onsdag 17 februari 2010

Opus Dei startar flickskola i Sverige

Med stor sannolikhet är det Dan Browns förtjänst att svensken numera är allmänt bekant med den högerextrema katolska sekten Opus Dei. I Browns bok "Da Vinci-koden" spelar sekten en framträdande roll genom den självspäkande munken Silas.

Under Almedalsveckan för några år sedan, var vi ett litet sällskap som satt och pratade fram till på småtimmarna. Den avhoppade Opus Dei-medlemmen Ia Modin var en av oss. Samtalet kretsade nästan uteslutande kring just Opus Dei. För en aningslös hedning som jag själv, var det här ett bra tillfälle att försöka tränga in i ämnet och få svar på mina frågor.

Det är ingen slump att jag valde Astrid Lindgrens rumpnissecitat som devis för min blogg. Jag vill verkligen försöka förstå. "Voffo gör di på dette viset?" Jag ska inte säga att jag förstod Ias motiv och bevekelsegrunder för att ansluta sig till Opus Dei, och senare göra karriär där. Våra bakgrunder skiljer sig alltför mycket åt. Men jag gjorde ett ärligt försök.

Det var en oerhört intressant berättelse som Ia delade med sig av. Men av allt hon berättade var det en detalj som berörde mig djupt. Hon beskrev hur man kan lämna Opus Dei. Det finns två sätt: Man hoppar av Opus Dei. Eller så kan man fortsätta att tjäna Opus Dei ute i samhället och för att göra det "hoppar man av" Opus Dei.

Jag tror att alla förstår komplikationen. Jag tror också att alla för- står den vanmakt som den måste leva under, som hoppat av, när omgivningen tror att man "hoppat av". Jag dristade mig att ställa en rak fråga till Ia, när hon kommit så här långt i sin berättelse: "Hur vet vi på vilket sätt du har hoppat av?" Ia svarade: "Ni får lita mig".

Det finns fler organisationer som fungerar enligt samma princip som Opus Dei. En är Muslimska Brödraskapet. Enligt vissa källor lär den till och med uppmana sina medlemmar att gifta sig med kristna kvinnor för att sprida dimridåer kring sin egentliga agenda. Det är en infam strategi som avslöjas: Vår tillit ska rubbas i grunden när tvivel eroderar vårt förtroende och misstankar sår split.

Just därför ska vi med alla medel försvara våra demokratiska insti- tutioner och även eftersträva en fullständig transparens i våra fri- villigorganisationer. Vår enda chans är att driva en verksamhet som tål att granskas. Troll dör som bekant av dagsljus.

Aftonbladet
Aftonbladet
Aftonbladet

Inga kommentarer: