måndag 16 februari 2015

Sveriges Kristna Råd kör i diket om religionsfriheten


När Sveriges kristna råd och dess styrgrupp för Programmet Kyrka-Skola tar fram ett material om religionsfrihet finns det anledning att titta lite närmare. Den första vinken om SKRs ansats får man i en intervju i tidningen Dagen. Där säger Olle Kristensson:

"Det är viktigt att öka förståelsen för att religionsfriheten handlar om att bejaka den enskilda människans rätt till religionsutövning. Många tolkar den istället som frihet från religion." 

Så nu vet vi det. Religionsfrihet betyder inte frihet från religion, grundlagen RF 2:2 har fel.

SKRs utskåpning av grundlagen RF 2:2 fortsätter med regeln om att ingen ska behöva uppge sin religiösa åskådning, och levererar istället en uppfordrande uppmaning till läraren:

"Tänk på: Det är viktigt att ha god kännedom om vilken typ av religiös erfarenhet som finns representerad i den klass/grupp som du undervisar."

God kännedom? Men hur då?? Kommer det här att handla om religiös kartläggning medelst handuppräckning, eller kommer läraren att förlita sig på hår- och ögonfärg? Förekomst av slöja eller om eleverna är omskurna? Det är inte utan att man undrar. 

Men kanske är det nu eleven äntligen ska få ett svar på vad den är, den vars föräldrar lämnat religionen, och som själv aldrig tillhört den. För i hur många led kommer min religionsfria avkomma att kollektivanslutas till den religion jag aldrig bekänt?

En sak kan man däremot vara fullkomligt säker på: När det är en intresseorganisation som SKR ligger bakom ett läromedel om religionsfrihet, ska ambitionerna tolkas i skenet av egenintresset. På senare år har vi sett allt fler exempel på hur den påtagliga, visuella närvaron av religion (läs islam) triggat igång lusten att kontra med "det egna". Låt oss för all del diskutera halalköttets vara eller icke vara i skolmatsalen som religionsfrihetsfråga - men det är sekulariserade kristna som är målgruppen för SKRs ansträngningar. Tro inget annat.FACIT:

Grundlagen RF 2:2

Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

torsdag 5 februari 2015

onsdag 4 februari 2015

Ett nytt och lovande missionsfält för Svenska kyrkan

I en artikel på SVT.se uttalar sig utbildningsminister Gustav Fridolin om Alliansens motion om skolavslutningar i kyrkan:

”- Ärligt talat, jag tycker att det är lite konstigt att den här diskussionen blir så stor. Jag tror knappast att min kollega vårdministern får frågan om hur han tycker personal inom vården ska fira sina avslutnings- och personalfester, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. Men just inom skolan så tror vi att vi kan gå in och diskutera vilka detaljfrågor som helst. Jag litar på rektorer, att de kan organisera bra skolavslutningar där alla elever får plats oavsett hur vi skriver lagstiftningen.”

Det intressanta i Gustavs resonemang är att han inte riktigt klarar av att skilja på aktiviteter på arbetstid och aktiviteter på fritid. Kanske har vården andra regler, men själv har jag aldrig varit med om personalfester på betald arbetstid och jag tror inte heller att det gäller vårdpersonal i det offentliga. Rätta mig om jag har fel

Jag tror att ganska många skulle bli berättigat upprörda om det ingick i befattningsbeskrivningen för vårdpersonal att de tvingades till kyrkobesök i tjänsten. Till skillnad från Gustav så tror jag att det faktiskt skulle kunna bli en fråga för vårdministern.

Men för all del, värdegrund och värdegrundsarbete är ju numera högsta mode för statliga verk och myndigheter för att hålla generaldirektörer och mellanchefer sysselsatta. Säg den myndighet som inte håller sig med en väl implementerad och kommunicerad värdegrund. Nä, just det. Här finns möjligheter för en alert kyrka att hålla sig framme.

Skolan kan tjäna som exempel och föredöme. Den ska ju vara en del av det omgivande samhället, så då är det väl bara rimligt att värdegrunderna är inbördes kompatibla? Här kommer skrivningen om kristen etik att öppna för nya spännande tillämpningar och oanade möjligheter. Vilken biskop med ärkeambitioner blir först med att ta Svenska kyrkans självuppoffrande arbete i skolan vidare in i våra myndigheter och statliga verk?

Verkspräst, verkspastor och myndighetskyrka? Det vore väl något att satsa på? Förhoppningsvis tar det omfattande resurser från skolmissionen, men vem har sagt att inte en traditionsutarmad anställd på ett statligt verk eller myndighet skulle må bra av ett besök i kyrkan inför semestern? Ett gudsord har ingen anställd mått dåligt av. Har man problem med detta kan man ta upp det med chefen på nästa lönesamtal.

Bibeläventyret skulle naturligtvis göra succé bland medarbetarna. Generaldirektörerna får fina tips från Bibelsällskapet om hur man trummar in ett budskap med rap, sång, dans och trollerier. Godiset behövs för att personalen ska stå pall och klisterlapparna kan de klistra in i sin dammiga gamla konfirmationsbibel. Det här blir bra. Värdegrunden kommer att sitta som berget.

måndag 2 februari 2015

"Skolavslutningar i kyrkan? Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"

När Björklund lanserar ett förslag som innebär att religionsfriheten från 1952 får genomslag i det obligatoriska skolväsendet, då gnuggar medierna sig yrvaket i ögonen och släpper lös sina rubriksättare. För det har väl aldrig varit några skolavslutningar i kyrkor, skolan är ju icke-konfessionell? Det finns bara en sak som är roligare än det som nu händer - och det är att spekulera i hur den rödgröna regeringen ska kunna rösta bort det här, när eleverna har vant sig vid att skolans traditionsenliga religionsutövning blivit frivillig? Vilket som av en händelse får mig att associera till termodynamikens andra huvudsats - eller varför inte - en loppcirkus på rymmen. Kyrkan själv, som så länge tvått sina händer, kommer i alla fall att hädanefter att vrida dem i veklagan när insikten om frivilligheten sjunker in i medvetandet hos landets elever.

Dagen berättar om att det kommer att bli skolavslutningar i kyrkor i sommar


"Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"

SVT berättar om att det kommer att bli skolavslutningar i kyrkor i sommar


"Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"

SvD berättar om att det kommer att bli skolavslutningar i kyrkor i sommar


"Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"

DN berättar att det kommer att bli skolavslutningar i kyrkor i sommar"Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"

Expressen berättar att det kommer att bli skolavslutningar i kyrkor i sommar

"Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"

 P4 Kronoberg berättar att det kommer att bli skolavslutningar i kyrkor i sommar

"Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"

GP berättar att präster kan medverkar vid skolavslutningar i kyrkorna


"Det var det jävligaste, det hade vi ingen aaaning om!"