torsdag 23 oktober 2008

Trosbekännelsen

Tidningen Dagen kan berätta om att Svenska kyrkan överväger en nyöversättning av trosbekännelsen. Ni vet, den här:

"Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare."

Sen kommer en lång utläggning om "avlad av en helig ande, född av en jungfru, uppstånden ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande vid en allsmäktig guds sida, de dödas uppståndelse och ett evigt liv, etc, etc. Amen"

Alltså ursäkta en enkel hednings funderingar, men är det inte innehållet snarare än språket som utgör problemet? När det dessutom är tron på detta som kyrkan anser bekräftar medlemsskapet, kan det vara värt att påminna o-troende "sponsorer" om att sista dag för utträde är den 31 oktober.

Inga kommentarer: