lördag 13 september 2008

Rädda Ranas liv!

Ibland nås man av nyheter som är så hisnande i sin enfald att man drar efter andan. Jag får ett mail som berättar att den kända regimkritikern Rana Karimzadeh riskerar att utvisas från Sverige. Migrationsdomstolen har fattat sitt beslut. Nu står hoppet till att Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Rana har varit ordförande i Stockholmsavdelningen av den regimkritiska föreningen "Iranska Flyktingars Riksorganisation", och sitter i styrelsen för Hekmatist, ett oppositionellt parti som verkar utanför Irans gränser.

För oss som är insatta i det arbete som Rana bedriver, råder det ingen som helst tvekan om att hon med största sannolikhet riskerar att straffas, torteras och i värsta fall avrättas om hon utvisas till Iran.

Det är möjligt att det officiella Sverige inte har något intresse av att motarbeta de brott mot mänskliga rättigheter som sker i Iran.

Men varför har myndigheterna så svårt att förstå, när de blir den som håller i den, som håller i repet?


Rana Karimzadehs blogg om islam
Rana Karimzadehs blogg om imamer

Pressmeddelande på Newsdesk
Upprop på Facebook


DN Dagen

Dagen 16 sept

SvD 16 sept

Inga kommentarer: