onsdag 3 september 2008

Bibeläventyret

Att rappa tio Guds bud är bara en av alla de metoder som Bibeläventyret använder för att lära ut Gamla och Nya Testamentet till barn i mellanstadiet. På Bibeläventyrets hemsida kan man bland annat läsa att:

Målet med Bibeläventyret är ...att bygga ett förtroende för Bibeln hos barn i skolan ...att hjälpa församlingarna att bygga goda relationer till skolan

Bakom Bibeläventyret står Svenska Bibelsällskapet. I deras måldokument står att deras uppgift är:

… att stärka Bibelns roll i samhälle och kyrka, att tillgodose behov av bibelinformation inom skola, press, media och samhällsfunktioner, att producera bibelanvändningsmaterial samt att medverka till att positiv attitydbildning skapas kring Bibeln, både som Guds uppenbarelse och som samhällets värdegrund.

Guds uppenbarelse och samhällets värdegrund?? När kommer skolan att släppa in McDonalds att medverka i hemkunskapen?


Inga kommentarer: