måndag 27 januari 2014

Varning för 08-50112090

Telefonen ringer hos Grepe. Svarar. Ingen där.
Telefonen ringer hos Grepe. Svarar. Ingen där.
Telefonen ringer hos Grepe. Svarar. Ingen där.

Grepe googlar numret. Det visar sig vara säljare på SvD. Sura kommentarer antyder att folk gång på gång blir uppringda av nämnda nummer, svarar, men ingen är där. Grepe surnar till.

Telefonen ringer. Grepe lyfter luren och lägger den på bordet.
- Hallå... hallå....hallå...??
Telefonen ringer. Grepe lyfter luren och lägger den på bordet.
- Hallå... hallå....hallå...??
Telefonen ringer. Grepe lyfter luren och lägger den på bordet.
- Hallå... hallå....hallå...??

(Avdelningen för oskydiga nöjen)SvD

De blanka rösternas parti

Om man ska tala om någon tydlig tendens inför höstens val, så är det alla kommentarer om att rösta blankt. Kommer det här året att gå till historien då de blanka rösterna passerade 4 %...? Den bristande entusiasmen inför politikerna och partiernas ihärdiga triangulering talar för att det inte vore en omöjlighet om den blanka rösten i sig tjänade ett syfte.

Jag föreslår att vi blankröstare representeras i riksdagen, förslagsvis med tomma stolar. En folkrörelse som skulle protestera genom att tömma Knapptryckarkompaniet är onekligen en spännande tanke. På många sätt en tydlig markering och win-win genom en besparing på 57.000kr per stol och månad.

Attefall på spaning efter den press som flytt

Attefall är mannen som kan konsten att prioritera. När bostadskrisen är större än någonsin tar han av sig bostadsministerhatten och sätter på sig samfundsministerhatten. Tidningen Dagen rapporterar att han ämnar ägna våren åt att åka land och rike runt och hålla seminarier i det akut prioriterade ämnet "Lider Sverige av religiös beröringsskräck?"

Detta menar bostads- & samfundsministern att Sverige lider av.
Själv tror jag visserligen att många lider av att inte hitta sig en bostad. Attefall själv tycker kanske att dagens unga i sann kristen tradition kan starta familjebildningen i ett stall eller motsvarande. 

Nåväl, bostads- & samfundsministerns egentliga ärende är att lufta sin irritation över saktfärdiga medier som undlåter att stoppa pressarna inför den årliga Jesusmanifestationen i Stockholm: 
- Den samlar varje år nästan 20 000 personer, men de första åren nämndes den stora processionen och konserterna mest i förbigående som ett trafikproblem i Stockholms city. Man kan ju som journalist tycka vad man vill om en demonstration för Jesus, men jag har svårt att se ett annat evenemang av den digniteten som i princip ignoreras medialt, säger Stefan Attefall till Regeringen.se.
Här avslöjar bostads- & samfundsministern en fatal brist på insikt om nyhetsrapporteringens villkor: Är ”nyheten” 2000 år gammal och därtill ”glad!” är det inte att förvånas över om pressfolket lyser med sin frånvaro.


söndag 26 januari 2014

Slöjan är en politisk symbol

Problemet med slöjan i polisuniformen är att beslutsfattarna godkände detta utifrån uppfattningen att slöjan är en religiös symbol. Hade man varit lika noga som Frankrike inför förbudet mot slöja i skolorna, hade man vetat att slöjan realiteten är en politisk symbol för islamism.

Det intressanta med dagens politiska utveckling är att två totalitära -ismer möts och strider mot varandra, trots ett delvis gemensamt förflutet. Den ena dessutom i sällskap med den enda totalitära –ism, som tog sig igenom WW2 som segrare. Att de främlingsfientliga har rötter i nazismen är ingen hemlighet. Få vet däremot hur nära kopplingarna var mellan al-Bannas Muslimska brödraskap och Hitlers regim via stormuftin i Jerusalem, vilken tillbringade flera år på 40-talet i Tyskland.

Nazisterna som från början var antisemiter i betydelsen ”anti alla semitiska folkslag”, fick påstötningar från araberna (ett semitiskt folk) och modifierade sin lära till att vara antisemitisk enbart i betydelsen antijudisk. Därmed fick Tyskland en allierad i arabvärlden och man fick en gemensam fiende i judarna och ett gemensamt mål i att utrota judarna.


Arabvärlden var den enda del av världen som inte gjorde upp med sitt arv efter WW2, till skillnad från t ex Europas Nürnbergrättegångar. Muftin fängslades efter krigsslutet, men släpptes utan rättegång 1947.

Under kriget svarade muftin för radiosändningar till nordafrika, med uppmaning att utrota judar. Efter 1948 då FN upprättade en judisk stat i det brittiska protektoratet fortsatte han, nu som stormufti av Jerusalem, att driva samma linje. Lägg märke till att dagens Hamas är en gren av Muslimska brödraskapet och att stormuftins uppmaning att utrota judarna och krossa Israel är en inledande paragraf i Hamas stadga.

I korthet kan man alltså säga att Muslimska brödraskapet i sina olika grenar fullföljer den antisemitiska politiken som Hitler inte fick avsluta. al-Bannas dotterson heter för övrigt Tariq Ramadan och är ett kapitel för sig.

Det speciella med Muslimska brödraskapet och Ramadan, är att de är salafitiska reformister, med ambition att gå tillbaka till 600-talets källor som inspiration för sin ideologi. Det är här det skär sig mellan MB och andra muslimer som inte påverkats av politisk islam.

När det blir konflikt idag mellan nationalister och islamister, är det ödets ironi att det är två grenar med koppling till nazisterna för 70 år sedan, som slåss med varandra. Den ena grenen har dessutom lierat sig med kommunister. Den enda totalitära –ism som gick som vinnare ur WW2 och alltså inte ställts till svars för sina folkmord.

Utanför detta getingbo av totalitära –ismer befinner sig en liberalism, med dåligt självförtroende. Sveket mot de som förtrycks inom islamismen göds av kulturrelativister som inte förmår stå upp för upplysningens bidrag till västliga innovationer som frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.


Att i det läget godkänna den islamistiska symbolen hijab, är att flirta med en uttalat antisemitisk rörelse.


Islamismen kryper in bakvägen

Tillägg
Rikspolisstyrelsen gick emot riksdagen och Ullenhag förtiger att hans partikamrater argumenterat emot detta:
En uniform med religilösa symboler är inte uniform

Debatten skördar sina offer. Expressen 27 januari om Carina Hägg som petas från riksdagslistabn efter hennes kritik mot Mustafa Omar och Muslimska brödraskapets svenska gren, Islamiska förbundet:
Carina Hägg stryks från riksdagslistan

Så skaffar sig Muslimska brödraskapet fotfäste i Europa

DN
SvD

lördag 25 januari 2014

Ullenhags jämförelse imponerar. Inte.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) gör ett häpnadsväckande uttalande i dagens Svenska Dagbladet:
"- Jag har aldrig träffat någon vuxen man som upplevt att omskärelsen som ett övergrepp. Ingreppet är inte särskilt omfattande och föräldrar har rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör. Om vi förbjuder det måste vi också ta upp frågan om det kristna barndopet, säger Erik Ullenhag.
Han är också skeptisk till att Läkarförbundet vill att judar och muslimer ändrar en religiös sed.
-  Majoritetssamhället måste lyssna och acceptera minoriteternas rätt till sina egna traditioner."
Helt oavsett att jag är starkt emot integritetskränkningen i att amputera friska barn på kroppsdelar som är vitala för deras framtida sexuella njutning, kan jag inte dra annan slutsats, än att Ullenhag i något avseende anser att även barndop är ett övergrepp.
Jag är benägen att hålla med om detta.

 
Dagen
Vad jag anser om omskärelse:
Oskuret är bäst
Veckans knasigaste inlägg i omskärelsedebatten
Cordelia Edvardsson är inte sakkunnig
Vad jag anser om barndop:
Åke Bonnier till storms mot hårtork
Jag har bråkat förr med Ullenhag:
En uniform med religiösa symboler är inte uniform
Bloggen På slak lina:
Hatar Folkpartiet småpojkar? 
Dougherty:
Frisinnade partiet: Könsstympning går an!

onsdag 22 januari 2014

Skollagsändring i långbänk

Hur går det med arbetet att ändra skollagen, som Björklund berättade om i ett pressmeddelande före jul? Ja, inte så bra, om man ska tro de källor på utbildningsdepartementet som jag varit i kontakt med i veckan. Något förslag verkar inte alls gå ut "inom kort", utan snarare kommer propositionen att presenteras först till sommaren. ”Men lagen kan i alla fall träda i kraft till 1 januari 2015” får jag veta.
Bra marscherat, för en lagändring som initierades i januari 2013… Nåja. Det kan ju bli regeringsskifte.

Jag passade på att fråga om det verkligen var nödvändigt med en lagändring, det kyrkliga firandet ska ju bli frivilligt, så varför då en ändring? Det som är frivilligt faller ju per definition utanför obligatoriet, så varför inte låta kyrkan sköta det på elevernas fritid? Nej, fick jag veta, det måste förtydligas att konfessionella inslag får förekomma. Idag lyder paragraferna så här:

” 6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell.

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.

Notera skillnaden mellan utbildning och undervisning*. Undervisningen är en delmängd av utbildningen och i den allmänna skolan buntar man ihop begreppen idag. I religiösa friskolor gör man en uppdelning.

Nåväl. Om vi gör antagandet att regeringen sitter kvar, ska detta projekt alltså lotsas i hamn på något sätt. Vilket innebär ett uppbådande av all tillgänglig juridisk kreativ kompetens för att få till den skrivning som löser den gordiska knuten att göra den icke-konfessionella skolan lite lagom konfessionell. Men bara ibland och vid högtidliga tillfällen och naturligtvis bara utanför undervisningen. Ja, ni fattar. Hur detta ska genomföras blir en delikat nöt att knäcka. Eller så förklarar det varför projektet har en tvåårshorisont.

Jag kan inte se att man löser detta på annat sätt än att man delar upp även den allmänna skolan i utbildning och undervisning. Då får vi:
1. En konfessionell skola som får vara religiös utanför lektionstid
2. En icke-konfessionell skola som får vara så där lite lagom religiös utanför lektionstid.

Jag ser fram emot gränsdragningsbataljen om den lite lagom religiösa icke-konfessionella skolan. Verkligen. Det årliga skolavslutningsgrälet kommer att bli en institution och jag kan köpa klippkort till SVT Debatt. Riktigt roligt kommer det att bli att se hur man hanterar att Skolinspektionen redan godkänner bön och välsignelse. "Jo, man agerar i en gråzon" som min kontakt på utbildningsdepartementet suckade, med ett luttrat tonfall.

Lite kuriosa i sammanhanget är att konfessionella inslag i de religiösa friskolorna redan idag är frivilliga för eleverna att delta i. Det innebär att en elev i en religiös friskola alltså har ett betydligt bättre lagskydd mot ofrivilliga konfessionella inslag, än vad en elev i den allmänna skolan har. Det tål att tänka på.

Men även i den icke-konfessionella skolan ska de konfessionella inslagen bli frivilliga enligt Björklund. Det är bra. Vad säger de andra partierna om det? Ska det vara frivilligt att delta i religiösa inslag i den allmänna skolan? Ska det vara frivilligt att gå i kyrkan? Det kan faktiskt vara intressant att veta, så här inför valet.

Själv  förespråkar jag en tolkning av nuvarande lag, där icke-konfessionell betyder att skolan inte har samröre med konfessionella aktörer. Det räcker. Kyrkan kan bjuda in till vad den behagar, på elevernas fritid.*) §3 – undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden, och
– utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.

SvD

Tillägg den 16 januari 2013: Tillägg den 28 januari 2014: 

Nu har vi fått svar från utbildningsdepartementet. Detta visar att man redan dagen efter Björklunds pressmeddelande 16 december 2013 beslutat att förslaget inte alls skulle remitteras "inom kort" utan istället slutredovisas den 30 juni 2014.


Tillägg den 18 juni 2014: 

Björklund intervjuas i Kyrkans Tidning


 
Tillägg den 4 juli 2014:

Jag har idag varit i kontakt med utbildningsdepartementet som låter meddela att förslaget "kommer att presenteras någon gång under hösten", man kan däremot inte ange något datum.


Tillägg den 7 juli 2014:

Efterforskning hos utbildningsdepartementet (samma källa) visar att det faktiskt fanns ett beslut från den 13 maj att förslaget skulle slutredovisas den 30 december 2014.

onsdag 15 januari 2014

"Vårt samhälle präglas av en kristen offensiv"


Missa inte Ulla Johanssons utmärkta debattartikel på SVT Debatt.se


"Under niohundra år har kyrkan – först den katolska, sedan den lutherska – haft ett järngrepp över befolkningen. Ett socialt och kulturellt förtryck som satt djupa spår och skadat så många. Kyrkan ställde sig alltid bakom den härskande klassens påbud och diktat. Ställde upp bakom elitens förödande krig. Tvingade människor till kyrkan för att indoktrineras av prästernas predikningar. Där de lärdes att ”lyda överheten”. Plågades av de så avskydda husförhören. Kyrkans kvinnohat placerade ogifta mödrar på kyrkornas ”pliktpall”, för att bittert förnedras.

När arbetarrörelsen började demokratisera och modernisera samhället gjorde kyrkan kraftfullt motstånd mot allt nyskapande tänkande. Vi kan minnas hur länsman och präst ute i landsbygdens samhällen nekade arbetarrörelsens ledare samlingslokaler och kontaktmöjligheter. Hur modern litteratur och modern konst fördömdes. In på sextiotalet var morgonbön obligatoriskt i skolorna. Detta var ett övergrepp eftersom det fanns elever från icke-troende familjer. Ungdomarna skrämdes även för sin egen sexualitet som betecknades som ”synd”.

Detta är ett axplock ur kyrkans historia, som utbildningsministern kallar ”vårt kulturarv”. Kyrkan är en maktstruktur byggd på vidskepelse. De mindre kristna samfunden lägger till en sträng och skrämmande sexualmoral, och andra bisarra tankemönster. De medlemmar av Sveriges kulturelit som nu till stor del kastat sig i kristendomens famn, har de aldrig läst historia under sin utbildning? En del av kultureliten gömmer sig bakom tankar om att kyrkan som struktur inte är identisk med kristen ideologi. Det resonemanget håller inte."

Av outgrundlig anledning är kommentarsfältet ännu stängt på SVT Debatt för den här artikel. Kommentera och debattera med Ulla här!