söndag 11 januari 2009

En skolpastor i elevvårdsteamet

Lindeskolans i Lindesberg elevvårdsteam läsåret 2008/2009

(Foto av ett foto i Lindeskolan. Ursprunglig fotograf okänd)
Avfotograferat av: Henrik Schullström


Det här är en intressant bild


Den här bilden är inte tagen i en religiös friskola. Bilden är tagen i en allmän, icke-konfessionell skola i en sekulär stat utan statskyrka.
Frågan infinner sig osökt: Varför finns det en frikyrkopastor i skolan och varför ingår skolpastorn i den aktuella skolans elevvårdsteam?

Frågan kompliceras av att skolpastorn inte omfattas av den lagstadgade tystnadsplikt som gäller för den övriga personalen i skolans elevvårdsteam.

Hur många fler intresseorganisationer ska erbjudas arbetsrum, telefon och mail i den allmänna skolan? På vilka grunder kommer man att säga ja, eller nej, till de som är intresserade av att på plats, bland barnen, få tillfälle att sprida sitt budskap?

Religiösa friskolor är tillåtna enligt lagen, men hur håller vi den icke-konfessionella allmänna skolan fri från religiösa intressen?

...........................................................................................................................................

Ur: Arbetsbeskrivning för Skolpastorstjänst

Skolpastorns funktion


Att vara skolpastor innebär:

Att på Guds uppdrag i skolmiljö tillsammans med kristna inom skolan, i ord och handling förkunna Guds frälsning och föra människor till tro på Herren Jesus.

Att hjälpa elever, lärare och andra på skolan att växa i tro och erbjuda möjligheter att finna och utveckla en relation till Jesus Kristus i vardagen.

Att i ekumenisk anda på skolan representera församlingarna i gymnasieregionen. (Källa)


Rev 20 jan.
Ny länk för att hitta skolkyrkans dokumentMer från bloggen om skolpastorn i Lindesberg:
Skolpastorn i Lindesberg
Debatten om skolpastorn fortsätter
Gymnasiechefens två stolar

Världen idag om skolpastorn i Lindesberg
Kyrkans tidning om skolpastorn i Lindesberg

SvD

Inga kommentarer: