fredag 6 november 2009

Oskuret är fortfarande bäst

Apropå gårdagen avsnitt av SVT Existens, om omskärelse, kan det vara på sin plats att påminna om bloggkollegan Badlands Hyena som redan i juli presenterade en föredömlig kunskapsinventering i frågan. Inte minst kommentarerna visar att sedvänjan har en stark acceptans hos den svenska allmogen.

15 kommentarer:

Eva-Marie sa...

Hej
Jag skrev till Region Skåne i frågan (de har tagit beslut att sponsra icke medicinsk omskärning)Vad gör man den dagen när en ung omskuren ung man kommer och kräver sin förhud tillbaka? Jag har ännu ej fått något svar!
vänligen Eva-marie

Camilla Grepe sa...

Såg du pappan som tyckte att det var så viktigt att sönerna skulle se likadana ut som sin far och farfar? Polarn ställde den självklara frågan: "Står de och jämför på familjehögtiderna?"

Eva-Marie sa...

Hej
De gör kanske proppelern tillsammans på familjehögtiderna! Skämt åsido, stackars små pojkar som har föräldrar som låter stympa dem. jag vill inte vara med och betala det "kalaset". Ropen skalla förhud åt alla.(pojkar)
Vänligen, eva-Marie

Ökenkällan/Rolf Ericson sa...

Vi kan tycka hur illa som helst om omskärelse. Men om jag fattat rätt så vill du här på denna blogg försvara religionsfriheten, vilket ju också innebär frihet från religion. Toleransen får däremot inte gälla dem som menar att omskärelsen ingår i deras religion. Detta är ett undantag. Det kan inte tolereras. Ja men var finns då religionsfriheten? Vi kan tro vad vi vill i vårt land. Trosfrågan sätts på prov när vi mot sunt förnuft inte kan handla som vi vill. Hur gör vi? Läs gärna min senaste blogg på Ökenkällan: Vi är sekulära http://rolferic.blogspot.com

Camilla Grepe sa...

@Ökenkällan

All omskärelse av barn är religionsfrihet på föräldrarnas villkor. Jag har aldrig motsatt mig myndiga individers frihet att skära i sina könsorgan.

Rolf Ericson sa...

Då vet vi att du har blivit motståndare till religionsfrihet, åtminstone när det sker på föräldrarnas villkor.

Camilla Grepe sa...

@Ökenkällan

Inte "blivit". Det är värre än så. Jag har alltid varit motståndare till "religionsfrihet" som går ut över en svagare part.

Rolf Ericson/Ökenkällan sa...

Då kanske du vill införa förbud mot religionsfrihet? Vad får det i så fall för konsekvenser för toleransen? Jag tror inte att det går någon gräns mellan sekulära och troende. Man kan gärna tro vad man vill, men man kan inte handla ansvarslöst, så som jag tycker frågan handlar om Samhället är sekulariserat och vi är sekulariserade, men i ett fritt samhälle måste vi acceptera att olika åsikter och övertygelser lever sida vid sida. Tack för att jag får skriva i din blogg!

Camilla Grepe sa...

@Ökenkällan

Nej, jag vill absolut inte förbjuda religionsfriheten. Men religionsfriheten får aldrig åberopas för att legitimera fysisk märkning av barn.

Frisse sa...

Hejhej!

Intressant blogg du har! Viktiga frågor att diskutera.

Jag tror att det är viktigt att ha en nykter och sund inställning till religion i samhället och i samhällsdiskussionen. Jag tror nämligen inte att religion är något farligt. Religiösa sekter är farliga, det är nog något som de flesta är överens om, men våra vanliga, gamla hederliga svenska trossamfund, exempelvis Svenska kyrkan, är inga monster som väntar på att sätta sina klor i oss och våra barn.

Jag tycker faktiskt att ett samhälle och en skola som har ett naturligt förhållande till olika funktioner runt om oss i samhället och som diskuterar dem, skapar en grund för mångkultur och tolerans. Om man inte har ett bra förhållningssätt till den religionsutövning som sker runt om oss i samhället (som ju mest är kristendomen) tror jag att det är svårt att kunna bemöta andra religioner, t ex islam.

