söndag 11 januari 2009

Sparka på en kreationist

Man ska inte sparka på den som ligger. Men när Terra Incognita uppmanar oss att sparka på kreationisterna ställer jag gladeligen upp. De anser ju själva att de representerar något "ovan där", så kör hårt.

Jag som är så gammal att jag gick i skolan på 60- och 70-talet förstår att det råder en kompakt okunskap bland dagens föräldrar om hur religiösa intressen och kreationister på olika sätt tar sig in i deras barns skola. Det här är svårt att föreställa sig. Man måste ha fått upp ögonen för det, och sett utbredningen, för att förstå att det är en utveckling som accelererar och som vi måste få stopp på. Snarast.

Anledningen att det tillåts rulla på, tror jag kan sammanfattas i en kommentar som man ofta hör i debatten: "Det finns väl ingen som har mått dåligt av att få höra ett Gudsord?"

Där någonstans, tror jag att förklaringen ligger till att det som nu sker inte uppmärksammas mera. Religionens nytta för psyket framhålls ungefär som motsvarande de rårivna morrötternas nytta för kroppen. En ann är god som en ann, så varför inte en präst som rastvakt?
Och varför bråka när de ställer upp gratis i sitt "diakonala" värv?

Vad man missar är att aktiviteterna sker i samarbete med frikyrk-
orna. För om Svenska kyrkan ensam står för ett konvenanskristet koketterande, men är i skriande behov av medlemsavgifterna utan vare sig förväntningar eller krav på katarsis och utlevelse, så är det desto rakare rör hos deras samarbetsparners inom väckelserörelsen och trosrörelsen.

Här talar vi snarare i termer av drog och missbruk. Jag hänvisar till Jerker Karlssons berättelse för den som vill förstå vad jag menar.

Inga kommentarer: