söndag 5 oktober 2008

Ansvar när fundamentalismen växer

Det vi nu ser hända i samhället är intressant på flera sätt. Svenska Kyrkan tappar medlemmar på samma gång som extrema yttringar som kreationism, intelligent design och andra former av religiös fundamentalism vinner anhängare.

En kyrka som accepterar förnuftet och den vetenskapliga metoden kommer obevekligt att såga av den gren den sitter på. Kunskap och tro står i konflikt med varandra. Det blir uppenbart för allt fler att kyrkans förklaringsmodeller och verklighetsbeskrivning lider av allvarliga logikfel.

Men varför vinner då de bokstavstroende samfunden nya medlemmar? Här ser man en intressant motsats till Svenska kyrkans vetenskapsvänliga hållning. Inom trosrörelsen kan allt förklaras med bibeln som utgångspunkt.

Är det kanske så att man måste ha suttit på universitetet, nedsjunken bakom drivor av tung kurslitteratur i ämnen där forskningsfronten i skrämmande takt accelererar bort från synfältet, för att förstå lockelsen i att få hela sin världsbild och alla förklaringar samlade på ett ställe?

För den bibeltroende är de intellektuella trösklarna behagligt låga. Ger du dig hän i din tro kommer du att upptas i en allomfattande gemenskap där du på alla sätt blir bekräftad. Du behöver inte längre från åskådarplats och med växande mindervärdeskomplex se snillen spekulera. Du är mittpunkt i ditt eget religiösa universum och du pratar med gud.

Den religiösa nyfundamentalismen präglas av en föga smickrande intellektuell lättja och självupptagenhet. Men om man väljer att dagligen utnyttja resultaten av kunskapens landvinningar, saknar det här synsättet all trovärdighet. Ansvar är att sträva efter att förstå världen och att inse att den är naturlig. Ansvar är att i valet mellan tro och vetande välja det senare.

Sydsvenskan 3 okt

Dagen 3 okt

4 kommentarer:

Anonym sa...

Så vilken är svenska kyrkans vetenskapliga hållning. Läs följande på t ex Klara Kyrkas hemsida - en kyrka som väl måste anses tillhöra svenska kyrkan, även om de inte är lika ljumma som många andra kyrkor: "Gud har skapat världen, och han har alltså hittat på allt det som är så spännande och fantastiskt! Naturen, våra kroppar, gemenskap och kärlek, lek och spel, kommunikation och fantasi, mat och musik... Och han finns kvar och håller ett öga på varje del av sin skapelse. Ett bra sätt att lära känna honom är alltså att lära känna skapelsen."

På vilket sätt skiljer sig detta från vilken annan frikyrka som helst?

Sedan detta med tro och vetande, det finns en allt vanligare och mer hederlig hållning än den ateisterna står för bland både forskare och naturvetare, det är frågan om Guds existens ligger ”bortom naturvetenskapen”. Vetenskaplig metoder är sådana att de inte kan undersöka hela tillvaron, utan bara en sektor av den. En känd forskare, McGrath, skriver att ”…det finns många frågor som genom själva sin natur måste anses ligga utanför den vetenskapliga metodens rättmätiga räckvidd”. Owen Gringerichs, känd Harvard-astronom, skriver bl a att ”…universum har skapats med ett syfte och en mening, och den tron står inte i vägen för det vetenskapliga uppdraget…” Även välkända ateister som Nils Uddenberg kan förklara: ”Ateister är ibland naiva nog att tro att de gjort rent hus med all metafysik… Vetenskapen ersätter alltså inte metafysiken, den innebär bara att man väljer en viss metafysik och tar avstånd från en annan.”

Tror man ska vara försiktig med alltför kategoriska uttalanden som inte kan bevisas - det gäller både för vetenskapsmän och ateister. Däremot ligger det i vetenskapens natur att pröva och utforska allt. Detta förutsätter då en forskningsmiljö som inte är dogmatisk - då vågar man ju inte ens glänta på alla dörrar.

Camilla Grepe sa...

tack wadis för att du uppmärksammar oss på att - åtminstone Klara kyrka - inte är stort bättre än frikyrkorna. Om sedan någon gud (vilken av dem?) låg bakom Big bang återstår alltså att ta reda på.

Thinker sa...

Om man som Gringerichs väljer att utgå ifrån att "universum har skapats med ett syfte och en mening", har man redan i frågeställningen antagit en slutsats att det finns något övernaturligt. (Alternativt har man tagit på sig en mycket svår uppgift, nämligen att visa vem/vad som utförde skapandet och hur...)

Anonym sa...

Då kanske du kunde förklara var du hittat "Svenska kyrkans vetenskapsvänliga hållning." Och istället för att nedvärdera Klara Kyrka, så rekommenderar jag dig att läsa något om det arbete som den kyrkan bedriver. Ditt specialintresse är ju att granska religionernas inverkan på våra liv, antar att det inbegriper även det goda kyrkan gör för utsatta människor. Och det är nog betydligt mer omfattande och uppskattat än det humanisterna gör. Rätta mig om jag har fel.