och högskola". Huga!
Hur ska utbildningsministern tackla detta? Kanske anar Björklund konkurrens om posten som inbillningsminister?Dagen
SvD

tisdag 2 mars 2010

"Otrogna och troende har lågt IQ"Tidningen Dagen har en liten ruta där man kan se vad folk läser mest. I skrivande stund toppas den av en nyhet om att troende skulle ha ett lågt IQ. Vara som det vill med den saken. Som i så många fall rymmer säkert även detta påstående sina extremer.

Däremot faller jag i stillsam förundran över det redaktionella tilltaget att sätta den här rubriken? Vill kristenhetens egen lilla slampa till boulevardblaska uppvigla sin läsekrets? Kanske är tidningens troende läsare faktiskt dummare än andra? Eller så
är det här bara ett resultat av rubriksättarens eget IQ?

Tänk vad man kan hitta att fundera över...

Dagen

Religiöst tvång = kulturell identitet?

Flera samverkande faktorer ledde fram till kristnandet av Sverige: Förutsättningarna fanns. Kyrkan var välorganiserad och kunde driva sin mission effektivt. Landet var moget för en förändring. Alternativet uppfattades som varande till det bättre. Etc. Etc.
Liknande skäl låg bakom 1900-talets religionsfrihet och avskaffandet av statskyrkan.

Tiden var mogen för en sekularisering av staten. Den enskilda människan tillerkändes rätten att själv bestämma över sin eventuella trostillhörighet. Svenska kyrkan förlorade sin juridiska normbildningsrätt. Men man måste också ha i åtanke det viktiga som hände mellan dessa omvälvande och viktiga skeenden i Sveriges historia: Gustav Vasas reformation.

Gustav Vasa var ett organisatoriskt och administrativt snille som slängde ut den självständiga katolska kyrkan vilken existerat som en stat i staten. Istället kom kyrkan att bli en del av statsförvalt- ningen. Statens förlängda arm. Kyrkan fungerade som en egen myndighet med ansvar för skattskrivning, folkbokföring, utbildning och sjukvård. Därutöver skulle kyrkan fostra allmogen till goda kristna, hålla husförhör och hålla koll på folkets vandel. En dåtida sedlighetspolis på sitt sätt. Glöm inte kyrkstocken.

När Björklund skriver i SvD Brännpunkt: "Men jag anser inte att högsta graden av tolerans är att utplåna sin egen kulturhistoria. Den som känner sig trygg i sin egen kulturella identitet blir också tryggare i mötet med andra."

Vi förmodas alltså ta till oss detta ok och tvång från det förflutna och göra det till vår kulturella identitet, för att Björklund ska bli nöjd? Dessutom ska det göra oss "tryggare i mötet med andra"?? Tillåt mig betvivla att detta är rätt sätt att skapa förståelse människor emellan. Kanske är det rätt sätt för Björklund och xenofoba kristdemokrater, men det får stå för dem. Vänligen håll oss andra utanför. Vi som ser våra medmänniskor som just människor i första hand och ger tusan i deras eventuella religiösa preferenser eller kulturella och etniska härkomst.

Riktigt rolig blir Jan Björklund när han skriver:
"Att eleverna i skolan studerar Bibelns viktigaste berättelser menar jag tillhör allmänbildningen; Adam och Eva, Jesu födelse, bergspredikan, korsfästelsen och uppståndelsen till exempel. Det betyder inte att skolan eller samhället tar ställning till om dessa berättelser är sanna eller inte."

Men hallå, Björklund! Driver du med oss? Jag vet inte om du har egna barn i skolan, men jag tycker att det finns en poäng i att skolbarnen ska kunna tro på det som förmedlas på lektionerna, gör inte du det också?
- Nej mitt barn, när fröken talar om matematik och samhälls- kunskap ska du tro på henne, men du behöver inte tro på det hon berättar om i religionskunskapen!
(Är det inte rent av ett besvärande faktum att myten om Adam och Eva lärs ut på lektionstid, när en verklighetsbaserad samtids- skildring som Emil i Lönneberga förpassas till sagostunden?)

I Sverige har kristendomen lämnat få spår i kulturyttringar utanför kyrkomuren. De kristna influenserna lyser med sin frånvaro inom såväl allmoge- och högreståndskulturen. Det här är inte alls konstigt på något sätt, för var låg lockelsen att omhulda den statliga myndigheten, kyrkan, i de kulturella uttrycken? Att detta däremot skedde inom frikyrkorörelsen är en helt annan sak, men varför skulle detta representera hela landet?

Det allmänna rättsmedvetandet idag har sina rötter i demokrati- sering och människorätt snarare än i tio guds bud. En spontan fråga om kristen etik kan lika väl besvaras med "öga för öga, tand för tand" som med den universella ömsesidighetsprincipen.

När nu kristdemokrater och Jan Björklund orerar om att kristen- domen byggt Sverige, skulle det var intressant att höra dem redogöra för exakt vad av detta som ska bibringas svenska skolbarn. Dessvärre misstänker jag att det bara är just kristen fostran och husförhörens syfte som ska omhuldas och förmås att återuppstå hos en nutida allmoge som glömt kyrkans förtryck.

Politiska krafter vill att vi ska ”leva” vår kristna historia som ett enda stort kollektivt rollspel. Men frågan är om det håller när historien i så hög grad utgjorts av ett tvång under en myndighets- utövning? Kvar återstår då fromheten och väckelsen. Men då har man redan passerat gränsen för vad skolan får ägna sig åt.

Patrik Lindenfors
blogg poängterar dessutom en viktig fråga:
"Om Jan Björklund vill idka ministerstyre och köra över Skolverkets experter i den här frågan får han faktiskt vara så god att förklara varför kristendomen ska särbehandlas som livsåskådning, inte som historiskt fenomen."

Exakt så. Nu väntar vi på svar.

Andra läsvärda bloggares inlägg i ämnet:
Stulna myter
Frireligiös Björklund en skam för liberalismen

Tillägg
Signaturen "lärarstudent" har lagt till den här insiktsfulla kommentaren i SvD:

"På samma nivå som Björklund beskriver att kristendom behöver undervisas behöver elever känna till också andra religioners viktigaste berättelser och kunna jämföra dem med varandra. För att se vilken funktion berättelsen har och kanske också kunna se att många berättelser verkar universella, kanske har de ett ursprung långt innan kristendomen eller islam adopterat historierna som sina. Men för denna nivå krävs ingen särställning för kristendom."

SvD
SvD
SvD
Dagen
Dagen