måndag 16 februari 2009

Sviktar 16:e Benkes omdöme?

Han gjorde verkligen allt för att kvala in som mörkerman: Han anklagade Harry Potter-böckerna för satanism, förklarade tsunamin för Guds straff, gladdes åt abortkliniker som förstördes i orkanen Katrina och hävdar att homosexualitet är en sjukdom som går att bota. Men så för för en stund återvände förnuftet till Gerhard Maria Wagner, ett tag utnämnd av påven till assisterande biskop i Linz: Han tackade nej. Benke förstod antagligen ingenting, men den övriga katolska kyrkan drog en djup suck av lättnad.

Inga kommentarer: