torsdag 18 september 2008

Sverige behöver Rana Karimzadeh

Sverige behöver Rana Karimzadeh. För vem annan än Rana och hennes landsmän kan med trovärdighet vittna om och bekämpa det politiska förtryck och religiösa vansinne som idag exploderar i Iran och andra islamiststater? Efter den senast tidens rapporter från Iran, råder det ingen som helst tvekan om att hon med största sannolikhet riskerar att straffas, torteras och i värsta fall avrättas om hon återvänder dit.

Klädd i muslimsk slöja och med en ögonbindelförsedd ung iransk man, demonstrerade jag med HEF på sommarens Prideparad under parollen: ”Avrätta inte våra barn för deras kärlek”. Vi bars fram på en våg av jubel, applåder och visslingar.

Vi hade naturligtvis lika väl kunnat skriva: ”Avrätta inte våra barn för deras kamp för mänskliga rättigheter”. Jag är övertygad om att Rana Karimzadeh idag har del av det fantastiska stöd och de sympatibevis som publiken visade då.

Nu handlar det om att förmå det officiella Sverige att avsäga sig rollen som den Iranska diktaturens handgångne män. Ni har vårt stöd för att ändra beslutet, låt Rana Karimzadeh stanna i Sverige!

DN

Inga kommentarer: