torsdag 23 oktober 2008

Väldigt Viktig Fråga I Riksdagen

Detta trillade in i min mailbox för en stund sedan. Läs och begrunda vad man ägnar sin tankemöda åt i dessa tider...

"Statsministerbyst kräver minst tio år

Riksdagsstyrelsen beslutade på onsdagen om nya riktlinjer för minnesmärken över statsministrar att placeras i riksdagen.

Det nya beslutet ersätter äldre riktlinjer som sade att det krävdes minst tre valperioder för att tillägnas en byst och en valperiod för att tillägnas relief/medaljong. De gamla riktlinjerna antogs när mandatperioderna var treåriga."

Länk

För övrigt anser jag att riksdagsledamöterna inte borde vara fler än 249.

Inga kommentarer: