fredag 30 oktober 2009

Trosbekännelsen - ett fall för Skolinspektionen

Smålandsposten hörde av sig igår med frågor om min anmälan till Skolinspektionen. Nu rasslar det in kommentarer till artikeln.

Så sent som den 28 oktober pratade jag med en jurist på Utbildningsdepartementet. Jag ville bland annat få en definition på vad som är ett konfessionellt inslag i undervisningen. Juristen tvekade lite inför frågan och sa sen "att läsa trosbekännelsen är i alla fall inte tillåtet." Därför ska det bli spännande att se vad Skolinspektionen tycker om påhittet att låta elever läsa trosbekännelsen som en del av ett rollspel. Vilka oanade möjligheter döljer sig inte här?

Tillägg 1 nov:
Ytterligare kommentarer finns under inlägget med min anmälan23 kommentarer:

Eva-Marie sa...

Hej
Jag håller på dig Camilla, ge dem vad de tål.Jag för min kamp, har precis fått en kollega att gå ur kyrkan.En god ekonomisk gärning.
vänligen , Eva-Marie
ps vi har också haft duster med våra barns skola genom åren och den kampen känns många gånger rätt ensam därför är det skönt att höra att fler och fler ifrågasätter skolpräster och allt vad de hittar på. ds.

Camilla Grepe sa...

@Eva-Marie
Tack, jag tänker inte ge mig så lätt. Missa inte möjligheten att anmäla till Skolinspektionen. det är enklare än man tror.

Det är dessutom viktigt att vi anmäler. Mitt samtal med juristen på Utbildningsdepartementet visade att det inte finns något regelverk utöver att lagen säger att skolan ska vara icke-konfessionell. Men man kan inte svara på vad som är ett konfessionellt inslag. Samma besked fick jag från en jurist på Skolverket.

"Det får prövas från fall till fall" var det svar jag fick. Fine. Då får vi se till att få frågorna prövade. Det är därför det är så viktigt att dra iväg det där mailet till: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Praxis och prejudikat behövs för att vi ska veta hur lagen ska tillämpas. När vi sedan vet vad som är okej och vad som inte är det, då kan vi gå vidare.

Ingemar sa...

Jag har varit inne och skummat igenom kommentarerna och kan skönja två genomgående invändningar:

1. Varför bara klaga på kristendom? Islam tycks man inte våga kritisera.

2. Det finns viktigare saker att klaga på, mobbing t.ex.

Dessa åsikter - i synnerhet den sistnämnda - har även jag kommit i kontakt med. Släktingar undrar varför jag engagerar mig så mycket i frågor som har med religionskritik och sekularisering att göra när det finns världssvält, krig och annat elände...

Camilla Grepe sa...

@Ingemar
Men med den logiken kan man ju inte engagera sig i någonting som är mindre viktigt - än just världssvälten, krigen och allt elände. De tänkte nog inte på det...

Min personliga favvo bland kommentarerna är annars herrn' som uppmanade mig att gräva ner mig med en grepe. Antagligen tror han att han är vitsig. I gott sällskap med alla andra vitspellar, inräknat Grepe själv. (Jag var ju bara tvungen att kalla min trädgårdsblogg för Grepens Trädgård). Camilla Högaffel och Camilla Dyngsprätt är andra populära varianter. Men som jag brukar säga: Om man nu har en redig grepe till hands, så varför inte gräva runt i lite skit som omväxling?

Anna sa...

Men, snälla ni!
Hur skall barnen få lära sig om kristendom om de inte får läsa den bekännelse som är kyrkans trosbekännelse. Jag hoppas och förutsätter att alla skolbarn, liksom flickan i Vederslöv får en möjlighet att lära sig såväl den kristna trosbekännelsen som övriga religioners trosbekännelser alt. trossatser. Hur ska de annars kunna bli reflekternade och kritiskt granskande av religioner? Om lagens syfte är att skapa frihet från religion får det inte på religionsundervisningens (och historians) område sammanblandas med frihet från kunskap.

Camilla Grepe sa...

@Anna
Jag hoppas att du skojar. I annat fall har du en del att lära dig.

Anna sa...

Camilla, jag skojar verkligen inte. Däremot har jag sannolikt mycket att lära.

Du får gärna utveckla din kommentar.

Hur skall barn lära sig vad som är en religions trosbekännelse om de aldrig läser den? Har vi inte alla skrivit ner tex Islams trosbekännelse för att visa prov på vår kunskap och har vi då upplevt det som att vi själva avlagt den bekännelsen?

Camilla Grepe sa...

Här verkar det ha blivit ett missförstånd. Om du följt debatten från början, så hade du vetat att det här handlar om en församling som lekte rollspel med skolbarn. De lät en flicka ställa sig upp i kyrkan och läsa upp den kristna trosbekännelsen. Det är inte tillåtet att låta/lura/be/manipulera/övertala/tvinga/etc skolbarn att läsa trosbekännelser över huvud taget. Det intressanta med det här fallet är att det utspelar sig under ett rollspel. Jag anser att detta inte håller som ursäkt, men det ska naturligtvis bli intressant att se vad Skolinspektionen har för uppfattning. Om det skulle vara tillåtet att låta skolbarn säga "i andra sammanhang förbjudna saker" bara det sker som ett rollspel, så öppnar sig möjligheten att hitta på vilka dumheter som helst. Kan du till exempel föreställa dig en lektion i samhällskunskap där man spelar företrädare för de politiska partierna och lille Kalle tvingas argumentera för Sverigedemokraternas partiprogram inför sina klasskamrater? Alternativt rollspel i historia där någon får spela Hitler?

Att sitta med olika texter framför sig på papper och göra någon form av textanalys tror jag däremot inte är något problem. En jämförande kritisk analys och diskussion av dessa påståenden innebär inte att påståendena uppfattas som "sagda av dig". För övrigt vill jag betona att jag anser religionsundervisningen vara mycket viktig. Helst skulle jag vilja att den ingick i historieämnet och samhällskunskapen. Den skulle vinna i tyngd och inte riskera att uppfattas som bekännande.

Eva-Marie sa...

Hej
Men, snälla Anna! Vad vi som icke troende familjer vänder oss mot är när kyrkans personal tillåts och i vissa skolor till och med inbjuds att hålla i "drama"lektioner. Våra barn har skolplikt och får inte utebli från dessa lektioner som upplevs obehagliga och kränkande. Vår son blev i 7an ifrågasatt av en präst på lektionstid om sin övertygelse, ateism. Så får det inte gå till, sonen var mycket upprörd och ledsen när han kom hem och vi som föräldrar blev mycket ARGA. Detta var ett led i att värva till kristen konfirmation. Varför skall man konfirmera just till den sagoboken? Dagens unga tycker bättre om Harry Potter eller Sagan on ringen.
vänligen , Eva-Marie

Anna sa...

Eva-Marie!
Jag håller med dig om att det är oacceptabelt att en tonåring skall bli kränkt pga sin religiösa övertygelse. Än värre blir det förstås om det sker av en vuxen i skolan, en plats man inte kan välja eller välja bort. Vad detta har med situationen i Vederslöv att göra förstår jag inte. Jag ser ingen koppling. Tvärtom är det genom ökad kunskap om olika religioner som respekten ökar. Det låter som att prästen i fråga saknade just kunskap och respekt för olika religiösa åskådningar. Hoppas att er son får bättre kunskap än så, om sin egen och andras religion.

Camilla: Att låta 4:e klassare sitta med ett papper och göra en textanalys... ja du, jag är ingen stor pedagog, men vill nog ändå påstå att jag litar mer på rektorn som är pedagogiskt ansvarig i den aktuella skolan, än på ditt förslag till inlärningsmetod. Men tack för att du svarade på frågan om skillnaden mellan kunskapsredovisning och bekännelse. Nu kan du använda skolisnpektionens arbetstid till att läsa alla dina anmälningar av religionslärare som gjort muntliga läxförhör på Islams trosbekännelse.

Camilla Grepe sa...

@Anna
Ser du inte själv hur aningslöst naiva dina kommentarer är?

"Än värre blir det förstås om det sker av en vuxen i skolan, en plats man inte kan välja eller välja bort. Vad detta har med situationen i Vederslöv att göra förstår jag inte. Jag ser ingen koppling."

Eleverna satt i kyrkan i Vederslöv på obligatorisk skoltid. Vad hade de för möjlighet att "välja bort"?

Anna sa...

Camilla: Aningslöst naiv?! Förolämpningar är knappast ett gångbart sätt att argumentera.

I alla sammanhang finns risken att någon förtrycker en annan, i synnerhet i en vuxen - barn relation. Men på vilket sätt var det ett förtryck när barnet skulle svara på frågan?

Camilla Grepe sa...

@Anna
Barnet skulle inte svara på någon fråga. Barnet skulle läsa trosbekännelsen. Barnet stod i kyrkan och läste upp det här:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen

Det jag har gjort är att fråga Skolinspektionen om detta är i överensstämmelse med lagen? Nu är det bara att vänta och se vad svaret från Skolinspektionen blir.

Camilla Grepe sa...

@Anna
Du skriver att jag kan anmäla religionslärare som gjort muntliga förhör på Islams trosbekännelse bland 4:e klassare. Jag tror du oroar dig i onödan. (För övrigt skulle det vara skandal att hålla läxförhör redan på den kristna trosbekännelsen.) Några läxförhör på Islamsk trosbekännelse tror jag knappast är aktuellt efter att ha gått igenom några olika läromedel för låg- och mellanstadiet. Säga vad man vill om religionskunskapen under de här åren - med allsidig är den inte. Sista kapitlen i åk 5 och 6 ägnar i bästa fall några översiktliga sidor åt Islam och Judendom. Förmodligen kommer dessa lektioner ändå att utgå i konkurrens med vårens alla brännbollsmatcher och övriga aktiviteter.

Anonym sa...

Sparkar inte du in redan vidöppna dörrar? Att anmäla bara för någon läser trosbekännelsen är ju rent paragrafrytteri. Har själv varit agnostiker och innan dess ateist. Hatar du religion så mycket?

Camilla Grepe sa...

Det är Skolinspektionens sak att avgöra om det är paragrafrytteri eller ej. Jag har bara gjort en anmälan.

Anonym sa...

Skulle du gå i taket om skolan anordnade en pjäs där en karaktär var till exempel präst också? Du tar det här för långt, alldeles för långt. / Robin

Camilla Grepe sa...

@Anonym
Det får som vanligt bedömas från fall till fall. Men eftersom präster oftast framställs med humor och distans i pjäser etc, så ser jag inte att en sådan rollkaraktär är något problem i sig. Men oavsett om rollkaraktären är en präst, en sverigedemokrat eller Hitler, är det naturligtvis ett problem om det de tillåts säga inte ingår i rätt kontext. Skratta åt idiotiska uttalanden är vi alla fria till. Prästen och de andra i mitt exempel har ju som bekant en viss humorpotential som ofta utnyttjas inom komiken.

Vad gäller din synpunkt att jag "tar det här för långt" är jag inte alls orolig. Snarare har jag rätt kul åt att många - som du till exempel - så tydligt visar att frågan börjar bränna under fötterna. Alltså sporrar det mig att fortsätta på den inslagna vägen.

Eva-Marie sa...

Hej
Man blir matt, vad är det som är så svårt för vissa att fatta? Att kyrkans personal skall vara i kyrkan och lärarna i skolan det kan väl inte vara så svårt att förstå! Vi som föddes in i ett medlemskap i kyrkan och aktivt valt att gå ur densamma skall inte behöva utstå att våra barn tvingas på skoltid läsa trosbekännelser!!!
Jag håller med dig Camilla.
vänligen , Eva-Marie

David sa...

Om man är så irriterad på kristendomen borde man vara ännu mer aktiv för att kristna friskolor får mer utrymme.

Sen så tycker jag i jämlikhetens namn att kristna/muslimska barn skall skyddas från sekularisism och evolutions pedagogik den förstår så mycket. Sen bör svordomar förbjudas och sexualundervisningen som inte har bibeln som grund. Rfsl borde bannas från alla skolor dom e inte fristående utan har helt klart en agenda att influera barn och ungdomar till en promiskuös livstil.

Camilla Grepe sa...

@David

Kan inte de kristna driva den frågan själv? Eller vill du att jag ska göra det också?

Vad har du själv gått i för skola?

xcv sa...

Har du jobb? Lägga tiden på något bättre kanske?

Camilla Grepe sa...

Jag är öppen för alla seriösa förslag. Sveriges samlade kyrklighet är väl snart beredd att sala ihop till något som ger mig en fast försörjning och för lite fritid att ägna åt bloggande och anmälningar.