torsdag 30 oktober 2008

Tony Guldbrandzén slirar i faktakollen

Citat från tidningen Dagen:

”Och han menar att det även för en ateist finns anledning att stå kvar som medlem.

- Jag kan tänka att även om man inte är kristen så kan man vilja bevara de kyrkobyggnader vi har i landet. Då kan väl det vara en tillräcklig anledning att stå kvar?" säger Tony Guldbrandzén.”

Kan någon välinformerad person vara vänlig och berätta för Tony Guldbrandzén att vi ateister faktiskt är med och betalar de 460 miljoner som det kyrkoantikvariska bidraget uppgår till under kommande år? Kyrkan själv bidrar med en bråkdel av beloppet.

Inga kommentarer: