torsdag 19 mars 2009

Humanistpris till Jeanette Rapp

Jeanette Rapp i Lindesberg har tilldelats ett nyinstiftat pris av Humanisternas lokalavdelning i Örebro. Motiveringen kan man läsa i pressmeddelandet:

"Med mod och envishet har Jeanette H Rapp uppmärksammat en viktig rättighetsfråga – att få utbildning fri från religiös indoktrinering. Under hösten 2008 har Jeanette H Rapp fört en uppmärksammad debatt i Nerikes Allehanda kring dessa frågor, vilket också gett eko i andra medier.

Hon har på sitt sakliga och pedagogiska sätt lärt oss mer om problemen med de lokala kyrkliga nätverkens integrering med den kommunala verksamheten i Lindesbergs kommun.


Vi har kunnat se hur rektorer och skolpersonal sammanblandat sin profession med sitt medlemskap i kyrkliga församlingar. Med förvåning har vi läst om religiösa företrädares fundamentalistiska och antisemitiska lektioner. Lektioner där företrädarna för de religiösa organisationerna ensamma stått för ordinarie undervisning.

Vi har fått läsa om präster och pastorer som varit en del av Lindeskolans ordinarie organisation med juridiska problem angående integritets- och sekretessfrågor runt elevhälsoarbete.


Jeanette H Rapp har på så vis satt fingret på en viktig fråga att diskutera och aktualisera i hela landet eftersom skolkyrkor inte är ett speciellt Lindesbergsproblem. Skolkyrkan är en nationell satsning av ekumenisk kyrklighet och behöver granskas ytterligare i hela landet.

Jeanette är ett lysande exempel på vad fler borde göra som ansvarstagande föräldrar i skolan och vad vi i Humanisterna bör arbeta vidare med. Humanisterna Örebro delar med stolthet och glädje ut sitt första Humanistpris till Jeanette H Rapp."

Jag kan bara instämma: Ett stort grattis till en välförtjänt utmärkelse. Du har gjort ett toppenjobb, Jeanette!!

Länsposten

5 kommentarer:

Ramona Fransson sa...

Religionens förespråkare hör inte hemma i vare sig politiken eller i skolor. Det borde vara glasklart för alla förnufftiga människor. Gud ska sitta på åhörarbänken inte i talarstolen!

Tommy Wasserman sa...

Jag läser regelbundet Nerikes Allehanda och kan bara konstatera att humanisternas motivering att Jeanette Rapp varit saklig i debatten inte stämmer med verkligheten, om man inte räknar överdrifter och generaliseringar till saklighet.

Camilla Grepe sa...

Tommy,
du får gärna ge exempel på detta.

Tommy Wasserman sa...

Det var många andra som gjorde det i tidningen när denna debatt stormade, och jag minns att jag höll med, en del av det Jeanette Rapp sade var väldigt bra, men en del annat var bara grova påhopp. Nu är tidningarna lämnade för återvinning.

Camilla Grepe sa...

Jag har de första 25 inläggen på en Pdf om du vill ha den.