lördag 23 augusti 2008

En djupt omoralisk gud

Många kristna behöver en gud för att deras moral ska vara giltig. Utan att fördjupa mig i deras personliga behov av en gud, vill jag bara fästa uppmärksamheten på ett problem med att göra en gud till garant för moralen: Gudarna har inte för vana att höra av sig till mänskligheten med PM om sina uppfattningar i moralfrågor, utan ett kollektiv av präster har tagit som sin uppgift att tolka vad dessa gudar kan tänkas ha för synpunkter inom vitt skilda moralfrågor.

Till de mera dagsaktuella frågorna hör gudarnas uppfattning om stamcellsforskning och bruket av kondomer. I det senare fallet leder den aktuella gudens uppfattning till att miljoner människor årligen dör av Aids på grund av att de inte tillåts skydda sig mot smitta. Jag anser att den guden är djupt omoralisk, att prästerna som uttolkar gudens åsikter är omoraliska medlöpare och att det borde vara i människornas intresse att själva få skapa sig en uppfattning om moralens giltighet i det aktuella fallet.

Håller den kristne med om detta? Om en gud ska stå som garant för en så viktig fråga som moralen, kan jag inte acceptera ett undanglidande svar om olika religioners företrädares förmåga att tolka rätt eller fel. Mänskligheten har goda förutsättningar att själva och utan religionernas inblandning skapa konsensus i viktiga frågor, det är de religiösa företrädarna som spelar ut oss mot varandra.

Inga kommentarer: