tisdag 16 februari 2010

Skarpt läge i värdegrundsdebatten

Den under tumultartade former avgående biskopen i Växjö stift, Sven Thidevall, har nu ett utmärkt tillfälle att i lugn och ro åka runt i landets skolor. Han ska då lyssna mycket noga på eleverna. Deras skola har nämligen en värdegrund som talar om en etik som förvaltats av kristen tradition.

Skarpt läge för båda parter, således. Eleverna ges tillfälle att demonstrera att denna del av värdegrunden kommit dem till del. Thidevall får anledning att reflektera över om inte värdegrunden till och med borde implementeras i Svenska kyrkan?

(Detta inlägg faller under rubriken:
"Byte av en dumstrut mot en annan")


Ett annat biskopsöde

Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen
Smp Smp Smp Smp Smp Smp Smp Smp Smp Smp Smp Dagen
Dagens Nyheter
SvD

Skapad i gott teamwork med Göran Rydland

1 kommentar:

Andreas sa...

Kanske man kan säga att värdegrunden tillämpats? Jag håller inte med om att den är så idealisk. Parlmentariska majoritetsdemokratin är grunden i denna etik, alltså i princip värdenihilistisk.
Biskopen fick gå därför att han fick stiftskansliets majoritet emot sig. Vad som i sak hänt tycks mindre angeläget. Eventuellt var det frestelsen i styrelsens brist på beslutplan som fällde honom.
Denne biskop räknade med en plattform utifrån sitt uppdrag att vara biskop. Hans klassrum fällde honom. Tyvärr får kvinnan mer eller mindre skulden. Hennes ställningstagande kunde ha blivit en anledning att offentligt tala om orätten. Nu slapp han billigt undan, med dyr överenskommelse för stiftet.
Andreas Nilsson