söndag 14 september 2008

Ofrivilliga medlemmar i Svenska kyrkan

"Varannan svensk ofrivillig medlem i Svenska kyrkan". Detta skriver tidningen Dagen och refererar till en opinionsunder- sökning som redovisas i TV8-programmet Schyman. Intervjupersonerna har fått svara på frågan:

- Om du inte som barn hade blivit medlem i Svenska Kyrkan tror du då att du senare i livet hade gått med i Svenska Kyrkan eller tror du inte det?

Resultatet visar att 50 procent svarar nej. Svenska kyrkans representanter i programmet menar att det låga förtroendet mycket väl kan bero på kvinnoprästmotståndet vilket även programledaren Gudrun Schyman är inne på som trolig förklaring:

- Svenska kyrkan investerar oerhört stora resurser på att finputsa sitt varumärke, men kanske borde man istället satsa på att bli trovärdiga i att utrota kvinnoprästmotståndet och bli en jämställd kyrka.

Frågan är ju intressant. Jag gör ett djupdyk på nätet och scannar av bloggosfärens utbud av prästinnor. Jag får napp direkt och får ta del av en prästinnas tankar:

- Kantareller är i sanning ett bevis på Guds existens.

Efter helgens fynd av lömsk flugsvamp, nöjer jag mig med att konstatera att kyrkans beslut att avskaffa Helvetet var förhastat.Dagen

Dagen


Inga kommentarer: