lördag 25 oktober 2008

Skolinspektionens beslut om drogtester i Landskrona

Följande kan man ta del av när man läser Skolinspektionens
beslut om drogtester i Landskrona:

"Skolinspektionen konstaterar att det inte finns stöd i skollagen att påtvinga elever ett drogtest i skolan. Det ingår heller inte i skolans uppdrag att genom drogtester arbeta förebyggande mot drogproblematik. Utifrån svårigheten med att säkerställa elevens reella samtycke och risk för integritetskränkning kan inte skolan genomföra drogtester så som i aktuellt fall.

Skolinspektionen anser dock att det är av stor vikt att skolorna arbetar förebyggande mot droger. Skolan bör istället vid misstanke om drogmissbruk samarbeta med expertis inom till exempel hälso- och sjukvården samt socialtjänsten som kan ta hand om eventuella frågor, utredningar och behandlingar etc. och ha rutiner för detta."

Här kommer dagens tips om vad Skolinspektionen kan titta närmare på nästa gång!

När får vi se ett pressmeddelande där man kan läsa följande:
Skolinspektionen konstaterar att det inte finns stöd i skollagen att påtvinga elever en skolavslutning i kyrkan. Det ingår heller inte i skolans uppdrag att genom kyrkobesök arbeta förebyggande för Svenska kyrkan. Utifrån svårigheten med att säkerställa elevens reella samtycke och risk för integritetskränkning kan inte skolan genomföra skolavslutningar i kyrkan så som i aktuellt fall.Skolinspektionen anser dock att det är av stor vikt att skolorna arbetar förebyggande för en uppfattning att världen är naturlig. Skolan bör istället vid misstanke om religiositet lämna åt barnets föräldrar att ta hand om eventuella frågor, ritualer och religiösa handlingar etc. och ha rutiner för detta.


HD 081024

Newsdesk

Inga kommentarer: