torsdag 13 mars 2014

Medlemsraset fortsätter i Svenska kyrkan

Statistiken har kommit och vi kan notera att det numera är ett avvikande beteende (<50%) att låta döpa barn. Dopet handlar inte heller om att ge barnet ett namn, som många felaktigt tror, utan något helt annat.
Jag citerar Gunnar Ståldal:

"Enligt Svenska kyrkans bekännelseskrifter föds alla barn med arvsynd. Denna synd medför skuld, men om den nyfödde döps så utplånas arvsyndens skuld. Enligt katekesen befriar dopet från döden och djävulen och ger evigt liv... Tror man att detta är sant gör man sitt barn en stor tjänst genom att bära fram det till dopet. Alternativet: att vara kvar i djävulens våld verkar inte så trevligt. Tror man inte på den här läran saknas alla skäl att låta döpa barnet."


Jag har skrivit om barndopet i ett tidigare inlägg:
"Åke Bonnier till storms mot hårtork"


.