fredag 22 augusti 2008

Lars H Gustafsson m fl övertygar inte

Nej, Lars H Gustafsson m fl lyckas inte övertyga mig i sin debattartikel i DN. Med en märklig retorik går de till storms mot det planerade barnsjukhuset Martina.

Med högst frivilliga, privata vårdförsäkringar och höga avgifter ska man här kunna få snabb vård av triviala åkommor. Hur det skulle kunna diskriminera någon, att den gruppen försvinner ur den ordinarie barnsjukvårdens väntrum, är en gåta.

Finns det någon som skaffar privata vårdförsäkringar för att det är roligt? Här handlar det i praktiken om en grupp med tillräckligt god ekonomi för att stå ut med tanken att betala för sjukvården två gånger. Privat vård har inget värde i sig. Poängen är att den är snabbt åtkomlig.

Att den offentligfinansierade vården får koncentrera sig på de mer komplicerade fallen kan knappast vara till nackdel för läkarnas kompetensutveckling. Att påstå något annat är inte bara korkat, det är en direkt förolämpning.

Vi som växte upp på sextiotalet minns sossarnas slagord ”Ökad jämlikhet”. Har vi sedan i vuxen ålder genomlidit en evighetsväntan på ett överfyllt barnsjukhus i sällskap av en tvååring med bruten arm, har vi lätt kunnat dra oss till minnes dess travesti ”Jämkad ömklighet”. Vi betackar oss.

Ledare i Sydsvenskan

Inga kommentarer: