fredag 3 oktober 2008

Biblar och Koraner

I ett närsynt skärskådande av religionernas intellektuella tillkortakommanden i deras enda rätta bok, vare sig den stavas bibel, koran eller annat, prisar jag min lycka att leva som ateist i ett tidevarv som ger mig fri tillgång till världens samlade bibliotek av kunskap i förnuftets tjänst.

Jag beklagar att dessa religiösa rättesnören fortfarande har sådant inflytande över den annars så vackra, intelligenta och kapabla Människan. Vi lever i ett välstånd tillkommet med böcker fyllda av mödosamt tillägnade kunskaper, insikter och landvinningar men låter oss likväl manipuleras av ett fåtal skrifter av tveksamt ursprung.

Ja, det är verkligen synd om människorna.

Dagen

Dagen

Dagen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bibeln och Koranen är titlar på verk och bör sålunda stavas med stor begynnelsebokstav, precis som till exempel: Svensk dikt, Stolthet och fördom, Idéernas historia, Tro och vetande, etc.

/ språkpolisen ;-)

Camilla Grepe sa...

Tack för korr.