lördag 6 september 2008

Offentlighetsprincipen utmanas

Offentlighetsprincipen tillsammans med allemansrätten hör till det som gör Sverige unikt. Men i båda fallen gäller att det åligger varje medborgare att handla med omdöme för att rättigheterna ska behålla sin trovärdighet och respekt i opinionen och i det allmänna medvetandet.

Arbogafallet och spridningen av förundersökningen, där bilder av döda barn ingår i materialet, är en oönskad men handfast lektion i hur offentlighetsprincipen fungerar i ett land med elektroniska motorvägar. Förundersökningen är en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Men konsekvenserna av Internets effektiva spridning gör att en normal tröghet i systemet satts ur spel.

Det vore högst osannolikt om inte det som hänt kommer att påverka utvecklingen framöver. Vi har redan sett början på en utveckling där myndigheter hanterar uppgifter på ett sätt som försvårar insyn. Bolagisering av offentlig verksamhet är ett exempel på detta.

Vi är alla medansvariga i det som nu sker. Genom att sprida bildmaterial som det i förundersökningen av Arbogamorden, skyndar vi på en utveckling där myndigheter i allt högre grad kommer att censurera sig själva. Kraven kommer att skärpas på varje person som tar beslut om vad som ska vara offentligt material och vad som ska vara sekretessbelagt.

Allmänheten behöver inte tillgång till bilder på mördade barn.
I Arbogafallet vilar ett mycket tungt ansvar på den person som inte insåg detta.


Artikel i SvD
Justitieministern kommenterar i SvD
Artikel i DN
Artikel i Aftonbladet
Ledare i Sydsvenskan
Ystads Allehanda
Trelleborgs Allehanda

Offentlighetsprincipen

Inga kommentarer: