onsdag 28 januari 2009

Ex-ex-kommunicerade extremister

Knappt hade SVTs Uppdrag Granskning tittat närmare på den högerextrema, antisemitiska, förintelseförnekande och från katolska kyrkan exkommunicerade, organisationen SSPX, förrän Påven Benedictus XVI lät meddela att han efter samråd med den helige ande fattat beslutet att släppa in dem i värmen igen.

Uppdrag Granskning hade visat hur olika församlingar inom Svenska kyrkan lånat ut sina kyrkor till gruppen att fira mässa i. Ett flertal präster gjorde offentlig avbön och betonade att detta inte skulle tillåtas ske igen. Även den katolska kyrkans biskop Anders Arborelius var tydlig med att man inte skulle befatta sig med gruppen i framtiden.

Ett par dagar senare fick han alltså anledning att säga att det skulle man visst det. Huruvida Svenska kyrkans präster anser att man visst ska hyra ut åt SSPX igen, är i skrivande stund ännu oklart.

Enligt SSPX nuvarande ledare, biskop Bernard Fellay, har biskop Richard Williamson, som gjorde det uppseendeväckande uttalandet i Uppdrag Granskning, fått en reprimand och order om att inte uttala sig om politik eller historia. Något som alltså inte utgjort något problem, eller funnits hinder för, fram till dags dato.

Uppdrag Granskning gratuleras till att ha skapat internationell uppmärksamhet för påvens devota inställning till förintelse-
förnekande SSPX, samt för en fantastisk PR åt organisationen inför deras Sverigeetablering och det planerade katolska korståget.
Enligt principen att all press är bra press, kommer nu ett stort antal husvilla Sverigedemokrater med kyrkokramartendenser, att veta vart de ska vända sig i framtiden.


Tillägg 29 jan -09

Tidningen Dagen berättar idag att organisationen "Romersk-Katolska kvinnliga präster" nu kräver att påven ska häva dekretet om automatisk exkommunicering av alla dess medlemmar. Påven uppmanas att häva förordningen som ett tecken på försoning och rättvisa gentemot kyrkans kvinnor.

Detta drama kommer jag att följa med stort intresse. En inte alltför vild gissning är att 16:e Benke nobbar damerna med hänvisning till att: "Förintelseförnekare må vara hänt, men kvinnor! Nä, någon jävla ordning får det vara i en katolsk kyrka!"
Eller motsvarande.

Trelleborgs Allehanda
Sydsvenska SvD SvD
Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen

Inga kommentarer: