fredag 3 april 2009

Kristna traditioner i Täbyskolor

Jag har blivit intervjuad i Täby & Danderyd Tidning om min irritation över Täby kommuns aningslösa inställning till att släppa in trossamfundet Svenska kyrkan i den kommunala skolan.

Tyvärr verkar jag inte få något stöd från politiskt håll. Så här säger Sofia Paulsson (m), ordförande i barn- och grundskolenämnden:

Det är klart att man kan tolka läroplanen på olika sätt, men nu är det ju så att vårt samhälle vilar på kristna traditioner, och ett sätt att informera och ge barnen kunskap om dessa är att delta i aktiviteter såsom kyrkans teater.

Eh…? Bäst att läsa en gång till:
nu är det ju så att vårt samhälle vilar på kristna traditioner".
Tänka sig... och jag som alltid har trott att det vilade på lagen?

Kyrkans närvaro i den icke-konfessionella skolan är inte okomplicerad. Så här står det på Täby församlings hemsida:

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

”Församlingens missionerande verksamhet sker genom en ständig ideologisk och andlig medvetenhet i allt arbete med Jesu dopbefallning som grund. Praktiskt tar detta sig uttryck i genom församlingens hemsida, magasinet Kyrkfönstret, skolkyrkoarbetet och konfirmandundervisningen.

Kan vara bra att känna till för den som undrar.


Mer om kyrkans aktivitetet i den allmänna skolan i Lindesberg 1
Mer om kyrkans aktiviteter i den allmänna skolan i Lindesberg 2
Mer om kyrkans aktiviteter i Nivrenaskolan

SVT Opinion

5 kommentarer:

Peter T sa...

"Barnens integritet kräver att skolan utgör en ideologisk, politisk och religiös frizon." *LOL*

Det finns inte en enda lärande miljö eller en enda lagtext som är helt befriad från ideologiska, politiska eller religiösa värderingar.

Dessutom är det på de allra flesta skolor aldrig någon som håller sina barn hemma från besöken i kyrkan. Vi har som föräldrar uppskattat att se barnen sjunga under julspelet och märker inte av någon religös påverkan.

Däremot är vår son väldigt aktiv med att prata om Jesus och Gud med sina skolkamrater och de får då ingen religiös frizon utan får lära sig att umgås med kamrater med andra värderingar. Vi föräldrar och skolan anser att en sådant värderingsutbyte är önskvärt.

Om skolan skulle vara fri från ideologiska, politiska eller religiösa värderingar, så skulle inga människor som har några sådana värderingar kunna vare sig undervisa eller undervisas där.

Camilla Grepe sa...

Din son är säkert lika aktiv i att prata om Jesus och Gud som min son är att prata om att Gud inte finns. Vi får försöka ha överseende med det. Skolan ska däremot inte lära ut vare sig den ena eller den andra uppfattningen.

Peter T sa...

Ja, då vet vi ju att åtminstone två skolor i kommunen inte är befriade från ideologisk, politisk och religiös påverkan, även om det inte kommer från anställda.

Det respektfulla samtalet är dock önskvärt.

Anonym sa...

Man undrar ju om alla föräldrar vet vad som försiggår i skolan? Själv fick jag ingen information när skolan drog i väg min son till kyrkan. Det var först efteråt som jag, av min son, fick reda på det hela. Numera är han dock medveten om att han inte kan tvingas att delta i några religiösa verksamheter. Ska det verkligen vara så svårt att försöka hålla skolan religiöst neutral?

Camilla Grepe sa...

@Anonym
Skolan är skyldig att i god tid informera elever och föräldrar om planerade besök i kyrkan och besökets syfte. Om det inte görs är det skäl för anmälan till Skolinspektionen. Det är viktigt för skolobligatoriets legitimitet att skolan inte medverkar till smygmission. Hör av dig på min mailadress om du behöver hjälp.