måndag 29 september 2008

Svenska kyrkan och vigselrätten

Åsa Regnér ryter till i SvD Brännpunkt om kyrkornas vigselrätt. Jag ger henne helt rätt: Religiösa samfund ska inte sköta myndighetsutövning. Ann-Cathrin Jarl, ärkebiskopens kaplan i Svenska kyrkan är snabb att svara:”Alternativet med en först en civilrättslig registrering och sedan en religiös ceremoni är inte aktuellt för oss. Vi vill ha kvar vigselrätten”.

En fullt förståelig reaktion. För när en vigsel i kyrkan av allt fler motiveras enbart med lokalens tjusighet, parad med önskemål om ett nedtonat prat om Gud, har kyrkan anledning att dra öronen åt sig. I framtiden, när den kyrkliga vigselns juridiska funktion försvunnit, och det som återstår är välsignelsen och tron på den apostoliska trosbekännelsen, kan insikten om kyrkans egentliga budskap få ett besvärande antal att se sig om efter alternativ.

Dagen

SvD

Dagen

Dagen

Inga kommentarer: