fredag 20 december 2013

Hägglund "begraver konstlad debatt"

Göran Hägglund (KD) och Robert Halef (KD) begraver en "konstlad debatt" i Länstidningen Södertälje. De inleder sin artikel med en känga mot besvärliga typer, (läs: Grepe):

"Snarare än om faktiska problem, så har debatterna handlat om en högljudd klick som ogillar religion och som vet hur man skapar konflikter som medierna inte kan motstå."

Därefter en lätt uppvärmning i grenen utökat ministerstyre:

"Än värre blev det i fjol, när Skolverket meddelade att skolavslutningar får förekomma i kyrkor – om det inte finns religiösa inslag i verksamheten. Ett ickeproblem blev plötsligt ett myndighetsbeslut."

För att avsluta med att geografiskt ringa in problemet:

"Med detta avklarat vore det kanske på sin plats att fundera något över hur en så pass harmlös fråga kunnat väcka så lång och aggressiv debatt. Vi har inte sett några exempel på att elever tvingats till bön eller trosbekännelse. Vi har inte hört talas om några nysvenskar som upplevt skolavslutningarna som kränkande eller närgångna. Utanför medie- och myndighetskvarteren har det hela varit en stor ickefråga."

Elegant. Som debatterande statsvetarstudent får jag se mig som löst associerad med ovannämnda kvarter, om än inte i fysisk mening. Att bli utskåpad i det här sällskapet kommer alltså inte att ge mig sömnlösa nätter framöver - tvärtom. Det sista jag kommer att ta på mig skulden för, är att det dröjt så länge för påkristningstrojkan att inse att religiösa inslag på obligatorisk skoltid är ett grundlagsbrott. Lösningen heter "frivillighet".  Den linjen har jag drivit i flera år och jag är naturligtvis glad för att även ministrarna kunnat ta till sig mina argument för hur frågan bäst bör lösas. Trägen vinner.

För övrigt förstår jag inte varför skolavslutningar i kyrkan behöver se ut som ett torgmöte för Sverigedemokraterna? 
tisdag 17 december 2013

Björklunds julklapp till ateisterna

Vi som inte vill fira någonting i kyrkor, allra minst skolavslutningar, har lagom till jul fått en riktig present av utbildningsministern. Med retorisk skicklighet erbjuder Björklund något som vi redan har och tillägger dessutom att detta numera ska vara frivilligt. Kan det bli bättre?

Skillnaden mellan vad Björklund presenterar som lämpligt innehåll i en skolavslutning skiljer sig inte i sak från vad Skolverket redan idag tillåter i sina juridiska riktlinjer. Snarare handlar det om en gradskillnad i omfånget. Den som följt fallet Haninge vet att inte heller Skolinspektionen längre har invändningar mot bön och välsignelse: "Eleven kan ju själv välja att ta emot välsignelsen!" Ingen har heller räknat antalet psalmer vid dessa tillfällen.

Så vad innebär då Björklunds besked? Ja, egentligen ingenting som skulle innebära mer av kyrkan i skolan. Allt står och faller med frivilligheten. Problemet med skolans firande i kyrkor har hela tiden varit att det kan ses som ett grundlagsbrott att inom ramen för ett tvång ta med någon till kyrkor. Men nu är Björklund tydlig med att detta i fortsättningen ska vara frivilligt. Precis där är det något mycket viktigt som tillförs frågan: Frivilligheten att delta, till skillnad från det tidigare närvarotvånget.

Konsekvensen av detta är att Björklund faktiskt skulle kunnat förorda både bön och välsignelse vid dessa framtida frivilliga kyrkobesök. Skolinspektionen har ju redan bejakat och godkänt detta redan inom skolobligatoriet, så Björklund har marginalerna på sin sida, när det nu ska bli frivilligt.

Det intressanta är istället vad skolorna och rektorerna fortfarande kommer att vara ålagda att göra inom ramen för skolobligatoriet. Det är inte troligt att en så viktig del av skolåret, som avslutningarna, kommer att läggas ut på entreprenad till kyrkor för eleverna att besöka frivilligt. Tvärtom förefaller det sannolikt att skolorna även i fortsättningen kommer att ansvarar för en egen avslutning, även om den kompletteras med en frivillig kyrklig avslutning vid sidan av. Landets skolledare kommer även i fortsättningen att ha det fulla ansvaret för vad som sker på obligatorisk skoltid och kommer säkert att klara den uppgiften på bästa sätt.

Björklunds geniala lösning är alltså inte att fösa in kyrkan till obligatoriska aktiviteter inom ramen för skolans närvarotvång, utan att släppa ut eleverna till kyrkan utanför skolans närvarotvång. Det geniala ligger i att elever faktiskt aldrig någonsin har varit förhindrade att frivilligt gå i kyrkan. Inte heller har kyrkan någonsin varit förhindrad att ordna dessa frivilliga skolavslutningar utanför skolans hägn.

Om man för ett ögonblick ägnar sig åt kyrkans bevekelsegrunder i den här frågan, så förstår man varför Björklunds enkla och geniala lösning aldrig tidigare fått något större genomslag: Ingen går ju till kyrkan frivilligt! Björklund presenterar en lösning som i förstone ser ut att leda till fler kyrkobesök. Men det är ingen avancerad gissning att utvecklingen inom några år, och utan alltför stor dramatik, kommer att leda i den rakt motsatta riktningen.

För alla de som drivit frågan om tvingande kyrkobesök med skadeglädje och främlingsfientliga förtecken, måste det här komma som en kalldusch. Traditionernas bevarande blir även i fortsättningen precis den frivilliga uppgift det ska vara i en rättsstat.
Tack för det, Björklund!

SvD
DN 
Dagen 
Dagen 
Humanistbloggen 
SvD

måndag 16 december 2013

Bright mot skolavslutningar i kyrkan

Prenumerera på debattmagasinet Bright!

Bright är landets enda tidning som tar tydligt avstånd från skolavslutningar i kyrkan. Tidningen görs helt ideellt. Stöd oss genom att prenumerera: 4 nr för 150 kr. prenumeration@brightmagasin.se

Läs mer om Bright

SvD
SvD
DN

Björklund legitimerar skolk

Vi som regelmässigt har skolkat vid alla kyrkliga begivenheter i skolan, ser med tillfredsställelse att detta numera legitimeras av självaste utbildningsministern. Utbildningsdepartementets pressmeddelande klargör detta:

"Förslaget innebär att skolan kan samlas i kyrkan t.ex. vid julavslutningen, att en präst får medverka och läsa ur julevangeliet och att psalmer får sjungas. Samtidigt ska den elev som inte vill delta ha möjlighet att avstå."

fredag 13 december 2013

Syntax Error i den främlingsfientliga retoriken

Sedan några dagar har vi kunnat ta del av två mycket infekterade debatter som utspelar sig i skolans värld: Den första handlade om Kvisthamraskolan i Norrtälje, vars rektor inte längre ville ha julavslutning i kyrkan. Det tog inte många sekunder, så var kriget igång: ”Om invandrarna inte klarar av våra traditioner, seder och bruk, så kan de flytta hem igen”. (Invandrarnas fel, alltså, vilket jag som debattglad ateist uttryckligen bestrider).

Några dagar senare var nästa krig var ett faktum: På Alvikenskolan i Bromölla bestämde rektorn att skolan från och med nu skulle ”genomföra ett ursprungligt Luciatåg med enbart Lucia, tärnor och stjärngossar”. Detta för att ”eleverna ska få kunskap om historiken och traditionerna kring lussefirandet”. Hus i helvete utbröt även här, med argument vi nu kan repetera i sömnen: ”Om invandrarna inte klarar av våra traditioner, seder och bruk, så kan de flytta hem igen”. (Invandrarnas fel igen, alltså, vilket jag som debattglad ateist fortfarande uttryckligen bestrider).

Men! Det är nu det roliga kommer. Sedan några år har Svenska kyrkan börjat bjuda in skolor till Luciafirande i kyrkan. Vad nu firandet av ett katolskt helgon har i Svenska kyrkan att göra? Nåja, ändamålet helgar medlen, menar kyrkan, så vad spelar det för roll att Lucia inte står att finna i vare sig kyrkohandbok eller kyrkoår. Nej, huvudsaken är att eleverna lär sig att hitta till kyrkan, förhoppningsvis konfirmerar sig och – må Gud vare med oss – stannar som medlemmar, resonerar en kyrka på dekis som visserligen kanske inte tror så mycket på guden längre, men väl på kyrkoskatten.

Vad kyrkan däremot tar på allra största allvar är tomtar och pepparkaksgubbar, så dessa får regelmässigt utgå när Lucia ska firas i svenskkyrklig kontext. Anar ni tankefelet nu? Utan att för ett ögonblick påstå att detta skulle vara rektorns medvetna plan för framtida Luciatåg, måste jag ändå konstatera att hennes agerande torde underlätta en flytt av Luciafirandet in i kyrkan  => Syntax Error i den främlingsfientlig retoriken.Lite om Luciatraditionens ursprung
Eller så här 
PK-Jonas 
Dagen 
Dagen 
Dagen
SvD 

Tillägg 16 dec: Björklund bluffar medierna med ett vältajmat utspel. Det enda han gör är att repetera argumenten för att tillsätta utredningen. Han har fortfarande en lång resa framför sig: Remissinstanser, lagråd och riksdagsproposition. Skollagens skrivning om "icke-konfessionell" skola finns där för att alla lagar måste harmoniera med övergripande lag. I detta fall RF 2:2 och Europakonventionens artikel 9. Att ändra skollagen så att skolan ska vara "icke-konfessionell - men inte alltid" fungerar inte. Inte heller har han möjlighet att gå in och detaljstyra hur Skolverket ska tolka lagen. Det är ministerstyre och förbjudet. 
Björklund tillägger att dessa kyrkobesök ska vara frivilliga. Utmärkt. Nu vänta vi med spänning på hur han får detta att fungera ihop med att skolavslutningar är obligatoriska. Lycka till, Björklund!