Därför ser jag ingen fara i att barn i låg- och mellanstadiet lär sig bibliska berättelser. Kristendomen är den största religionen i Sverige. Oavsett tro förhåller det ju sig på det viset att Bibeln och kristendomen utgör en oerhört viktig länk för att förstå vår historia. Utan kännedom om Bibeln, kyrkan mm. saknar man en viktig pusselbit. Varför inte se det som allmänbildning?

Vidare är präster ofta väldigt duktiga medarbetare i kristeam. I prästyrket ingår att möta människor i sorg. Någon missionering sker mig veterligen inte i krisgrupperna.

Jag tror att man bör ha ett balanserat förhållningssätt till de här företeelserna.

Men än en gång, trevlig blogg att läsa och följa!!

Camilla Grepe sa...

@Frisse

Vänd på frågeställningen: Har man rätt att slippa kyrkan och prästerna i skolan?

Kan du svara ja eller nej?

Rolf Ericson/Ökenkällan sa...

Camilla! Vi är överens om nödvändigheten av att komma till rätta med de extrema företeelser som sker i en del religionsutövning. Detta sker genom en fortsatt konstruktiv dialog och en lagstiftning där politikerna tar sitt ansvar. Instämmer med Frisse. Även om jag är en bekännande troende kristen, så tycker jag att det är bra att du rör om i grytan.

Ingemar sa...

@Frisse:

"Kristendomen är den största religionen i Sverige"
--
Hur vet du det? Jag hoppas inte att du förlitar dig på Svenska kyrkans medlemsstatistik...

Jag tycker för övrigt det är fel att tala om Sverige som ett kristet land, eftersom medborgarna i gemen inte alls är bekännande kristna...

Frisse sa...

Att kristendomen är den klart största religionen i Sverige är inte svårt att påvisa. Det finns statistik på antalet gudstjänstbesökare i många samfund, inklusive Svenska kyrkan. I många kyrkor är antalet besökare fallande, men kristendomen fortfarande är den största religionen i vårt land.

Angående huruvida man har rätt att slippa präster och kyrkor i skolan. Jag anser att man har rätt få en inblick i samhället runt omkring, där religionen finns. Det är omöjligt att skydda sig mot att kyrkobyggnader, moskéer, synagogor och bönhus finns i princip överallt och att religion för många är en mycket viktig del av livet. Därför bör man som elev få en inblick i det religiösa liv som finns runt omkring oss, där kristendomen är den största religionen nästan överallt, och dessutom en religion som har påverkat vår historia oerhört mycket. Oavsett religion använder vi alla ord och uttryck med ursprung i Bibeln, ex. "fara fram som ett jehu", "kasta pärlor för svin", "vända andra kinden till" o s v. Det hör till allmänbildningen och därför anser jag att man inte har rätt att slippa höra talas om och möta kyrkor och präster, eller för den skull imamer och moskéer om det vore aktuellt.

När religion i allmänhet börjar betraktas som farligt och hjärntvättande, något som det är farligt att möta, då har vi enligt mig kommit in på en väg som bara leder till splittring, segregation, fördomar, okunnighet; något som jag inte anser är en önskvärd väg att gå.

Religion är och förblir en vanlig del av vårt samhälle. Man kan inte gå med skygglappar genom livet, då religioner finns runt om oss. Därför är det så viktigt att möta den för att kunna handskas med den.

Rolf Ericson sa...

Jag tycker faktiskt att du Frisse resonerar väldigt sunt. Vi skall inte överdriva det som sker, utan i stället slå vakt om de värden som betytt så mycket för det godas utveckling i vårt land. Religionsfriheten är också bra precis som Camilla anser, men vi får inte sammanblanda religionsutövningen med de lagar som styr vårt samhälle. Båda sakerna måste finnas sida vid sida.