lördag 13 februari 2010

Kristen etik och västerländsk humanism

För den som vill veta hur diskussionen gick när skolans värdegrund begåvades med formuleringen om kristen etik och västerländsk humanism, kan det vara intressant att läsa riksdagsprotokollet. Läroplanen avhandlas från och med 8§ Anf. 57.

8 § Ny läroplan för grundskolan m.m.
Föredrogs utbildningsutskottets betänkande
1993/94:UbU1 Ny läroplan för grundskolan m.m
(prop. 1992/93:220).

Anf. 57 LENA HJELM-WALLÉN (s):
.../"Så mycket mer trist är det då att den fullständiga låsningen som hela tiden har funnits också finns kring betänkandet när det gäller ''kristen etik och västerländsk humanism''. Detta är ett slagord som kds har fört in i debatten, och detta slagord skall nu skolan drabbas av. Det är självklart att det svenska kulturarvet innehåller mycket som har sitt ursprung i kristendom och kristna värderingar. Detta skall också på ett korrekt sätt speglas i svensk skola.
Däremot får det inte skapas osäkerhet om skolans värdegrund. Det är vad kds nu har tvingat fram, eftersom de andra borgerliga partierna trots sin olust inte har kunnat stå emot.
Att i politisk splittring fastställa det som skall utgöra skolans värdegrund är ett klart brott mot svensk skoltradition. Kds partipolitiserande kring skolans värdegrund skadar skolan på ett olyckligt sätt. Jag vädjar till insiktsfulla folkpartister och centerpartister att inte spela med i det här tarvliga spelet."/....

.../
Anf. 110 MARIANNE JÖNSSON (c) replik:
"Herr talman! Den fråga som Björn Samuelson ställer till mig har han ställt till många av meddebattörerna här i dag. Svaret är kds var väldigt tydligt på den här punkten. Man ville ha detta begrepp inskrivet. Det var en mycket viktig fråga för kds, och vi sitter i en regeringskonstellation tillsammans med kds. Det är mycket riktigt. Om det hela tvingades fram eller inte kan jag inte riktigt säga, utan det beror på hur man uppfattar det. Nu har jag svarat på den fråga som Björn Samuelson har ställt många gånger här i dag."/...
............

Missa heller inte denna uppsats av Elisabeth Lundkvist Jonsson som på ett utmärkt sätt sammanfattar processen. Hon låter även olika teologer komma till tals, vilka pedagogiskt förklarar varför det är meningslöst att hänvisa till en kristen etik.

"Kristen etik och västerländsk humanism"
historiskt förankrade begrepp

eller uttryck för en suverän etik?
En undersökning kring resonemanget rörande
begreppen i förarbetena till läroplanerna Lpo/Lpf 94

3 kommentarer:

Malacoda sa...

Visst är demokrati a lá flerpartisystem vackert ibland. Ett litet parti bestående av intellektuellt impotenta stollar lyckats kohandla sig till denna författningsvidriga formulering i ett "sekulärt" styrdokument. Vidrigt om du frågar mig

/Malacoda

Camilla Grepe sa...

@Malacoda
Jag kan bara hålla med. När formuleringen dessutom nu återfinns i förarbetena och författningskommentarerna till den nya skollagen, kan man för en stund reflektera över det förnuftiga i att i en lag referera till en förordning från statskyrkotiden, som i sin tur hänvisar till lagar huggna i sten för tretusen år sedan.

Lärare sa...

"Vidrigt" är väl att ta i. Hela det svenska samhället vilar ju på kristna värderingar. I den avslutande meningen står det ju att utbildningen inte ska vara konfessionell. Det är inte som att skollagen tvingar någon till ett religiöst synsätt.