tisdag 2 november 2010

Storm över det oregerliga idéhavet?

Jag anser att världen är naturlig. Jag är också helt övertygad om att de livsformer som existerar, finns för att förutsättningen fanns för att de skulle uppstå. Jag upphör heller aldrig att förvånas över hur provocerande den uppfattningen kan vara för många människor.

Det finns inga spår av mig i religionsdebatten före hösten 2006.
Det var då min sjuårige son kom hem från skolan och sa:
- Mamma, idag har vi lärt oss att Gud skapade världen!
Från den dagen blev jag uppmärksammad på "det oregerliga idéhavet" och de ogenerade försök som gjordes från skolans sida
för att dra ner honom i denna tankesörja av bristande logik i en uråldrig tradition av övernaturlighet och magiskt tänkande.

Under de här fyra åren har jag försökt att förstå. Inte varför så många människor vill ha en religiös tro som snuttefilt och tröst - varför inte? Jag är den första att gratulera om det fungerar.
Nej, jag har försökt att förstå hur man med den intellektuella hedern i behåll kan försvara sin världsbild?

Jag har också funderat över den oerhörda finkänslighet som präglar den samlade kristenheten när det kommer till att inbördes diskutera vetenskapens roll och Bibelns sanningsanspråk.
Just därför känns det som en milstolpe att ta del av en aktuell insändardebatt i tidningen Dagen. Den börjar med att Örebroprästen Björn Helgesson dissar kreationisten Anders Gärdeborn:

"Det reflexmässiga försvar många av oss kristna håller upp i mötet med nutida tänkande och forskning är onödigt. Vi behöver inte fuska med fakta. Jag vill i stället ta emot var ny vetenskaplig kunskap med nyfiken öppenhet. Aldrig att jag vill säga nej och huka mig bakom bibelcitat. "

Naturligtvis får han inte stå oemotsagd någon längre stund, för Henrik Åström från Överhörnäs ryter till:

"Mirakler är självklara, Gud ingriper handgripligen, en människa kan ges andliga insikter eller syner, Gud kan skapa art efter art i ett ögonblick. Enligt denna "verklighet" ges Bibeln en högre sanningshalt än vetenskapliga teorier som inte kan bevisas. Dessutom kan det materiella inte beskriva en människas sinne eller Guds egenskaper. Naturalismen är otillräcklig när "verkligheten" ska beskrivas. Därför är det otroligt att en präst inte stöder de som belyser intelligent design-teorin och de som kritiserar den mycket motsägelsefulla och osannolika evolutionsteorin som bygger på den teologiska omöjligheten "naturligt urval"."

Det här har jag verkligen sett fram emot. Må debatten sprida sig i media likt ringar på vattnet . I debatter med bibeltroende har jag ofta undrat, om de själva verkligen tror att vetenskapen skulle ha till syfte att överbevisa deras heliga skrift? I debatter med svenskkyrkliga slentriankristna, har jag lika ofta ofta undrat hur mycket skrik, så lite ull kan vara värd?


Och så till sist ett blogginlägg som bara måste läsas... gör det!
.

6 kommentarer:

Creutz sa...

"Nej, jag har försökt att förstå hur man med den intellektuella hedern i behåll kan försvara sin världsbild?"

Och där slog du huvudet på spiken! Det är det stora mysteriet som jag bara inte får en rimlig förklaring på... – Hur kan så många, så skärpta personer hålla sig med en religiositet?

Håkan W sa...

Creutz skriver: ”Hur kan så många, så skärpta personer hålla sig med en religiositet?”

Inga problem, så länge man ser den religiösa trons rimliga gränser och - likt Helgesson - vill ta emot ”var ny vetenskaplig kunskap med nyfiken öppenhet.”

Camilla skriver: ”I debatter med bibeltroende har jag ofta undrat, om de själva verkligen tror att vetenskapen skulle ha till syfte att överbevisa deras heliga skrift?”

Svaret är dessvärre ja! för många (långt ifrån alla) som vill kalla sig bibeltroende, och som inte förstår vetenskapens anspråk och gränser, och samtidigt krampaktigt håller fast vid det (man tror/uppfattar att) Bibeln säger.

Jag har aldrig upplevt att min gudstro krockat med vetenskapen, då vetenskapen över huvudtaget inte sysslar med frågan om Guds existens eller Guds karaktär.

Erik sa...

Blev lite konfunderad när jag noterade en mini-bom bland besökarna på hemsidan innan jag fann länken i inlägget och det klarnade. Tack för det (för jag hoppas det var menat som berömmande).

Jag sällar mig till Creutz ovan och skriver under på citatet.

Den personliga gudstron, beroende lite på vad man lägger i den, behöver inte krocka med det jag lite von oben kallar "verkligheten" men jag vill mena att så fort man öppnar en av de heliga skrifterna och vill proklamera den minsta sanningshalt (eller för den delen moral, men det är en annan debatt) är man ute på mycket djupt vatten.

Har man dessutom en politisk agenda, vilket Världen Idag och Dagen har, blir det rent livsfarligt.

Den nya religiösa väckelsen, förkladd till politik, har som bekant redan startat och sprider sig som en farsot. EU-rådets beslut angående den s.k "samvetsklausulen" är bara början. Blasfemilagarna ligger i pipeline.

Håkan W sa...

Synen på Bibeln kan grovt delas in i två falanger; de som tror att Bibeln är Guds ord och därför tar sig rätten att proklamera både det ena och det andra utifrån den, och de som tror att Bibeln är människors (sanna eller ej) ord om Gud (existerande eller ej).

Jag har på senare år (totalt!) lämnat den förra falangen och anslutit mig till den senare. Jag har kvar min gudstro, men skulle aldrig få för mig att proklamera att ”Gud har sagt…” eller att ”Bibeln säger…”, av skäl angivna ovan. Människor är ju människor.

Jag delar dessutom Dina farhågor vad gäller (dolda eller öppna) politiska agendor i religiösa sammanhang.

Tro, politik, vetenskap – var sak på sin plats – och jag upprepar: Inga problem!

Men vi har självfallet lååångt kvar dit, det är där vi har problemet.

Camilla Grepe sa...

@Erik Haking
Det var definitivt beröm. Den var vansinnigt rolig med ett antal obetalbara sågningar. Mera!

Olof Olsson sa...

Världen är naturlig, det är ord med kraft.