lördag 28 mars 2009

Kris i ekonomin

Just du som kämpar mot förvillare
som vägrar acceptera realismen,
du har att göra med inbillare
av alla slag - och ofta med suffixet: -ismen.
Men värst av allt är de som är försnillare,
jag säger bara: Gud bevare humanismen

Inga kommentarer: