torsdag 29 november 2012

Svenska kyrkan har duperat SkolverketMaktkampen mellan Skolverket och Svenska kyrkan går vidare. Senast har generaldirektör Anna Ekström och undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo på Skolverket gjort ett försök att förtydliga regelverket på DN Debatt den 25 nov. Fortfarande gäller att kyrkobesök är okej vid skolavslutningar, under förutsättning att bön, trosbekännelse och välsignelse inte förekommer. Men man levererar också den något märkliga uppmaningen att deltagande i religiösa firanden är okej, men endast om dessa inte har religiöst innehåll.

Med reservation för Pastor Jansson-retoriken, ser vi trots allt tecken på handlingskraft från en myndighet som önskar sätta ner foten. Men den bistra sanningen är att Skolverket har duperats i skolkyrkofrågan. Svenska kyrkan är inte längre speciellt intresserad av att be och välsigna skolbarn eller att få dem att tro på gud. Tvärtom. Ärkebiskop Anders Wejryd konstaterade vid Kyrkomötet 2011 att:

 ”Vi får inte låsa fast oss vid skolavslutningar i kyrkan. Den missionerande effekten är inte så stor”.

Så är det nog. Inte så många elever blir frälsta under dessa besök. Desto tydligare är man med syftet att barnen snarare ska ”tro på kyrkan”. Strategin går ut på att socialisera in eleverna i en identitet där kyrkan ses som en naturlig del av livet. Barnen ska vänjas in i en relation. Då ökar viljan att konfirmera sig och stanna som betalande medlem. Kyrkomötet 2005 bekräftade detta:

”I de församlingar där det finns en god relation till de unga redan i tidig ålder finns det också större förutsättningar att rekrytera konfirmander”.

Den återkommande debatten om de konfessionella inslagen riskerar att dra uppmärksamheten från annat som kan vara nog så tveksamt. Skolverket riskerar att bli sittande med Svarte Petter när kyrkan ger upp sin bön och välsignelse till förmån för andra förment konfessionsfria aktiviteter. En sökning på ”skolkyrka Vaxholm” ger en inblick i hur församlingen försöker att få in eleverna i kyrkan med skolans hjälp. Kreativiteten är påfallande: FN-dagen, advent, Lucia, julavslutning, förintelsen, skolavslutning och aktiviteter som orgelskoj, bygga julkrubbor, gå på påskvandring och titta på likkistor.

Här ser vi exempel på en utveckling där kyrkan inte får marknadsföra sitt ideologiska innehåll, men väl den yttre ramen för sin verksamhet. Marknadsföring mot barn under tolv år är visserligen förbjudet, men det gäller märkligt nog inte religiösa trossamfund, som alltså kan ägna sig åt rekrytering med skolans benägna bistånd och bakom ryggen på föräldrarna.

Det är värt att påminna om att Svenska kyrkans traditioner numera enbart omfattar trossamfundets egna medlemmar. En tredjedel av Sveriges befolkning står utanför kyrkan idag och gruppen växer snabbt. Det är orimligt att så många omyndiga elever då tvingas att delta i religiösa traditioner i en religion som de inte ens tillhör. Skolan ska inte agera ombud när Svenska kyrkan själv kan sköta kontakten med sina medlemmar.

Det är inte heller skolans uppgift att fylla kyrkbänkarna åt Svenska kyrkan. Inte ens i det vällovliga syftet att minska medlemsflykten från en bransch i kris.

Tillägg: 25 januari 2013 i Östhammar


4 kommentarer:

  sa...

Det finns ju massor av skolor att välja på, om kyrkobesök till jul är viktigt (oavsett om man är för eller mot) kan man väl ha det som en avgörande faktor vid skolval.

Själv är jag ateist och lämnade kyrkan (som jag var döpt in i) när jag fyllde 18 men kunde inte bry mig mindre om detta.

janne sa...

Fattar inte varför det är så farligt att besöka kyrkan för tex, julavslutning, Hade inte Jesus fötts hade inte vi inte överhuvud taget firar JUL, och mänskligheten hade inte funnits.... thats is!!
Men Yoga i skolan går bra i Sverige, yoga har sina rötter i hindusim, är det kanske bättre eller?? Vad Sverige behöver är äkta kristedom inte en religon utan en relation med GUD! han som skapat universum.

Anonym sa...

Julen är inte kristen och universum är inte skapad av en osynlig himlafarsa

Anonym sa...

Mikko:

Julen är bland annat kristen, men inte bara. Däremot är de andra ursprungen också religiösa, vilket inte innebär att man måste fira julen religiöst. Att förneka julens mångreligiösa ursprung och innebörd är att leva i en drömvärld.

Universums ursprung är svårare men både att säga att Universum är skapat av Gud, som att säga Universum är inte skapat av Gud är lika logiskt och epistemologiskt dåraktigt eftersom vi saknar för många delpremisser bakom resonemangen.

Däremot kan vi onekligen sluta oss till hur universum utvecklats så när som på oviktiga detaljer, Guds existens kan vi inte säga ett dyft om, men det finns i alla fall än så länge inga empiriska belägg för Gud.

/AATEIST